Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 1-2 | 5-36
Tytuł artykułu

Zagadnienia prawne związane z dochodowością projektów unijnych w latach 1988-2020 : perspektywa samorządowa

Autorzy
Warianty tytułu
Legal Issues Related to the Profitability of EU Projects in the Years 1988-2020 : Territorial Self-Government's Point of View
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podejmuje problematykę dochodowości projektów realizowanych w ramach kolejnych okresów programowania polityki spójności. Zagadnienie to jest istotne dla każdego wnioskodawcy, beneficjenta i instytucji systemu wdrażania funduszy unijnych. Analiza dochodowości projektu stanowi bowiem jeden z podstawowych aspektów oceny, pozwalający określić dopuszczalność wsparcia i reżim prawny, na podstawie którego przyznane będzie dofinansowanie. Podstawa prawna udzielonego wsparcia decyduje nie tylko o wielkości wsparcia, ale również o warunkach, na jakich będzie mogła być wykorzystywana powstała infrastruktura w okresie eksploatacyjnym. Na przestrzeni poszczególnych okresów programowania przepisy w tym zakresie znacznie ewoluowały w kierunku zwiększenia precyzji przepisów i wyraźnego powiązania zasad z przepisami o pomocy publicznej. Celem artykułu jest przybliżenie zmieniających się zasad w zakresie dochodowości projektów, w kontekście przepisów unijnych o projektach generujących dochód oraz relacji tych przepisów do przepisów o pomocy publicznej. Analizując przepisy, autor koncentruje się przede wszystkich na zasadach przewidzianych na lata 2014-2020 i aspektach szczególnie istotnych z perspektywy samorządowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article considers the issue of profitability of projects conducted within the framework of the successive programming periods of the cohesion policy. This issue is important to every applicant, beneficiary and institution of the system of implementing EU funds. This is because the analysis of a project's profitability constitutes one of the fundamental aspects of the assessment, enabling the determination of the admissibility of support and the legal regime, on the basis of which co-financing will be granted. The legal basis of the support granted not only determines the level of the support, but also the conditions in which the infrastructure that arises can be used in the operational period. Over the individual programming periods, the rules on this have evolved significantly towards increasing the precision of the rules and clearly relating the principles with the rules on state aid. The objective of the article is to present the changing rules on project profitability in the context of EU legislation on income-generating projects and the relationship between those regulations and the regulations on state aid. While analysing the regulations, the author focuses primarily on the principles laid down for the 2014-2020 period and the aspects which are particularly important from the point of view of territorial self-government. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5-36
Opis fizyczny
Twórcy
  • Departament Regionalnych Programów Operacyjnych
Bibliografia
  • S.A. Jarecki, Nowe podejście Komisji Europejskiej do publicznego finansowania budowy infrastruktury transportowej - konsekwencje orzeczenia w sprawie Leipzig-Halle, "Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny" 2015/1, http://www.ikar.wz.uw.edu.pl.
  • G. Manzella, C. Mendez, The turning points of EU Cohesion policy Report Working Paper, "European Policies Research Centre" 2009/1, s. 15.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171460268
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.