Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 | 95-104
Tytuł artykułu

Dodatkowe umowy stron w stosunku pracy w świetle zasady uprzywilejowania pracownika

Autorzy
Warianty tytułu
Additional Agreements between Parties to an Employment Relationship in Light of the Employee's Preferential Treatmen
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podjęta w artykule tematyka dotyczy kontrowersyjnego zagadnienia dopuszczalności oceny w świetle zasady uprzywilejowania pracownika postanowień dodatkowych umów zawieranych przez strony stosunku pracy, niebędących podstawą jego nawiązania. Celem pracy jest w szczególności wykazanie, że zasada uprzywilejowania pracownika, wbrew literalnemu brzmieniu przepisu art. 18 Kodeksu pracy, powinna być rozumiana szerzej: jako chroniąca całokształt treści stosunku pracy, którą formują również porozumienia dodatkowe. Za takim stanowiskiem przemawiają zasadniczo trzy argumenty. Po pierwsze, istota zasady uprzywilejowania pracownika jako normy ogólnej i podstawowej dla całego systemu prawa pracy, a także jej umiejscowienie w systematyce Kodeksu pracy. Po drugie, przejaw mechanizmów charakterystycznych dla tej zasady również w innych niż art. 18 Kodeksu pracy regulacjach prawa pracy, a w szczególności w samym charakterze dominujących w prawie pracy norm semiimperatywnych. Po trzecie wreszcie, wskazuje na to również wynik pełnego procesu wykładni przepisu art. 18 Kodeksu pracy uwzględniający w szczególności dyrektywy funkcjonalne i celowościowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper deals with a controversial issue of the admissibility of evaluation, in light of the employee's preferential treatment, of additional stipulations of contracts signed by parties to an employment relationship, which do not form the underlying condition for their execution. The main aim of the work is to prove that the rule of the employee's preferential treatment, contrary to the literal content of article 18 of the Labour Code should be understood in broader terms: as one that protects the entire work relationship including additional agreements. In principle, there are three types of argument that provide a rationale for the above thesis. Firstly, it is the nature of the rule of the employee's preferential treatment which acts as a general and basic norm in the labour law, and the role it plays in the Labour Code. Secondly, it is the mechanisms characteristics of this rule that may be found in work regulations other than those referred to in the above mentioned article 18, and in particular in the very nature of the semi imperative norms dominating in the labour law. Thirdly, it is the result of the entire process of interpretation of article 18 of the Labour Code, including, in particular, the functional and purposeful directives. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
95-104
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • A. Chobot, A. Kijowski, Nowa koncepcja zobowiązaniowego stosunku pracy, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1988, z. 4.
 • A. Dubowik, Zasada automatyzmu prawnego i uprzywilejowania pracownika po nowelizacji prawa o układach zbiorowych pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2001, nr 5.
 • A.M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010.
 • B. Wagner (red.), Kodeks pracy 2010. Komentarz, Gdańsk 2010.
 • B. Wagner, O swobodzie umowy o pracę raz jeszcze, w: M. Matey-Tyrowicz, L. Nawackiego, B. Wagner (red.), Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, Warszawa 2002.
 • B. Wagner, Zakres swobody umów w pracowniczym stosunku pracy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" 1987, nr 113.
 • B.M. Ćwiertniak, Zagadnienia systematyzacji zasad prawa pracy, w: T. Zieliński (red.), Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej, t. 5, 1982.
 • B.M. Ćwiertniak, Zasady prawa pracy. Zarys problematyki, w: T. Zieliński (red.), Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej, t. 3, 1980.
 • E. Chmielek-Łubińska, Szczególne właściwości źródeł prawa pracy (zagadnienia wybrane), w: A. Świątkowski (red.), Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków 1999-2000.
 • G. Goździewicz, Szczególne właściwości norm prawa pracy, Toruń 1988.
 • J. Iwulski, W. Sanetra, Komentarz do Kodeksu pracy, Warszawa 2009.
 • J. Stelina, w: K.W. Baran (red.), Zarys systemu prawa pracy. Cześć´ ogólna prawa pracy, t. 1, Warszawa 2010.
 • J. Wróblewski, Prawo obowiązujące a "ogólne zasady prawa", "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego" 1965, seria I, z. 42.
 • J. Wróblewski, Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, Warszawa 1959.
 • K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy, t. 1: Komentarz, Warszawa 2009.
 • K. Opałek, J. Wróblewski, Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969.
 • K. Walczak, w: W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2009.
 • L. Florek, Ochrona praw i interesów pracownika, Warszawa 1990.
 • L. Florek, Ustawa i umowa w prawie pracy, Warszawa 2010.
 • L. Kaczyński, Zasada swobody umów w prawie pracy po nowelizacji kodeksu pracy, "Państwo i Prawo" 1997, z. 3.
 • L. Kaczyński, Zasada uprzywilejowania pracownika w świetle kodeksu pracy, "Państwo i Prawo" 1984, z. 8.
 • L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2005.
 • M. Barzycka-Banaszczyk, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2008.
 • M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010.
 • M. Piekarski, Podstawowe zasady prawa pracy, "Annales UMCS", sec. G, 1977, t. 24.
 • M. Skąpski w: Z. Niedbała (red.), Prawo pracy, Warszawa 2010.
 • M. Skąpski, Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Kraków 2006.
 • M. Święcicki, Prawo pracy, Warszawa 1968.
 • M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002.
 • M.T. Romer, Prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2010.
 • P. Prusinowski, Nienazwane umowy zawierane przez strony stosunku pracy, "Monitor Prawniczy" 2011, nr 20.
 • P. Wąż, Zobowiązania wekslowe w prawie pracy (na tle zagadnienia odpowiedzialności materialnej pracownika), "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2007, nr 12.
 • R. Sadlik, Zakaz pogarszania sytuacji pracowników w klauzulach umownych, "Monitor Prawa Pracy" 2009, nr 1.
 • S. Wronkowska, M. Zieliński, Z. Ziembiński, Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974.
 • S. Wronkowska, Sposoby pojmowania "zasad prawa" (Dyskusja w Komitecie Nauk Prawnych PAN), "Państwo i Prawo" 1972, z. 10.
 • S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001.
 • T. Bińczycka-Majewska, Zmiana treści umownego stosunku pracy, Warszawa 1985.
 • T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2006.
 • T. Zieliński, Prawo pracy. Zarys systemu, cz. 1, Warszawa-Katowice 1986.
 • T. Zieliński, Zasady prawa pracy w nowym systemie ustrojowym, "Państwo i Prawo" 2001, z. 12.
 • U. Jackowiak, W. Uziak, A. Wypych-Żywicka, Prawo pracy. Podręcznik dla studentów prawa, Kraków 2003.
 • W. Muszalski, Przemiany funkcji ochronnej i organizacyjnej prawa pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1995, nr 3.
 • W. Perdeus, Proces wyróżniania zasad prawa pracy, "Annales UMCS", sec. G, 1983, t. 30.
 • W. Piotrowski, Stosunek pracy, Poznań 1977.
 • W. Sanetra, O zasadach prawa pracy i zasadach współżycia społecznego, "Państwo i Prawo" 1966, z. 1.
 • W. Szubert, Funkcje prawa pracy, "Państwo i Prawo" 1971, z. 3-4.
 • W. Szubert, Szczególne właściwości prawa pracy, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 4, 1970.
 • W. Szubert, Zasady prawa pracy, "Państwo i Prawo" 1957, z. 7-8.
 • Z. Niedbała, Postulaty tzw. uelastycznienia Kodeksu pracy a funkcja ochronna prawa pracy, "Prawo i Administracja" t. 1, red. R. Budzinowski, Piła 2002.
 • Z. Ziembiński, Logiczne problemy prawoznawstwa, Warszawa 1966.
 • Z. Ziembiński, Podstawowe problemy prawoznawstwa, Warszawa 1980.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171462600
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.