Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 7-8 | 83-97
Tytuł artykułu

Status ustrojowoprawny organu zastępczego organu (organów) jednostki samorządu terytorialnego

Autorzy
Warianty tytułu
Systemic and Legal Status of a Substitute Body of a Territorial Self-Government Unit Authority (Authorities)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest kwestia statusu ustrojowoprawnego organu zastępczego organu (organów) jednostki samorządu terytorialnego. Organy zastępcze stanowią nietypową (a przy tym niejednorodną) grupę podmiotów administrujących. W opracowaniu autor nie poprzestaje jedynie na identyfikacji odpowiednich regulacji prawnych, ale dokonuje ich konceptualizacji także w płaszczyźnie doktrynalnej. (abstrakt oryginalny)
EN
This article applies to the systemic and legal status of a substitute body of a territorial self-government unit authority (authorities). Substitute bodies constitute an atypical (and simultaneously heterogeneous) group of administrative entities. In the study, the author does not limit himself to just identifying the respective legal regulations, but also conceptualizes them in the doctrinal plane. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
83-97
Opis fizyczny
Twórcy
 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu
Bibliografia
 • A. Agopszowicz, Komentarz do art. 96 [w:] A. Agopszowicz, Z. Gilowska, Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa 1999, s. 502.
 • A. Ostapski, Organ zastępczy organu (-ów) jednostki samorządu terytorialnego [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2010, s. 221-222.
 • A. Szewc, Komentarz do art. 84 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa [w:] A. Szewc, Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, Warszawa 2008, s. 580.
 • A. Wiktorowska, Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2002, s. 221.
 • B. Dauter, Komentarz do art. 67 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym [w:] K.W. Czaplicki, B. Dauter, A. Kisielewicz, F. Rymarz, Ustawa o referendum lokalnym. Komentarz, Warszawa 2007, s. 248.
 • B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2009, s. 416.
 • C. Martysz, Komentarz do art. 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym [w:] Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2007, s. 95.
 • D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2007, s. 167-172.
 • E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2009, s. 228.
 • E. Olejniczak-Szałowska, Wynik referendum lokalnego i jego skutki, "Samorząd Terytorialny" 2008/7-8, s. 30.
 • H. Maurer, Ogólne prawo administracyjne (Allgemeines Verwaltungsrecht), tłum. i red. K. Nowacki, Wrocław 2003, s. 235.
 • I. Skrzydło-Niżnik, Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego, Kraków 2007, s. 405.
 • J. Boć, Pojęcie kompetencji [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2007, s. 137.
 • J. Boć, Struktury [w:] A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Administracja publiczna, Wrocław 2002, s. 175.
 • J. Homplewicz, Ogólne a szczególne zakresy obowiązków prawnych administracji państwowej, "Krakowskie Studia Prawnicze" 1987, s. 19 i n.
 • J. Jeżewski, Dekoncentracja terytorialna administracji jako zasada prawa administracyjnego we Francji, Wrocław 2004, s. 61.
 • J. Korczak, Sytuacja prawna podmiotów zastępujących organy jednostek samorządu terytorialnego [w:] Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, red. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2002, s. 280-300.
 • J. Niczyporuk, Dekoncentracja administracji publicznej, Lublin 2006, s. 223.
 • J. Niczyporuk, Zastępstwo organów jednostek samorządu terytorialnego [w:] Granice samodzielności wspólnot samorządowych, red. E. Ura, Rzeszów 2005, s. 209.
 • J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2008, s. 98.
 • K. Bandarzewski, Komentarz do art. 39 ustawy o samorządzie gminnym [w:] Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2006, s. 353.
 • K. Podgórski, Nadzór nad samorządem gminnym, "Samorząd Terytorialny" 1991/1-2, s. 35.
 • M. Kotulski, Komentarz do art. 29 ustawy o samorządzie powiatowym [w:] Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2005, s. 200.
 • M. Kotulski, Komentarz do art. 33 ustawy o samorządzie województwa [w:] Komentarz do ustawy o samorządzie województwa, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2005, s. 224.
 • M. Matczak, Kompetencja organu administracji publicznej, Kraków 2004.
 • M. Zieliński, Dwa nurty kompetencji [w:] Gospodarka. Administracja. Samorząd, red. H. Olszewski, B. Popowska, Poznań 1997, s. 593.
 • Organy zastępcze organu/-ów jednostek samorządu terytorialnego [w:] J. Korczak, P. Lisowski, A. Ostapski, Ustrój samorządu terytorialnego. Materiały dydaktyczne, Wrocław 2017, s. 438.
 • P. Lisowski, A. Ostapski, Akty prawa miejscowego stanowione przez terenowe organy administracji rządowej, Wrocław 2008, s. 54-55.
 • P. Lisowski, Relacje strukturalne w polskim samorządzie terytorialnym, Wrocław 2013, s. 496-520.
 • P. Lisowski, Wydawanie (podpisywanie) decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu szeroko pojmowanej pomocy społecznej - problemy praktyki administracji samorządowej, "Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie Prawne" 2005/4.
 • R. Michalska-Badziak, Pojęcie, cechy i rodzaje organów administracji publicznej, władza i urząd [w:] Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2004, s. 216.
 • Słownik języka polskiego. PWN, Warszawa 2003.
 • T. Szewc, Nazewnictwo form aktów prawa miejscowego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2007/2, s. 83.
 • W. Góralczyk, Zasada kompetencyjności w prawie administracyjnym, Warszawa 1986, s. 39.
 • W. Kisiel, Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2007, s. 276.
 • Z. Leoński, Nadzór nad samorządem terytorialnym w świetle ustawy z 8 marca 1990 r., "Państwo i Prawo" 1990/12, s. 59.
 • Z. Leoński, Organy kolegialne i jednoosobowe (monokratyczne)[w:] Z. Leoński, Nauka administracji, Warszawa 2001, s. 67-72.
 • Z. Niewiadomski, Samorząd terytorialny w warunkach współczesnego państwa kapitalistycznego (na przykładzie: Francji, Republiki Federalnej Niemiec i Szwajcarii), Warszawa 1989, s. 31.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171476387
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.