Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 | 249-265
Tytuł artykułu

Migranci pomiędzy dwiema kulturami i pomiędzy dwiema strategiami adaptacyjnymi

Autorzy
Warianty tytułu
Migrants: between Two Adaptive Strategies and between Two Cultures
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono czynniki prowadzące do strategii adaptacyjnych, które mogą być ulokowane w kontinuum pomiędzy izolacją (enklawy etniczne) i asymilacją migrantów w krajach goszczących. Strategie adaptacyjne migrantów i ich integracja w krajach przyjmujących zależą od: typu migracji, źródeł migracji, rodzajów migracji (rodzinna, grupowa, indywidualna), kategorii osób migrujących (studenci, pracownicy), kwalifikacji migrantów, czasu trwania migracji (krótko- i długoterminowa) itp. Strategie zależą również od skutecznej ochrony praw człowieka w krajach przyjmujących, polityki społecznej i praktyki obywatelskiej. Analizując i porównując adaptacyjne strategie wykorzystywane przez różnego rodzaju imigrantów w różnych krajach przyjmujących oraz łącząc ich wybory z rzeczywistą polityką społeczną określającą możliwy zakres integracji społeczno-kulturowej, można wskazać obiektywne i subiektywne czynniki wpływające na satysfakcjonujący model społecznej lub społeczno-kulturowej integracji. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents factors that lead to adaptive strategies which can be located on the continuum between isolation (ethnic enclaves) and assimilation in host countries. Adaptive strategies of migrants and their integration in host countries depend on: type of migration; origins of migration, kind of migration: family, group, individual, students, employees; qualifications of migrants; short- and long-term migration, etc. These strategies also depend on effective protection of human rights in host countries' social policy and civil practice. By analysing and comparing the adaptive strategies utilised by different types of migrant in different host countries and coupling their choice with the actual social policy defining the scope of socio-cultural integration, it is possible to identify the objective and subjective factors that influence a successful model of a social or socio-cultural integration. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
249-265
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • A. Górny, D. Stola, Akumulacja i wykorzystanie migracyjnego kapitału społecznego, w: E. Jaźwińska, M. Okólski (red.), Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Scholar, Warszawa 2001.
 • A. Kapphan, Russian Entrepreneus in Berlin. The Role of Ethnicity and Opportunity Structures, Referat powielony na konferencję: "Ethnicity and Economy in Post-Socialist Space, Sankt Petersburg, 9-12 września 1999.
 • A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, WN PWN, Warszawa 2005.
 • D. Halpern, Social Capital, Polity Press, Cambridge 2005.
 • D. Praszałowicz, Teoretyczne koncepcje procesów migracji, "Przegląd Polonijny" 2002, z. 4.
 • D.R. Putnam Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community, Simon & Schuster Paperback, New York-London-Toronto-Sydney 2000.
 • European Communities, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: On a Community Immigration Policy, COM 2000, 757.
 • European Communities, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Immigration, Integration and Employment, COM 2003, 336 final.
 • G.P. Zachary, The Global Me. New Cosmopolitans and the Competititive Edge: Picking Globalism's Winners and Losers, Public Affairs, New York 2000.
 • Informacje Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, coig.com.pl/index.php?lang=pl&main_id=7&main... (dostęp: 21.11.2011).
 • J. Eade, S. Drinkwater, M. Garapich, Class and Ethnicity. Polish Migrants Workers in London, Report from an ESRC Funded Study, CRONEM, University of Surrey, 2007, www.esds.esds.ac.uk/.../6056%5Cmrdoc%5Cpdf%5C6 (dostęp: 23.11.2011).
 • J. Plewko, Sprostać migracji. Pomoc migrantom ekonomicznym z ziem polskich [połowa XIX - początek XXI wieku]), Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
 • K. Kosak-Burcon, Nielegalna - legalna migracja na granicach zewnętrznych strefy Schengen, www.cos.strazgraniczna.pl?downloads?pliki?biuletyn_biezacy/.../3.pdf (dostęp: 21.11.2011).
 • M. Galant, Kapitał społeczny i tożsamości społeczne migrantów wahadłowych w Leuven, pau.krakow.pl/II_KPTN/MG.pdf.
 • M. Okólski, Mobilność przestrzenna z perspektywy migracji niepełnej, w: E. Jaźwińska, M. Okólski (red.), Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Scholar, Warszawa 2001.
 • P. Bourdieu, The Forms of Capital, w: J.G. Richardson (red.), Handbook of Theory and Research for Sociology of Education, Westport, Greenwood Press Connecticut, London-New York 1986.
 • R. Suchocka, Enklawy miejskie, w: L. Gołdyka, I. Machaj (red.), Enklawy życia społecznego. Kontynuacje, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 • S. Cieśla, Chińczycy o sobie, Gorzowie, pierwszym w życiu śniegu, świętach i chińskim nowym Roku, www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20081220/ (dostęp: 21.11.2011).
 • T. Halik, Migracje Wietnamczyków do Polski, w: T. Halik, A. Kosowicz, A. Marek, Imigranci w polskim społeczeństwie, Stowarzyszenie Vox Humana, Warszawa 2009.
 • W. Jacher, Typologia integracji systemu społecznego, "Studia Socjologiczne" 1974, nr 1.
 • W.S. Landecker, Types of Integration and Their Measurement, w: P. Lazarsfeld, M. Rosenberg [red.], The Language of Social Research, New York 1962.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171462628
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.