Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 3 | 2-9
Tytuł artykułu

Wydajność pracowników i ergonomiczny program prewencyjny

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Employess' Performance and Ergonomic Prevention Program
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prewencyjne programy ergonomiczne można uznać za proaktywne programy poprawiające bezpieczeństwo pracy, które promują ergonomię i ochronę zdrowia w pracy. Wszyscy pracownicy powinni współpracować w takim programie, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i współpracownikom. Dlatego bardzo ważne jest rozwijanie wykwalifikowanej siły roboczej, która będzie stosować zasady ergonomicznego i zdrowego stylu życia, przy jednoczesnym zapewnieniu zmniejszenia liczby wypadków związanych z pracą.(fragment tekstu)
EN
The article deals with the human performance and the factors that affect job performance. During the performance of work a person is exposed to risk factors, which to some extent adversely affect his health. It is necessary to note, that currently prevail in the company of two views on the position of man in the process. First, promoted in particular employers, puts emphasis on increasing the performance of workers and productivity growth. The second view is supported by employees and emphasises the need for safety and health at work of man. The aim of ergonomics is currently referred to harmonise these views.(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
autor
 • Uniwersytet Techniczny w Żylinie
 • Uniwersytet Techniczny w Żylinie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Bibliografia
 • Babelova Z., Vplyv v´ykonnosti zamestnancov na v´ykonnosˇt podniku. VUT Juniorstav Brno 2004.
 • Chundela L., Ergonomie. ˇ CVUT Praha 2000, pp. 55-57.
 • Durica L., Miˇcieta B., Buben´ık P., Biˇnasov´a V., Manufacturing multi-agent system with bio-inspired techniques: CODESA-Prime. "MM Science Journal". Volume 2015, December 2015, pp. 829-837.
 • Gaso M., Micieta B., Application of stereoscopic records in ergonomics [w:] 5th International Ergonomics Conference: ERGONOMICS 2013. Croatian Ergonomics Society, Zagreb 2013, pp. 223-228.
 • Gilbertova S., Matousek O., Ergonomie. Optimalizace lidsk´e ˇcinnosti. Grada Publishing, Praha 2002.
 • Gregor M., Stefanik A., Hromada J., Lean Manufacturing Systems Optimisation Supported by Metamodelling. "IFIP International Federation for Information Processing", 2008, Vol. 257.
 • Hatiar K., Modern´a ergonómia. "Produktivita a Inov´acie" 2008, Vol. IX, No. 6, pp. 22-24.
 • Hatiar K., Ergonomics programs and health (in Slovak), [w:] Ergonomics-health and productivity, Zilina 2012, pp. 20-32.
 • Hladky A., Ergonomie zvyˇsuje motivaci a v´ykon. ˇCesk´a ergonomick´a spoleˇcnost. "Human Resources Management" 2007, Vol. III., No. 6, pp. 10-12.
 • Kall F., Krajcovic M., Hnat J., Tracking Systems in Ergonomics. InvEnt 2014 - Industrial engineering navigating the future, Zilina 2014.
 • Kovac J., Szombathyov´a E., Vplyv vybran´ych ergonomick´ych faktorov na v´ykonnosˇt ˇcloveka pri pr´aci. Inovaˇcn´e centrum automobilovej v´yroby. "Transfer Inov´aci´ı" 8/2005, pp. 76-77.
 • Kovac J., Szombathyov´a E., Ergonómia. TU v Koˇsiciach. SjF. Ed´ıcia ˇstudijnej literat´ury Koˇsice 2010.
 • Krajcovic M., Bulej V., Sapietov´a A., Kuric I., Intelligent manufacturing systems in concept of digital factory. "Communications" 2013, Vol. 15, Issue 2, pp. 77-87.
 • Krajcovic M., Furmann R., Modern Approach of 3D Layout Design. Transcom 2011: 9-the European conference of young research and scientific workers, EDIS: University of Zilina, Zilina 2011, pp. 43-46.
 • Krajˇcoviˇc M., Gabajov´a G., Miˇcieta B., Order picking using augmented reality. "Communications - Scientific letters of the University of ˇZilina" 2014, Vol. 16, no. 3A, pp. 106-111.
 • Kralova Z., Krajcovic M., Variance in a second language pronuction quality. "Communications" 2009, Vol. 11, Issue 4, pp. 15-23.
 • Kubani V., Psychológia pr´ace. FHPV PU v Preˇsove, Preˇsov 2005.
 • Lorko M., Ergonómia vo v´yrobe. Technick´a univerzita, Koˇsice 2001.
 • Palajova S., Gregor M., Simulation metamodelling of manufacturing processes. "Communications" 2011, Vol. 13, Issue 4, pp. 51-54.
 • Plinta D., Krajˇcoviˇc M., Production system designing with the use of digital factory and augmented reality technologies. "Advances in Intelligent Systems and Computing" 2016, Vol. 350, pp. 187-196.
 • Plinta D., Kubica S., Analyze of production processes aided by the modelling and simulation tools [w:] InvEnt 2012: Industrial Engineering Moves the World, Zuberec, 27.6.-29.6.2012 / University of Zilina, Faculty of Mechanical Engineering. Department of Industrial Engineering. EDIS, ˇZilina 2012, pp. 136-139.
 • Rakyta M., Fusko M., Haluˇska M., Grzn´ar P., Maintenance support system for reconfigurable manufacturing systems, [w:] Annals of DAAAM Proceedings of the 26-th DAAAM International symposium on intelligent manufacturing and automation. DAAAM International Vienna, Vienna 2016, pp. 1102-1108.
 • Skrehot P., Marek J., Z´aklady aplikovan´e ergonomie: Bezpeˇcn´y podnik. V´UBP, Praha 2009.
 • Smutna M., Dulina L., Advanced Access to Detailed Workplaces Design Using the Principles of Ergonomics. Ergonomics 2013, Zagreb: Croatian Ergonomics Society, 2013, pp. 81-86.
 • Stefanik A., Grznar P., Micieta B., Tools for continual process improvement - Simulation and benchmarking [w:] Annals of DAAAM for 2003 & Proceedings of the 14th International DAAAM Symposium: Intelligent manufacturing & automation: Focus on reconstruction and development, 2003. pp. 443-444.
 • Vrablova L., Gregor M., Company in Crisis. "Communications" 2011, Vol. 13, Issue 4, pp. 78-81.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171485793
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.