Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 3 | 54-59
Tytuł artykułu

Doskonalenie kodu kompetencji zawodowych w przedsiębiorstwach - case study

Warianty tytułu
Improving the Vocational Competences Code in Companies - a Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie składa się z pięciu części. We wprowadzeniu przedstawiono zagadnienie kodu kompetencji w kontekście tworzonej, przyswajanej i wykorzystywanej przez przedsiębiorstwa wiedzy. Scharakteryzowano pojęcie kodu kompetencji. W drugiej części artykułu zaprezentowano i wyjaśniono podstawowe pojęcia odnoszące się do tematu i treści artykułu. W części trzeciej zaprezentowano wpływ kompetencji zawodowych oraz kształcenia zawodowego na rynek pracy. Opisano wyniki badań własnych wskazujących na wzajemne niezrozumienie kodu kompetencji przedsiębiorców i podmiotów w obszarze kształcenia zawodowego. Część czwarta to case study dotyczące kodu kompetencji zawodowych na stanowisku inżyniera procesu oraz propozycji rozwiązania problemu różnego rozumienia kodów kompetencji. Ostatnia część to podsumowanie z wnioskami i dalszymi kierunkami badań. (abstrakt autora)
EN
The paper consist of five parts. The influence of competences code on the created, adopted and used by the companies knowledge has been presented in the introduction. The competences code has been characterized there as well. In the second part, the basic definitions relating to the subject and the content of the paper have been shown. The third part is about the influence of the professional competences and vocational training on the labour market. The research results have been described pointing cross-incomprehension of competences code of entrepreneurs and the entities in the environment of vocational training. The fourth part is the case study concerning professional competences code on the position of engineer of the process and the proposal of answering the problem of a different understanding of competences code. The last part is the summary with the conclusions and the scope of future research. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
54-59
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • [1] Brzychcy K. (2013), Regionalny rynek pracy relacje ekonomiczne, organizacyjne i społeczne, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • [2] Gadomska-Lila K. (2013), Dopasowanie organizacyjne. Aspekt strategii, kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa, s. 49-117.
 • [3] Jędrzejczyk W. (2015), System zarządzania intuicja menedżerską w przedsiębiorstwie - ocena i weryfikacja, "Przegląd Organizacji", Nr 1, s. 40-44.
 • [4] Jurek, P. (2008), Analiza wybranych metod oceny kompetencji zawodowych, [w:] A. Witkowski, T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa.
 • [5] Kozioł L. (2012), Przedmiot i zakres zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] A. Stabryła (red.), Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 186-206.
 • [6] Kulej-Dudek E. (2014), Model etapów wzrostu wiedzy pracowników, "Przegląd Organizacji", Nr 1, s. 17-21.
 • [7] Lachiewicz S., Matejun M. (2011), Rola kierownictwa średniego szczebla w procesie stymulowania przedsiębiorczości technologicznej, [w:] K. Krzakiewicz (red.), Praca kierownicza w nowoczesnym zarządzaniu, Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu, Nr 189, s. 125-133.
 • [8] Oleksyn T. (2013), Kreatorzy zarządzania, [w:] T. Oleksyn (red.), Filozofia zarządzania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 135-178.
 • [9] Rakowska A. (2008), Przewaga konkurencyjna i kompetencje polskich przedsiębiorstw w kontekście wymagań stawianych nowoczesnym organizacjom, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, Nr 4.
 • [10] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, Dz.U. 2012, poz. 184.
 • [11] Smółka P. (2008), Kompetencje społeczne, metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Oficyna Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków.
 • [12] Spychała M. (2014), Analysis and Improvement of the Process Engineers Levels of Competence in a Manufacturing Company, [in:] P. Golińska (ed.), Logistic Operations, Supply Chain Management and Sustainability, Springer, s. 395-409.
 • [13] Spychała M., Matejun M. (2015), Badanie ocen wybranych kompetencji menedżerskich studentów WOiZ Politechniki Łódzkiej, "Marketing i Rynek", Nr 5, s. 1274-1293.
 • [14] Sudoł S. (2012), Nauki o zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 109-145.
 • [15] Szafrański M. (2015a), Praktyki zawodowe - narzędzie obniżania kosztów w przedsiębiorstwach, "Przegląd Organizacji", Nr 1, s. 29-35.
 • [16] Szafrański M. (2015b), Zarządzanie akceleracją tworzenia zasobów wiedzy w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • [17] Szafrański M., Goliński M. (2015a), Monitoring Demand for Professional Skills in SMEs of the Wielkopolska Region, 5th International Conference on Management, pp. 73-77.
 • [18] Szafrański M., Goliński M. (2015b), System for Professionals - Monitoring Employers' Demands for Key Competences in Wielkopolska, Recent Advances in Computer Science, Proceedings of the 19th International Conference on Computers (part of CSCC '15), Greece, July, pp. 16-20.
 • [19] Szafrański M., Grupka К., Goliński M. (2008), Program akceleracji wiedzy technicznej i matematyczno-przyrodniczej w Polsce, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • [20] Walkowiak R. (2008), Problemy metodologiczne pomiaru i raportowania kompetencji, [w:] A. Witkowski, T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171504823
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.