Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 5 | 27-41
Tytuł artykułu

Kryterium czy kryteria nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego?

Warianty tytułu
The Criterion or Criteria for Supervising Territorial Self-Government?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W układzie zdecentralizowanym nadzór jest miernikiem rzeczywistej samodzielności i niezależności podmiotu zdecentralizowanego. Samorząd terytorialny w Polsce ma konstytucyjnie zagwarantowane prawo do samodzielności, przejawiające się między innymi w ograniczeniu nadzoru jedynie z punktu widzenia kryterium legalności. Autorka poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy w polskim porządku prawnym prawo to zostało rzeczywiście zapewnione, czy też mamy do czynienia z wielością kryteriów nadzoru. Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że ograniczenie kryterium nadzoru do ram legalności nie jest niestety przestrzegane przez ustawodawcę. W praktyce dochodzi do rozszerzenia kryteriów nadzoru. (abstrakt oryginalny)
EN
In a decentralized system, supervision is a measure of real independence and autonomy of the decentralized entity. Territorial self-government in Poland has the constitutionally guaranteed right of autonomy, manifested, inter alia, in the reduction of supervision only from the point of view of the criterion of legality. The authoress is looking for answers to the question of whether, in the Polish legal order, this right is actually assured, or whether we are dealing with a multiplicity of supervision criteria. The analysis leads to the conclusion that restriction of the criterion of supervision to the framework of legality is not respected by the legislature. In practice, the supervision criteria are extended. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
27-41
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • A. Szewc, Komentarz do art. 75, art. 76, art. 77 ustawy o samorządzie województwa, LEX 2014.
 • B. Dolnicki, Ewolucja nadzoru nad samorządem terytorialnym, "Samorząd Terytorialny" 2015/3, s. 61.
 • B. Dolnicki, Instrumenty nadzoru nad samorządem europejskim (na przykładzie wybranych państw europejskich) [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, t. 1, red. S. Dolata, Opole 1998, s. 161.
 • B. Dolnicki, Koncepcja województwa samorządowego [w:] Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, red. E. Knosala, A. Matan, G. Łaszczyca, Kraków 1999, s. 172.
 • B. Dolnicki, Nadzór nad samorządem terytorialnym, Katowice 1993, s. 45 i n.
 • D. Dąbek, Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz-Kraków 2003, s. 323.
 • J. Filipek, Prawo administracyjne - instytucje ogólne. Część I, Kraków 2003, s. 115.
 • J. Filipek, Prawo administracyjne - instytucje ogólne. Część II, Kraków 2001, s. 218 i n.
 • J. Korczak, Konstytucyjne podstawy struktury i funkcji samorządu terytorialnego [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 2, Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012, s. 244.
 • J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2014, s. 275-276.
 • Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, Wrocław, 1998, s. 271.
 • M. Kallas, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, G. Szpor, Prawo administracyjne część ustrojowa, Warszawa 2002, s. 182.
 • Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2005, s. 227-229.
 • Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2013, s. 444.
 • R. Cybulska, Komentarz do art. 77 ustawy o samorządzie województwa, LEX 2014.
 • R. Sowiński, Ustawowa regulacja udziału jednostek samorządu terytorialnego w międzynarodowych zrzeszeniach społeczności lokalnych, "Samorząd Terytorialny" 2002/7-8, s. 32 i n.
 • Reforma administracyjna kraju, red. J. Majchrowski, Kraków 1999, s. 173.
 • W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Kraków 2002, komentarz do art. 171.
 • Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2002, s. 132.
 • Z. Gilowska, J. Płoskonka, S. Prutis, M. Stec, E. Wysocka, Model ustrojowy województwa (regionu) w unitarnym państwie demokratycznym. Raport końcowy, "Samorząd Terytorialny" 1997/8-9, s. 89.
 • Z. Kmieciak, Rozstrzygnięcie nadzorcze regionalnej izby obrachunkowej, "Państwo i Prawo" 1995/2, s. 32 i n.
 • Z. Kmieciak, W sprawie nieistotnego naruszenia prawa przez uchwałę budżetową, "Samorząd Terytorialny" 1994/3, s. 28 i n.
 • Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 1999, s. 153.
 • Z. Leoński, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2001, s. 204.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171475319
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.