Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 (129) | 127-147
Tytuł artykułu

Polityka inwestycyjna zakładów ubezpieczeń w ramach indywidualnych kont emerytalnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Investment Policy of Insurance Institutions within the Framework of Individual Retirement Accounts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł charakteryzuje politykę inwestycyjną zakładów ubezpieczeń w ramach ubezpieczeń na życie typu unit-linked, które oferowane są jako kwalifikowane programy emerytalne. Zagadnienie zostało zaprezentowane na przykładzie indywidualnych kont emerytalnych, które w Polsce są najpowszechniej wykorzystywaną formą dobrowolnego zabezpieczenia emerytalnego. Przeprowadzone badania wskazują, że w przypadku takich kont zakłady ubezpieczeń prowadzą działalność inwestycyjną głównie poprzez tworzenie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zarządzanych zewnętrznie. Umożliwia to przygotowanie szerokiej oferty inwestycyjnej dostępnej dla osób, które chcą gromadzić oszczędności emerytalne. Jednocześnie taka konstrukcja sprawia, iż oszczędzający ponoszą dwukrotną opłatę za zarządzanie aktywami. Dochodowość inwestycji prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń w ramach indywidualnych kont emerytalnych uzależniona jest jednak głównie od stylu i strategii inwestycyjnej ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, natomiast organizacja procesu inwestycyjnego ma w tym przypadku mniejsze znaczenie. (abstrakt oryginalny)
EN
The present article deals with the investment policy of insurance institutions within the framework of unit-linked life insurance as offered within eligible retirement programmes. The issue is presented on the example of individual retirement accounts which in Poland are widely used as a form of voluntary retirement insurance cover. The research conducted shows that in the case of such accounts insurance institutions carry out investment activity chiefly through the creation of insured capital funds managed externally. Th is enables the preparation of a broad range of investment options for individuals eager to assemble retirement savings. At the same time such a construction means that the insured party pays twice over for the management of these financial instruments. The profitability of investments conducted by insurance institutions within the framework of the IKE programme is chiefly dependent on the style and investment strategy of the UFK, while the organisation of the investment process is, in this case, of a lesser significance. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
127-147
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Czerwińska T., Polityka inwestycyjna instytucji ubezpieczeniowych, Gdańsk 2009.
 • Doman M., Doman R., Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej, Kraków 2009.
 • Gołębiowski G., Russel P., Zmiany w systemie emerytalnym a bezpieczeństwo finansowe Polaków, [w:] Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, red. J. Ostaszewski, E. Kosycarz, Warszawa 2014.
 • Hodgson T.M. i in., The Concept of Investment Efficiency and Its Application to Investment Management Structures, "British Actuarial Journal" 2000, nr 6.
 • Ibbotson R.G., Kaplan P.D., Does asset allocation policy explain 40, 90, or 100 percent of performance?, "Financial Analysts Journal" 2000, nr 56(1).
 • Kania P., Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte jako forma zewnętrznego zarządzania ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi zakładów ubezpieczeń na życie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2011, nr 228.
 • Kołosowska B., Charakterystyka ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu" 2009, nr 127.
 • Kucharski B., Ochrona spadkobierców, uprawnionych do zachowku oraz wierzycieli w razie wskazania uposażonego w umowie ubezpieczenia na życie, "Prawo Asekuracyjne" 2015, nr 1(82).
 • Ostrowska-Dankiewicz A., Pieńkowska-Kamienicka S., Ubezpieczenie typu unit-linked jako forma zabezpieczenia emerytalnego, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej - Zarządzanie i Marketing" 2011, nr 280.
 • Perez K., Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne, Warszawa 2012.
 • Pisarewicz P., Modele ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych a obowiązek korzystania z doradztwa inwestycyjnego przez zakłady ubezpieczeń, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu" 2009, nr 127.
 • Rutecka I., Dodatkowy system emerytalny w Polsce - diagnoza i rekomendacje zmian, Warszawa 2014.
 • Stroiński E., Ubezpieczenia na życie - teoria i praktyka, Warszawa 2004.
 • Szczepańska M., Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171445914
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.