Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 | 119-131
Tytuł artykułu

Podatek od wydobycia niektórych kopalin - nowa jakość w polskim prawie podatkowym

Autorzy
Warianty tytułu
Tax on the Extraction of Certain Minerals - a New Quality in the Polish Tax Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin weszła w życie 18 kwietnia 2012 r.; na jej mocy do polskiego systemu prawnego wprowadzona została nowa danina publiczna - w myśl przyjętych założeń stanowić ma formę renty surowcowej. Podatek od wydobycia niektórych kopalin obejmuje wydobycie dwóch metali: miedzi i srebra. Należy do grupy danin nakładanych od wielkości urobku (wydobycia) i w całości stanowić ma dochód budżetu państwa. Zdaniem projektodawców powinien pozwolić na uchwycenie nadzwyczajnych zysków podmiotów wydobywających wskazane metale, jednakże w ocenie doktryny prawa podatkowego i ekspertów z zakresu gospodarki tymi surowcami konstrukcja przedmiotowej daniny budzi liczne wątpliwości. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie elementów technicznych podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz kontrowersji, jakie wiążą się z wprowadzeniem tej daniny. W opracowaniu omówiono zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku, obowiązki podatników, a także normatywną konstrukcję stawek i skal podatkowych. (abstrakt oryginalny)
EN
On April 18, 2012, the Law on Taxation of Certain Minerals came into force. By virtue of this law, a new public levy, assumed to constitute a form of a resource rent, was introduced into the Polish law. The tax covers the extraction of two metals, namely copper and silver, and belongs to the group of levies that are imposed based on the volume of the mining output (extraction). The revenue from the new levy is supposed to constitute in its entirety the income of the state budget. According to the drafters of the law, the tax should make it possible to capture the outstanding profits of the entities that extract the metals in question. However, according to experts in the tax law and experts in the management of those resources, the structure of the levy in question raises doubts. The aim of this paper is to present the technical elements of the Tax on the Extraction of Certain Minerals and the controversies related to the introduction of this levy. It discusses the subjective and the objective scope of the tax, the taxpayers' duties, as well as the normative structure of the tax rates and scales. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
119-131
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Bibliografia
 • A. Pokojska, Księgowanie podatku od kopalin będzie trudne, "Gazeta Prawna" z 12 marca 2012 r.
 • A. Pokojska, Wysokość podatku od kopalin należy ewidencjonować w księgach rachunkowych jako koszt wytworzenia, "Gazeta Prawna" z 2 kwietnia 2012 r.
 • C. Kosikowski, Źródła prawa podatkowego w świetle Konstytucji RP, "Glosa" 1999, nr 7.
 • D.M. Korzeniowska, Analiza obciążeń fiskalnych związanych z wydobyciem kopalin w wybranych krajach, Kancelaria Senatu Biuro Analiz i Dokumentacji, www.senat.gov.pl.
 • Deloitte: polski model podatku miedziowego wyjątkowo restrykcyjny, "Gazeta Prawna" z 25 stycznia 2012 r.
 • Expose premiera Donalda Tuska, Warszawa, 18 listopada 2011 r., http://www.premier.gov.pl/files/download/5677.pdf.
 • H. Dzwonkowski, Elementy konstrukcyjne podatku w świetle art. 217 Konstytucji, "Glosa" 1999, nr 6.
 • H.A. Janiszewski, Czy warto zarzynać kurę..., "Rzeczpospolita" z 3 lutego 2012 r.
 • http://www.kghm.pl/index.dhtml?category_id=178.
 • http://www.kghm.pl/index.dhtml?category_id=190.
 • http://www.nik.gov.pl/plik/id,2859.pdf.
 • Income Taxes, Mining Taxes and Mining Royalties. A Summary of Selected Countries, December 2010, www.pwc.com.
 • Instytut Jagielloński za innym podatkiem od wydobycia miedzi i srebra, "Gazeta Prawna" z 9 lutego 2012 r.
 • J. Kulicki, Konstytucyjne podstawy nakładania podatków (zarys wybranych problemów), "Prawo Spółek" 2000, nr 3.
 • K. Czarnecka-Żochowska, J. Woźniak, Jeszcze o gazie łupkowym, "Rzeczpospolita" z 2 kwietnia 2012 r.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, sprost. Dz. U. 2001, Nr 28, poz. 319 ze zm.).
 • M. Chmaj, Opinia prawna w przedmiocie oceny zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (druk senacki nr 66), "Opinie i Ekspertyzy" OE-185, marzec 2012.
 • M. Nieć, Uwagi do podatku od kopalin, "Rzeczpospolita" z 7-9 kwietnia 2012 r.
 • M. Reszczyński, Opinia do ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (druk 66), www.senat.gov.pl.
 • R. Piotrowski, Opinia o zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (druk senacki nr 66), "Opinie i Ekspertyzy" OE-185, marzec 2012.
 • R. Zalewiański, Artykuł 217 Konstytucji RP w praktyce podatkowej, w: R. Mastalski (red.), Księga jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska, Wrocław 2001.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13 sierpnia 2008 r.
 • T. Dębowska-Romanowska, Dylematy interpretacyjne artykułu 217 Konstytucji, w: A. Gomułowicz, A. Małecki (red.), Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego, Poznań 2003.
 • T. Dębowska-Romanowska, Obliczenie podatku a gwarancje praw obywatelskich, "Państwo i Prawo" 1998, z. 7.
 • T. Dębowska-Romanowska, Prawo finansowe. Cześć konstytucyjne wraz z częścią ogólną, Warszawa 2010.
 • Ustawa z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 2007, Nr 111, poz. 765 ze zm.).
 • Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. jedn.: Dz. U. 2011, Nr 74, poz. 397 ze zm.).
 • Ustawa z 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin, Dz. U. 2012, poz. 362.
 • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn.: Dz. U. 2012, poz. 361).
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, t. jedn.: Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60 ze zm.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. jedn.: Dz. U. 2009, Nr 152, poz. 1223 ze zm.).
 • Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (t. jedn.: Dz. U. 2010, Nr 138, poz. 935 ze zm.).
 • Ustawa z 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.).
 • Uzasadnienie projektu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, druk sejmowy nr 144.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171462618
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.