Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 112 | 35-46
Tytuł artykułu

Rodzina w świetle danych demograficznych w Polsce i w Europie

Warianty tytułu
Family in the Light of Demographic Data in Poland and in Europe
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy procesów demograficznych zachodzących w rodzinach w Polsce w odniesieniu do krajów Europy, szczególnie procesów związanych z dzietnością. Przedstawione zostały zjawiska opóźnionego zakładania rodziny, późniejszego rodzicielstwa, a także podjęta została próba wskazania ich przyczyny i konsekwencje dla funkcjonowania społeczeństwa.(abstrakt oryginalny)
EN
This article is about demographic process in polish families concerning to European countries, especially process attributable to fertility. Apperances of late parenthood and attempt to cause and consequences for sociality are in this document.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
35-46
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała
 • Uniwersytet Śląski
Bibliografia
 • 1. Badanie jakościowe gospodarstw domowych w ramach projektu systemowego: Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn. Raport końcowy, Warszawa 2009, https://www.efs.2007-2013.gov.pl/analizyraportypodsumowania/baza_projektow_badawczych_efs/documents/badanie_jakosciowe_gospodarstw_ domowych_raport.pdf, 24.06.2016.
 • 2. Badora S., Czeredrecka B., Marzec D.: Rodzina i formy jej wspomagania. Kraków 2001.
 • 3. Balcerzak-Paradowska B.: Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków: przemiany, zagrożenia, potrzeba działań. WIPiSS, Warszawa 2004.
 • 4. Holzer J.Z.: Demografia. PWE, Warszawa 2003.
 • 5. Izdebska J.: Dziecko - Dzieciństwo - Rodzina - Wychowanie rodzinne. Kategorie pedagogiki rodziny w perspektywie pedagogiki personalistycznej. Białystok 2015.
 • 6. Jakubiak K (red.): Rodzina jako środowisko wychowawcze w czasach nowożytnych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz 1995.
 • 7. Janke A.W.: Przesłanki i konsekwencje dla pedagogicznych analiz, [w:] Kawula S., Brągiel J., Janke A.W. (red.): Pedagogika rodziny. Toruń 1997.
 • 8. Kanios A., Czechowska-Bielug M.: Praca socjalna. Kształcenie-działanie-konteksty. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
 • 9. Kędelski M., Paradysz J.: Demografia. WAE, Poznań 2006.
 • 10. Kurkiewicz J.: Przedmiot i zakres badań demograficznych, [w:] Kurkiewicz J. (red.): Procesy demograficzne i metody ich analizy. WUE, Kraków 2010.
 • 11. Kwak A.: Rodzina jako środowisko wychowawcze, [w:] Pilch T., Lepalczyk I. (red.): Pedagogika społeczna. Warszawa 1995.
 • 12. Okólski M., Fihel A.: Demografia. Współczesne zjawiska i teorie. Scholar, Warszawa 2012.
 • 13. Pomykało W. (red.): Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa 1993.
 • 14. Strzelecki Z.: Demograficzne wyzwania: świat, Europa, Polska, http://www.pte.pl/ kongres/referaty/Strzelecki Z/Strzelecki Z. DEMOGRAFICZNE WYZWANIA WIAT, EUROPA, POLSKA.pdf, 05.06.2017.
 • 15. Sytuacja demograficzna Polski na tle Europy. Notatka informacyjna. GUS, Warszawa 2017, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/sytuacja-demograficzna-polski-na-tle-europy,27,1.html, 25.03.2017.
 • 16. Szczepaniak J.: Sytuacja i przyszłość rodziny w Polsce - podsumowanie konferencji. Wnioski dla polityki społecznej, [w:] Kubow A., Szczepaniak J. (red.): Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2010.
 • 17. Szczepaniak-Sienniak J.: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania relacji między-pokoleniowych w rodzinie we współczesnej Polsce - wybrane zagadnienia, [w:] Szukalski P. (red.): Relacje międzypokoleniowe we współczesnych polskich rodzinach. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 • 18. Tyszka Z.: Rodzina we współczesnym świecie. Poznań 2003.
 • 19. Zamorska K.: Spór o model polityki społecznej w Polsce w nowych uwarunkowaniach gospodarczych, społecznych i politycznych, [w:] Kowalczyk O. (red.): Współczesne społeczeństwa - nadzieje i zagrożenia. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2010.
 • 20. Ziemska M.: Rodzina i dziecko, [w:] Kozak S. (red.): Patologia analfabetyzmu emocjonalnego. Przyczyny i skutki braku empatii w rodzinie i w środowisku pracy. Wydawnictwo Engram, Warszawa 2012.
 • 21. Znajewska A., Stańczak J. i in.: Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym na 2016 r. Stan na 31.12., ZWS, Warszawa 2017, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju-terytorialnym-stan-w-dniu-31-12-2016-r-,6,21.html, 04.06.2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511476
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.