Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 107 | 23-38
Tytuł artykułu

Endogeniczny rozwój lokalny na tle partycypacyjnego modelu współdziałania na obszarach wiejskich

Autorzy
Warianty tytułu
Local Endogenous Development in the Light of the Participation Model of Cooperation in Rural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podejmuje problematykę endogenicznych czynników rozwoju obszarów wiejskich. Racjonalne i efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów jest szczególnie istotne dla drobnych gospodarstw rolnych. Aby sprostać warunkom konkurencji i osiągnięcia optymalnego poziomu dochodów - muszą zdywersyfikować swoje źródła dochodu, na przykład poprzez oferowanie usług społecznych, skierowanych do różnych grup odbiorców. Podjęcie takiej działalności wymaga współpracy rolników i ich rodzin, mieszkańców wsi oraz beneficjentów usług społecznych. Przedstawiono ideę Wspólnoty Gospodarstwa Społecznego (WGS), która wdraża działania adresowane do mieszkańców wsi, miast oraz obszarów peryferyjnych. Głównym celem WGS jest integracja lokalnej społeczności, włączająca nowych aktorów społecznych, kooperacja na poziomie jednostek i instytucji oraz budowanie i zacieśnianie więzi społecznych i międzypokoleniowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper describes the factors that determine a rural development. The rational and effective use of the resources is especially important for the small farms. They have to diverse their income sources to be more competitive and to achieve a stable income. For example there would be social services for the different groups. Such activity requires the cooperation between farmers and their families with rural inhabitants and with beneficiaries of the social services. The idea of Community-based Social Farming (CSF) has been presented. There are realized the different tasks in the scope of CSF which are dedicated to inhabitants of: cities, rural and outskirts areas. The main goal of CSF is to: local integration, incorporate new social actors, cooperation between individuals and between institutions as well as the creating and strengthening social and multigenerational bonds. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
23-38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start.
 • 2. Bartkowski J.: Rola spółdzielczości bankowej w wytworzeniu kapitału społeczno-kulturowego Wielkopolski, [w:] Gmitruk J., Korneć G., Matusak P. (red.): Historia społeczna - kultura - spółdzielczość: studia i szkice dedykowane prof. dr hab. Zofii Chyrze-Rolicz. Pracownia Wydawnicza UPH w Siedlcach, Siedlce 2014.
 • 3. Boczar K., Szelążek T., Wala F.: Węzłowe problemy przełomu w polskiej spółdzielczości rolniczej przy przechodzeniu do gospodarki rynkowej, [w:] Pudełkiewicz E., Wierzbicki Z.T. (red.): Spółdzielczość rolnicza w gospodarce rynkowej. Doświadczenia i przyszłość. Spółdzielczy Instytut Badawczy, Warszawa 1993.
 • 4. Boguta W. i in. (red.): Spółdzielczość wiejska jako jedna z głównych form wspólnego gospodarczego działania ludzi. Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa 2011.
 • 5. Brodziński M.G.: Spółdzielczość obsługująca wieś i rolnictwo w okrasie przekształceń ustrojowych. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2005.
 • 6. Brzozowski B.: Spółdzielczość wiejska w aktywizacji środowisk lokalnych na tle jej współczesnych problemów. Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Kraków 2005.
 • 7. Chmieliński M.: Atomizm a indywidualizm. Rozważania nad myślą polityczną i prawną Wilhelma von Humboldta. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • 8. Dąbrowska M.: Ręce w uścisku, [w:] Błesznowski B. (red.): Kooperatyzm, spółdzielczość, demokracja: wybór pism. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
 • 9. Domagalski A.: Wyzwania stojące przed spółdzielczością w III RP, [w:] Skoczek T. (red.): Spółdzielczość w budowie społeczeństwa obywatelskiego - historia i współczesność. Muzeum Niepodległości, Warszawa 2013.
 • 10. Drozd-Jaśniewicz I., Wiatrak A.P.: Spółdzielczość wiejska w gospodarce rynkowej (uwarunkowania działania i zmian). Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa 2003.
 • 11. Dyka S.: Polska Spółdzielczość po integracji z Unią Europejską. Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2004.
 • 12. Knapik W.: Zmiany na polskiej wsi w perspektywie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. "Europa Regionum", t. XXII, 2015.
 • 13. Knapik W.: Community-based Social Farming (CSF) and its Educational Functions. "Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych", nr 2, 2017.
 • 14. Knapik W., Kowalska M.: Zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce na tle procesów społeczno-ekonomicznych i demograficznych. "Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych", nr 1, 2014.
 • 15. Kozera A.: Transformacja spółdzielczości wiejskiej oraz jej skutki społeczno-gospodarcze i polityczne. Wydawnictwo "U Poety", Kielce 2013.
 • 16. Ławniczak I.: Rolnicza spółdzielczość produkcyjna w Wielkopolsce w latach 1949-1974. PWN, Warszawa-Poznań 1977.
 • 17. Magdoń A.: Teoretyczne aspekty rozwoju spółdzielczości w Polsce w latach 1945-1975. Instytut Ekonomii KUL, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, Stalowa Wola 2008.
 • 18. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: "Rolnictwo społeczne: zielone usługi terapeutyczno-opiekuńcze oraz polityka społeczna i zdrowotna" (opinia z inicjatywy własnej) 2013/C 44/07, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ TXT/?uri=CELEX 52012IE1236.
 • 19. Starosta P.: Więź społeczna z organizacjami masowymi w społecznościach wiejskich, [w:] Gorlach K., Seręga Z. (red.): Wieś polska w procesach transformacji ustrojowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1993.
 • 20. Śliwiński A.: Spółdzielczość w Polsce w świetle ekonomii społecznej, [w:] Skoczek T. (red.): Spółdzielczość w budowie społeczeństwa obywatelskiego - historia i współczesność. Muzeum Niepodległości, Warszawa 2013.
 • 21. Vinohradnik K. i in.: Funkcjonowanie różnych form działalności spółdzielczej na obszarach wiejskich - studia przypadków, [w:] Spółdzielczość w świadomości rolników i doradców oraz praktyczne wykorzystywanie idei spółdzielczej do rozwoju przedsię-biorczości na obszarach wiejskich. CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171490420
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.