Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 10 | 14-23
Tytuł artykułu

Wybrane problemy sądowej kontroli decyzji o warunkach zabudowy

Autorzy
Warianty tytułu
Selected Problems of Judicial Review of Planning Permission
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia problemy występujące w orzecznictwie sądów administracyjnych z zakresu wydawania decyzji o warunkach zabudowy - kwestii właściwego określenia stron postępowania oraz możliwości ustalenia w decyzji lokalizacji planowanej inwestycji w granicy z nieruchomością. Podjęte rozważania doprowadziły autora do wniosku, że choć stroną postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy są wyłącznie osoby legitymujące się interesem prawnym w rozumieniu art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego, to jednak brakuje jednolitych kryteriów, które umożliwiałyby określenie, kiedy planowana inwestycja rzeczywiście narusza interes prawny właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiadujących. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents issues appearing in the case law of the administrative courts on issuing planning permission - the matter of the correct identification of the parties to the proceedings and the possibility of setting the location decision of the planned investment project within the boundaries of the property. The considerations taken up led the author to the conclusion that, although only persons with a legal interestin the meaning of Article 28 of the Administrative Procedures Code are parties to planning permission proceedings, there are no uniform criteria enabling the specification of when the planned investment actually breaches the legal interest the owners or perpetual usufructuaries of neighbouring property. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
14-23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Bibliografia
 • B. Dobkowska, K. Klonowski, Strony postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy, w: J. Sługocki (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, t. 2, Wrocław 2014.
 • ci, co nie H. Izdebski w: H. Izdebski, I. Zachariasz, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa 2013, s. 92.
 • J. Goździewicz-Biechońska, Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (cechy szczególne), "Państwo i Prawo" 2010/2, s. 102.
 • K. Świderski, Uwagi na temat prawnych instrumentów kształtowania ładu przestrzennego przez gminę, "Casus" 2006/3, s. 28.
 • W. Kisiel, Relacje między studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzją o warunkach zabudowy (uwagi do glosy Jerzego Kopyry), "Samorząd Terytorialny" 2011/11, s. 83-84.
 • W. Piątek w: A. Gliniecki (red.), Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2014, s. 70.
 • Z Niewiadomski w: Z Niewiadomski (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2008, s. 56.
 • Z. Czarnik, Istota i zakres władztwa planistycznego gminy, "Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka" 2010/3, s. 24-25.
 • Z. Kostka, Prawo budowlane. Komentarz, Gdańsk 2007, s. 24.
 • Z. Niewiadomski, Uwagi w sprawie charakteru prawnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na tle orzecznictwa sądowoadministracyjnego, w: Studia z prawa administracyjnego i nauki o administracji. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu, Przemyśl-Rzeszów 2011, 579.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443522
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.