Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 112 | 147-156
Tytuł artykułu

Imperatyw kształcenia postaw innowacyjnych wśród studentów i absolwentów śląskich uczelni technicznych i ekonomicznych w kontekście potrzeb rynku pracy

Warianty tytułu
Imperatives for the Learning of Competence and the Attitude of Innovative Students and Sleeves of Technical and Economic Surgery in the Context of the Needs of the Labor Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kompetencje które faworyzują dzisiaj uczestnika rynku pracy to kompetencje przydatne w warunkach dużej dynamiki zmian i podwyższonego ryzyka. Wynika to ze zmian warunków wejścia na rynek pracy, modeli biznesowych pracodawców i skuteczności formuły funkcjonowania pracownika na rynku. Zarówno na obecnym rynku pracy, jak i w przyszłości, oprócz kompetencji zawodowych dla pracodawcy istotne będą kompetencje społeczne: komunikacyjne, umiejętności pracy zespołowej, przedsiębiorczości i innowacyjności oraz umiejętności uczenia się przez całe życie oraz elastyczności. Celem artykułu jest analiza potrzeb permanentnego kształtowania kompetencji i postaw innowacyjnych, studentów i absolwentów śląskich uczelni technicznych oraz ekonomicznych w odniesieniu do potrzeb współczesnego rynku pracy, gospodarki, a także społeczeństwa.(abstrakt oryginalny)
EN
Competences that favor a participant in the labor market today are competences that are useful in high growth dynamics and risk. This is due to changes in the conditions of entry into the labor market, employers' business models and the effectiveness of the employee's formulation on the market. Both in the current market and in the future, in addition to professional competencies for the employer, social competencies such as communication, teamwork, entrepreneurship and innovation, lifelong learning and flexibility. The aim of this article is to analyze the needs of permanent development of competences and innovative attitudes, students and graduates of Silesian technical and economic universities in relation to the needs of the modern labor market, economy and society.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
147-156
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy. Raport Końcowy. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa 2014.
 • 2. Bilans kompetencji. Wybrane segmenty branży kreatywnej. Raport z badań. Inter-dyscyplinarne Centrum Badań i Rozwoju Organizacji. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2013.
 • 3. Bisson P., Stephenson E., Viguerie S.P.: Global Forces. "McKinsey Quarterly", June 2010.
 • 4. Drucker P.: Innowacja i przedsiębiorczość. PWE, Warszawa 1992.
 • 5. Górniak J. (red.): Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce. Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013.
 • 6. Gwarda-Gruszczyńska E., Czapla T.P.: Kluczowe kompetencje menedżera ds. komercjalizacji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 2011.
 • 7. Haffer M., Karaszewski W. (red.): Czynniki wzrostu gospodarczego. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
 • 8. Hilarowicz A., Lech A.: Procesy i strategie, [w:] Weryński P. (red.): Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MMŚP. Diagnoza problemu i konstrukcja narzędzia. Difin, Warszawa 2012.
 • 9. http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,413799,idealny-absolwent-studiow--ze-specjalistyczna-wiedza-i-kompetencjami-miekkimi.html.
 • 10. http://rynek pracy.pl/artykul php/typ.1/kategoria_glowna 72/wpis. 39.
 • 11. http://www.mli.org.pl/upload/files/Raport_MLI_ebook2.pdf.
 • 12. http://www.ppp.pi.gov.pl/parp/data/slownik/slownik.html.
 • 13. http://www.wszechnica.uj.pl/_public/temp/Zalaczniki/dzielenie_sie_wiedza-raport.pdf.
 • 14. Jelonek M., Szklarczyk D., Balcerzak-Raczyńska A.: Oczekiwania pracodawców a pracownicy jutra. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2014, https://www.careers.uni.wroc.pl/media/uploads/RAPORT4_1_.pdf.
 • 15. Kożusznik B.: Kluczowa rola psychologii we wspieraniu i w stymulowaniu innowacyjności, [w:] Kożusznik B.: Psychologiczne uwarunkowania innowacyjności. Chowanna, t. 2(35). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.
 • 16. Matusiak K. (red.): Słownik pojęć: Innowacje i Transfer Technologii, www.pi.gov.pl.
 • 17. Nonaka I., Tateuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji. PFPK, Warszawa 2000.
 • 18. Porter M.E.: The Competitive Advantage of Nations. The Macmillan Press Ltd., London 1990.
 • 19. Raport: Zmiany aktualnych i przyszłych oczekiwać pracodawców co do kwalifikacji i umiejętności pracowników oraz ocena kompetencji zatrudnianych absolwentów. Wojewódzki Urząd Pracy, Katowice 2015.
 • 20. Weryński P., Dolińska-Weryńska D., Tokar J.: Zarządzanie innowacjami w sektorze MŚP. Difin, Warszawa 2014.
 • 21. Whiddett S., Hollyforde S.: Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków 2003.
 • 22. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. OECD, Eurostat, Podręcznik Oslo. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki. Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171513742
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.