Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 85 | 137-146
Tytuł artykułu

High-Tech Industry and Knowledge Intensive Services as Carriers Of Knowledge-Based Economy in Poland and in Other European Union Member States

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Przemysł high-tech oraz usługi wiedzochłonne jako nośniki gospodarki opartej na wiedzy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
We współczesnych gospodarkach szczególną rolę odgrywają procesy produkcji, dystrybucji oraz wykorzystywania wiedzy i informacji, których wysoki udział charakteryzuje przemysły wysokiej techniki oraz usługi wiedzochłonne. Celem artykułu jest przedstawienie przestrzennego zróżnicowania poziomu ich rozwoju w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian zatrudnienia. Okres badawczy obejmuje lata 2004-2014. Realizacji tak sformułowanego celu podporządkowano rozważania w następujących obszarach: 1) istoty i uwarunkowań rozwoju sektorów wysokiej techniki; 2) analizy rozwoju przemysłu high-tech; 3) zmian zatrudnienia w usługach wiedzochłonnych, a szczególnie usług high-tech. Obserwowane w Polsce zmiany są zgodne z kierunkiem zmian zachodzących w krajach wysoko rozwiniętych, przy czym ich dynamika, ze względu na konieczność niwelowania luki występującej w tym obszarze, wydaje się niewystarczająca. W polskiej gospodarce rozwój tych sektorów powinien być traktowany w sposób priorytetowy jako istotne nośniki GOW.(abstrakt oryginalny)
EN
The processes of knowledge production and diffusion play a special role in contemporary economies. Their high share is typical of high-tech industries and knowledge-intensive services. The goal of the article is to present their spatial diversity in the European Union, with special attention paid to employment changes. The research period covers the years 2004-2014. The research goal was attained through examination of the following areas: 1) high-tech industries and knowledge-intensive services determinants of development, 2) analysis of high-tech industries development, 3) employment changes in KIS, especially high-tech KIS. Changes in Poland are in line with the direction of the changes taking place in developed countries, however their dynamics seems to be insufficient. That's why the development of high-tech sectors - as important carriers of KBE - should be treated as a priority in Polish economy.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
137-146
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • ABSL. 2014. Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2014. Raport. Warszawa, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL. [in Polish]
 • Bettencourt L.A., Ostrom A.L., Brown S.W., Roundtree R.I. 2002. Client co-production in knowledge- -intensive business services. California Manag. Rev. 44, 100-128.
 • Bianchi P., Labory S. 2011. Industrial policy after the crisis. Seizing the future. Cheltenham, Edward Elgar Publishing.
 • European Commission. 2012. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Europan Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A stronger European industry for growth and economic recovery. COM 582 final.
 • European Commission. 2014. Reindustrialising Europe Member States' Competitiveness Report 2014 SWD 278.
 • Eurostat. Database, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, access:10.04.2016.
 • Gurbała M. 2010. Przemysł high-tech a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego krajów. Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego [High-tech industry and the socio-economic development of the countries]. Pr. Kom. Geogr. Przem. Pol. Tow. Geograf. 13, 187-199. [in Polish]
 • GUS. 2014. Nauka i technika w 2014. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa, GUS. [in Polish]
 • Hryniewicz J.T. 2013. Przemysł, gospodarka oparta ma wiedzy i wspólna europejska polityka przemysłowa. Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy [Industry, a knowledge-based economy and the common European industrial policy]. Pr. Kom. Geogr. Przem. Pol. Tow. Geograf. 21, 32-45. [in Polish]
 • Skórska A. 2012. Wiedzochłonne usługi biznesowe w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, Katowice, UE. [in Polish]
 • Skórska A. 2013. Uwarunkowania rozwoju sektora usług. Katowice, UE, 11-53. [in Polish]
 • Skórska A. 2014. Praca w gospodarce postindustrialnej - zatrudnienie w sektorze usług w Polsce. Polityka społeczna wobec przemian demograficznych [Work in post-industrial economy - employment in services in Poland]. Stud. Ekon. UE. Katow. 167, 249-258. [in Polish]
 • Skórska A. 2015. Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju przemysłu i usług high-tech w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Przemiany struktur przemysłu i usług w układach regionalnych [Spatial diversity of high-tech industries and knowledge-intensive services development in Central-Eastern Europe]. Pr. Kom. Geogr. Przem. Pol. Tow. Geogr. Krak. 29(2), 53-65.
 • Zioło Z. 2013. Rola przemysłu i usług w kształtowaniu. gospodarki opartej na wiedzy. Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy [The role of industry and services in the development of a knwledge-based economy]. Pr. Kom. Geogr. Przem. Pol. Tow. Geogr. 21, 11-30. [in Polish]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457043
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.