Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 107 | 113-126
Tytuł artykułu

Lokalizacja nowego oddziału produkcyjnego jako element uzyskiwania przewagi konkurencyjnej

Warianty tytułu
The Location of a New Production Plant as an Element for Gaining a Competitive Advantage
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dobie gospodarki otwartej szczególnie ważne stają się rozwiązania, które pozwalają na redukcję kosztów działalności, poprawę efektywności procesów i wypracowanie dobrej pozycji konkurencyjnej. Ma to także znaczenie w logistyce, zwłaszcza w działaniach związanych z gospodarką magazynową. Zadowolenie klientów wymaga skoordynowanych działań marketingowych i oferowanej mu przez logistykę maksymalizacji użyteczności czasu i miejsca. Celem artykułu było zaprojektowanie sieci logistycznej wybranego przedsiębiorstwa w zakresie lokalizacji nowego oddziału produkcyjnego za pomocą metody siatki (centrum ciążenia). Niezbędnym elementem było także przeprowadzenie audytu logistycznego w wybranym przedsiębiorstwie, aby zidentyfikować źródła nieefektywnego przepływu materiałów. (abstrakt oryginalny)
EN
In the era of open economy, solutions that reduce business costs, improve process efficiency and achieve a competitive advantage are becoming increasingly important. This is also important in logistics, especially in warehouse management. Customer satisfaction requires coordinated marketing efforts and the logistics that maximize the usefulness of time and space. The aim of the article was to design a logistics network of a selected company in terms of locating a new production unit using the grid method (gravity center). It was also necessary to carry out a logistic audit in the selected company to identify sources of ineffective material flow. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
113-126
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Barney J.B.: Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. "Journal of Management", Vol. 17, No 1, 1991.
 • 2. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr.: Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2002.
 • 3. Fahey L.: Discovering Your Firm's Strongest Competitive Advantages. Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1989.
 • 4. Flak O., Głód J.: Konkurencyjność przedsiębiorstw. Pojęcia, definicje, modele. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009.
 • 5. http://www.staremiasto.pl/content.php?sid=9e27ef657c1aae12a14a059f12ae1241&cms_id1 =732&lang=pl, grudzień 2016.
 • 6. http://www.zieba.net.pl/2009/08/mapa-polski.html, grudzień 2016.
 • 7. Kaleta A.: Strategia konkurencji w przemyśle. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2000.
 • 8. Lubiński M.: Konkurencyjność gospodarki. Pojęcia i sposoby mierzenia. Między-narodowa konkurencyjność gospodarki Polski - uwarunkowania i perspektywy. Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1995.
 • 9. Odlanicka M., Szmal A.: Analiza potrzeb w obszarze dystrybucji jako etap projektowania sieci logistycznej na przykładzie wybranego producenta produktów drewnopochodnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 78, 2015.
 • 10. Odlanicka M., Szmal A.: Zarządzanie sieciami dostaw jako zachowanie przedsiębiorcze, [w:] Woźniak L. (red.): Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008.
 • 11. Odlanicka M.Ł Lokalizacja własnych punktów dystrybucji metodą środka ciężkości na przykładzie wybranego producenta produktów drewnopochodnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 78, Gliwice 2015.
 • 12. Porter M.E.: Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superion performance. The Free Press, New York 1985.
 • 13. Strużycki M. (red.): Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1998.
 • 14. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, Dz.U. 2002, nr 141, poz. 1177.
 • 15. Wach-Grzybowska K.: Zarządzanie logistyczne - koncepcją realizacji przewagi konkurencyjnej czy kluczowych cech konkurencyjności?, [w:] Kolasińska-Morawska K. (red.): Zarządzanie logistyczne. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XII, z. 9, Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź 2011.
 • 16. Zuzek D.: Czynniki kształtujące konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim. "Marketing i Rynek", nr 10, 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171490456
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.