Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 112 | 61-70
Tytuł artykułu

Znaczenie systemów społecznych wspierających zdrowie i samopoczucie współczesnego człowieka

Autorzy
Warianty tytułu
The Importance of Social Support Systems and Well-Being of Modern Man
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podjęta w tym artykule problematyka wsparcia społecznego cieszy się dużą popularnością wśród wielu dyscyplin naukowych takich jak psychologia, pedagogika, a wsparcie społeczne należy do kluczowych terminów z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz działalności terapeutycznej. Jednak okazuje się, że posługiwanie się wsparciem, które stanowi rodzaj lekarstwa na różne dylematy i trudności życiowe nie jest powszechne w wyniku, czego wiele osób samotnie rozwiązuje swoje problemy Samopoczucie współczesnego człowieka wydaje się zagrożone szczególnie, że w obecnych czasach narażony jest na odbiór wielu bodźców płynących ze świata zewnętrznego i wewnętrznego. Sprawiają one, że kiedy pojawiają się sytuacje trudne, pozbawione wsparcia społecznego, często towarzyszy im stres. Brak wiedzy i umiejętności radzenia sobie w tych sytuacjach stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowa i samopoczucia człowieka.(abstrakt oryginalny)
EN
The issue of social support in this article is very popular among many scientific disciplines such as psychology, pedagogy, social support, as well as key terms of promotion and health care and therapeutic activities. However, it turns out that the use of support that is a kind of cure for various dilemmas and life difficulties is not widespread as a result of which many people solved their problems alone. The well-being of the modern man seems to be threatened especially as it is exposed to many stimuli coming from the outside and in the present. They make it difficult for them when they are in a difficult situation without social support, often with stress. Lack of knowledge and ability to cope in these situations poses a danger to human health and well-being.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
61-70
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski
Bibliografia
 • 1. Antonovsky A.: Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2005.
 • 2. Bańka A.: Społeczna psychologia środowiskowa. Scholar, Warszawa 2002.
 • 3. Bulska J. (red.): O potrzebie edukacji zdrowotnej kobiet. W świetle badań społeczno-pedagogicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.
 • 4. Cieślak R., Eliasz A.: Wsparcie społeczne a osobowość, [w:] Sęk H., Cieślak R. (red.): Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. PWN, Warszawa 2005.
 • 5. Czerepaniak-Walczak M.: Refleksja krytyczna i jej miejsce w dyskusji nad reformowaniem oświaty (próba zastosowania). "Rocznik Pedagogiczny", t. 20. 1997.
 • 6. Grzegorzewska M.K.: Stres w zawodzie nauczyciela. Specyfika, uwarunkowania i następstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 • 7. Gurycka A.: Reprezentacja świata w umysłach młodzieży. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Pracownia Wydawnicza, Warszawa-Olsztyn 1994.
 • 8. Heszen I., Sęk H.: Psychologia zdrowia. PWN, Warszawa 2008.
 • 9. Kacperczyk A.: Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 • 10. Kalinowski M.: Przedmowa, [w:] Kalinowski M. (red.): Wzrastanie człowieka w godności, miłości i miłosierdziu. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2005.
 • 11. Karski J.B.: Praktyka i teoria promocji zdrowia. Wydawnictwo Fachowe CEDEWU, Warszawa 2007.
 • 12. Kawczyńska-Butrym Z.: Wsparcie jako element promocji zdrowia, [w:] Kawczyńska-Butrym Z. (red.): Wsparcie społeczne w zdrowiu i chorobie. Centrum Med. DNŚSzM, Warszawa 1994.
 • 13. Kawula S.: Wsparcie społeczne - kluczowy wymiar pedagogiki społecznej. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze", nr 1, 1996.
 • 14. Kawula S.: Podstawowe kręgi środowiskowe w życiu współczesnego człowieka. Cztery głosy do przedmiotu dyscypliny, [w:] Modrzewski J., Śmiałek M.J., Wojnowski K. (red.): Relacje podmiotów (w) lokalnej przestrzeni edukacyjnej (inspiracje). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Kalisz-Poznań 2008.
 • 15. Kawula S.: Pomocniczość i wsparcie. Kategorie pedagogiki społecznej. Oficyna Wydawnicza "Kastalia", Olsztyn 2002.
 • 16. Kirenko J., Sarzyńska E.: Bezrobocie. Niepełnosprawność. Potrzeby. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010.
 • 17. Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wiedza Powszechna, Warszawa 1980.
 • 18. Kowalski S.: Socjologia wychowania w zarysie. PWN, Warszawa 1974.
 • 19. Maciarz A.: Mały leksykon pedagoga specjalnego. Wydawnictwo "Impuls", Kraków 2005.
 • 20. Marynowicz-Hetka E.: Pedagogika społeczna. PWN, Warszawa 2006.
 • 21. Okoń W.: Nowy słownik pedagogiczny. Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2004.
 • 22. Ostrowska A.: Styl życia a zdrowie. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999.
 • 23. Pilch T.: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 2. Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2003.
 • 24. Płotka A.: Zdrowy styl życia psychicznego. Wydawnictwo "NeuroCentrum", Lublin 2003
 • 25. Sęk H., Cieślak R.: Wsparcie społeczne - sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne, [w:] Sęk H., Cieślak R. (red.): Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. PWN, Warszawa 2006.
 • 26. Sęk H.: Społeczna psychologia kliniczna. PWN, Warszawa 2000.
 • 27. Słońska Z., Misiuna M.: Promocja zdrowia. Słownik podstawowych terminów. Agencja Promo-Lider, Warszawa 1993.
 • 28. Taylor S.E.: Rozwój i perspektywy psychologii zdrowia. Zadania stojące przed dojrzewającą dyscypliną, [w:] Heszen-Niejodek I., Sęk H. (red.): Psychologia zdrowia. PWN, Warszawa 1997.
 • 29. Walmsley D.J., Lewis G.J.: Geografia człowieka. Podejście behawioralne. PWN, Warszawa 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511567
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.