Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 6 | 24-53
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie efektów stosowania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny z uwagi na kryterium kategorii rodzajowej gminy

Warianty tytułu
Diversification of the Effects of the Use by Territorial Self-Governments of Instruments Promoting Entrepreneurship by the Criterion of the Generic Category of the Municipality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podejmuje problem efektów stosowania przez samorząd gminny instrumentów wspierania przedsiębiorczości. W teście podjęto próbę odnalezienia odpowiedzi na kilka szczególnie istotnych problemów badawczych. Pierwszy z nich dotyczy tego, czy jednostki samorządu gminnego (tj. gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach powiatu), stosujące te same instrumenty wsparcia przedsiębiorczości, uzyskują analogiczne rezultaty. Drugi problem badawczy opiera się na pytaniu, czy skuteczność w oddziaływaniu stosowanych przez gminy instrumentów wsparcia przedsiębiorczości jest warunkowana typem stosujących je jednostek. W ramach trzeciego z problemów założono zbadanie tego, czy możliwe jest zestrojenie kategorii rodzajowej gminy z dostępnymi jej instrumentami wsparcia w taki sposób, aby maksymalizować efekt po stronie przedsiębiorczości. Postawione pytania badawcze pozwolą nie tylko ustalić podłoże niższej niż oczekiwana skuteczności stosowanych form wsparcia, ale jednocześnie umożliwią zbudowanie ram dla skutecznego prowadzenia przez gminy polityki stymulacyjnej, skutkującej wzrostem liczby nowo tworzonych podmiotów gospodarczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article addresses the issue of the effects of territorial self-governments using instruments for promoting entrepreneurship. An attempt was made in the paper to find answers to several particularly important research problems. The first applies to whether the municipal authorities (namely rural, urban-rural and urban municipalities, as well as cities with the rights of counties) achieve similar results by applying the same instruments promoting entrepreneurship. The second research problem is based on the question of whether the effectiveness of the impact of the instruments used by the municipality to promote entrepreneurship depends on the type of units applying them. The objective in the third of the problems was to examine whether it is possible to align generic categories of municipality with its available support instruments so as to maximize the entrepreneurship effect. These research questions will enable not only the establishment of the reasons for the effectiveness of the forms of support being lower than expected, but simultaneously enable the development of a framework for the municipality for pursuing a stimulating policy, resulting in an increase in the number of newly established business entities. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
24-53
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
autor
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Bibliografia
 • A. Kożuch, Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego [w:] Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach, red. A. Kożuch, A. Noworól, Kraków 2011, s. 9-26.
 • A. Richert-Kaźmierska, Samorządowe inicjatywy na rzecz rozwoju gospodarczego - doświadczenia gmin województwa pomorskiego, "Współczesne Zarządzanie" 2008/1, s. 58-59.
 • A. Richert-Kaźmierska, Władze samorządowe w procesie kreowania przedsiębiorczości, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae" 2010/1, s. 269-278.
 • B. Słomińska, Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości, "Samorząd Terytorialny" 2007/3, s. 19-33.
 • B. Słomińska, Przedsiębiorczość na poziomie gmin jako przejaw realizacji Europejskiej Polityki Spójności [w:] Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, red. D. Kopycińska, Szczecin, 2007, s. 115-125.
 • D. Fleszer, Gmina a rozwój przedsiębiorczości, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae" 2010/1, s. 139-148.
 • E. Weiss, A. Suchodolska, M. Storoska, Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu lokalnej przedsiębiorczości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia" 2011/48, s. 287-296.
 • G. Dyrda, Działania samorządu terytorialnego wspierające przedsiębiorczość - determinantę rozwoju lokalnego, wspierania lokalnej przedsiębiorczości (na przykładzie wybranych gmin podkarpacia), "Gospodarka i Finanse. Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach" 2014/4, s. 89-99.
 • G. Gołębiowski, M. Korolewska, Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Raport z badań, Warszawa 2013.
 • I. Chomiak-Orsa, M. Flieger, Próba oceny skuteczności niefinansowych instrumentów wspierania mikroprzedsiębiorczości w gminach [w:] Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, red. J. Buko, Szczecin 2012, s. 40-49.
 • M. Flieger, Ocena gminnych instrumentów wspierania przedsiębiorczości, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2009/1, s. 147-167.
 • M. Kogut-Jaworska, Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, Warszawa 2008.
 • M. Matejun, Regionalne instrumenty wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu, red. A. Adamik, Warszawa 2012, s. 82-109.
 • S. Parker, Economics of Entrepreneurship, Cambridge 2009.
 • T. Kraśnicka, Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Katowice 2002, s. 240-245.
 • T. Skica, A. Bem, K. Daszyńska-Żygadło, The role of local government in the process of entrepreneurship development, "Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse" 2013/4, s. 1-24.
 • T. Skica, Samorządy a rozwój przedsiębiorczości. Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny na przykładzie gmin województwa podkarpackiego, Rzeszów 2009.
 • W. Dziemianowicz, M. Mackiewicz, E. Malinowska, W. Misiąg, M. Tomalak, Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171475341
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.