Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 112 | 167-178
Tytuł artykułu

CSR w polskim górnictwie. Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju

Warianty tytułu
CSR in Polish Mining. Circumstances of the Operation and Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
CSR jest współczesną koncepcją zarządzania, która w bardzo efektywny sposób łączy rozwój przedsiębiorstwa z zagadnieniami etycznymi i kwestiami społecznymi. W artykule omówiono wyniki pracy badawczej dotyczącej diagnozy funkcjonowania CSR w przedsiębiorstwach wysokiego ryzyka społecznego, jakimi są kopalnie węgla kamiennego. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych wskazane zostały uwarunkowania aktualnego stanu CSR w praktyce działania przedsiębiorstwa górniczego oraz perspektywy i wyzwania rozwoju tego paradygmatu. Badania w takim zakresie nie były do tej pory w Polsce przeprowadzane.(abstrakt oryginalny)
EN
CSR is a contemporary approach to management effectively combines company development with the ethical and social issues. This paper presents results of research concerning CSR in the high-risk companies, which are the coal mines. Conducted empirical researches let to indicate circumstances of the current state of the CSR in the mining business operations, as well as outlooks and challenges for this paradigm. Research of this scale in the mining industry had not been conducted in Poland.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
167-178
Opis fizyczny
Twórcy
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
Bibliografia
 • 1. Bowen H.: Social Responsibility of the Businessman. Harper & Row, New York 1953.
 • 2. Brundtland H.: Our Common Future. Report of the World Commission on Environment and Development. 96th plenary meeting, 1987, www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.html.
 • 3. Carnegi A.: The Gospel of Wealth, 1889, www.swarthmore.edu.
 • 4. Carroll A.B.: A three-dimensional conceptual model of corporate social performance. "Academy of Management Review", Vol. 4, 1979.
 • 5. Committee for Economic Development: Social responsibilities of business corporations, 1971, www.ced.org, 11.08.2012.
 • 6. Dahlsrud A.: How corporate social responsibility is defined: an analysis of 37 definitions. "Corporate Social Responsibility and The Environmental Protection", Vol. 15, Iss. 1, 2006.
 • 7. Drucker P.: The changing world of the executive, 2010; Drucker P.F.: A new look at corporate social responsibility, 1984, [za:] Hesselbein F.: How Did Peter Drucker See Corporate Responsibility? 09.06.2010, www.hbr.org.
 • 8. Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2010.
 • 9. Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Wyniki badania ilościowego realizowanego w ramach projektu "Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku". Maj 2012, www.fob.pl.
 • 10. Freeman R.: Strategic Management: A Stakeholders approach. Pitman Publish, Boston 1984.
 • 11. Gasparski W.: Biznes, etyka, odpowiedzialność. PWN, Warszawa 2012.
 • 12. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2004.
 • 13. Jan Paweł II: Encyklika Centesimus annus, IV, 35, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, 1991.
 • 14. Jaros J.: Zarys dziejów górnictwa węglowego. PWN, 1975.
 • 15. Jarosławska-Sobór S.: Odpowiedzialna kopalnia. Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskim górnictwie węgla kamiennego. Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2014.
 • 16. Komisja Europejska: Odnowiona strategia europejska CSR na lata 2011-2014 (A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility). KE, Bruksela, 25.10.2011, ec.europa.eu.
 • 17. Komisja Europejska: Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, Green Paper. Bruksela, 18.07.2001, ec.europa.eu.
 • 18. Książe Jan Opolski, Ordunek Górny. 1528.
 • 19. Kuzio-Podrucki A.: Henckel von Donnersmarckowie. Kariera i fortuna rodu. PPHU Rococo-Radzionków, Bytom 2003.
 • 20. Lacy P., Cooper T., Hayward R., Neuberger L.: A New Era of Sustainability. UN Global Compact-Accenture CEO Study, 2010.
 • 21. Leon XIII: Encyklika Rerum novarum. O kwestii socjalnej, II, I, 1d. Warszawa 2001.
 • 22. Lord E.W.: The Fundamentals of Business Ethics. The Ronald Press Company, New York 1926.
 • 23. McGuire J.W.: Business and Society. McGraw-Hill, New York 1963.
 • 24. Mitręga M." Pomoc społeczna a restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego, [w:] Lipowicz I. (red.): Dylematy społeczne i gospodarcze starego regionu przemysłowego. Wnioski dla parlamentu. Wydawnictwo sejmowe, Warszawa 1996.
 • 25. Ocena kosztów szkód górniczych z uwzględnieniem aspekty społecznego. Projekt badawczy własny. GIG, 2003.
 • 26. ONZ: Agenda 21, www.un.org, 1992.
 • 27. ONZ: Deklaracja Sztokholmska. Uchwała Konferencji Sztokholmskiej z dnia 14.06.1972 r., dotycząca naturalnego środowiska człowieka, www.un.org, 1972.
 • 28. ONZ: The 2030 Agenda for Sustainable Development 17 Wyzwań Zrównoważonego Rozwoju. Szczyt Zrównoważonego Rozwoju ONZ 25-27.09.2015, www.un.org/ sustainabledevelopment, 2015.
 • 29. Piernikarczyk J.: Historia górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku. Śląski Związek Akademicki, Katowice 1933.
 • 30. Porter M.E., Kramer M.R.: Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, [w:] Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Helion, Gliwice 2007.
 • 31. Raport AmCham na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, www.amcham.com.pl, 2010.
 • 32. Rybak M.: Zarządzanie kapitałem ludzkim a kluczowe kompetencje, [w:] Rybak M. (red.): Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw. Poltext, Warszawa 2003.
 • 33. Stadler K.: Górnictwo i co dalej? - szok przeszłości, czyli stało się jutro? Konferencja Górnictwo 2011, Katowice, 15.12.2011.
 • 34. Świątkiewicz W.: Miejskie społeczności lokalne Górnego Śląska", [w:] Wódz K. (red.): Przestrzeń - środowisko społeczne - środowisko kulturowe. Uniwersytet Śląski, Katowice 1992.
 • 35. Uchwala Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r.
 • 36. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz.U. 2011, nr 163, poz. 981.
 • 37. Weber M.: Etyka protestancka a duch kapitalizmu. 1905.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171514346
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.