Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 10 | 6-13
Tytuł artykułu

Uwarunkowania zmian w postrzeganiu roli aktów planowania w samorządzie terytorialnym

Warianty tytułu
Determinants of Changes in the Perception of the Role of Planning Acts in Territorial Self-Government
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Akty planowania - będąc instrumentami wykorzystywanymi przez samorząd terytorialny - ewoluują, tak jak i jego struktury, pozwalając jednocześnie na uchwycenie występujących w jego obrębie przeobrażeń. W artykule autorka wskazuje na procesy leżące u podstaw zmian znaczenia i postrzegania roli planowania w samorządzie terytorialnym, takie jak: przystąpienie do Unii Europejskiej, przeniesienie na poziom samorządu terytorialnego rozwiązań z obszaru zarządzania publicznego oraz postulowanie natężenia procesów partycypacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Planning acts, as instruments used by territorial self-government, are evolving, just like its structure, simultaneously enabling the capture of the transformations taking place within it. The article describes the processes underlying the changes of significance and the perception of the role of planning in territorial self-government, such as accession to the European Union, the transfer of solutions from public management to the level of territorial self-government and postulating the intensity of participatory processes. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
6-13
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • A. Wiktorowska, Kierunki zmian w teorii prawnych form działania administracji, w: J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24-27 września 2006 r., Warszawa 2007, s. 366.
 • B. Dolnicki, Monokratyczność czy kolegialność organów samorządowych, w: K. Mieczkowska-Czerniak, K. Radzik-Maruszak (red.), 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Sukcesy, porażki, perspektywy, Lublin 2012, s. 63.
 • B. Plawgo, M. Citkowski, Strategiczne zarządzanie rozwojem, w: B. Kudrycka, B. Guy Peters, P.J. Suwaj (red.), Nauka administracji, Warszawa 2009, s. 218.
 • C. Kosikowski, Prawo Unii Europejskiej w systemie polskiego prawa finansowego, Białystok 2010, s. 178-186.
 • D. Dąbek, Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz-Kraków 2003, s. 193-198.
 • D.R. Kijowski, Programy, plany i strategie jako podstawa działań organów administracji publicznej, w: J. Zimmermann, P.J. Suwaj (red.), Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, Warszawa 2013, s. 246.
 • E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2006, s. 139-142.
 • E. Olejniczak-Szałowska, Tworzenie planów, programów, strategii, w: M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii o orzecznictwie, Warszawa 2013, s. 493.
 • E. Schmidt-Assmann, Planowanie przestrzenne - prawo planowania - komunalna administracja samorządowa, w: I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosz, D. Dąbek, M. Smaga (red.),Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków 2001, s. 625.
 • H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2006, s. 26-27.
 • J. Bober i in., Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków 2013, s. 33-37 i 77.
 • J. Hausner, Zarządzanie publiczne, Warszawa 2008, s. 46.
 • J. Jaśkiewicz, Komentarz do art. 3 i 5 pkt 9a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Komentarz, LEX/el. 2014.
 • J. Jaśkiewicz, Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Komentarz, LEX/el. 2014.
 • J. Lemańska, Zakres i stopień samodzielności samorządu województwa w procesie programowania i realizacji rozwoju regionalnego, w: K. Bandarzewski, M. Stec (red.), Rozwój regionalny - instrumenty realizacji i rola samorządu województwa, Warszawa 2015, s. 36-37.
 • J. Regulski, Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja, Warszawa 2000, s. 31-32.
 • K. Wlaźlak, Charakter prawny aktów planowania i ich rola w realizacji zadań administracji publicznej, "Przegląd Prawa Publicznego" 2009/6, s. 6-26.
 • K. Wlaźlak, Racjonalność planowania w prawie administracyjnym, Warszawa 2015 i przywołana tam literatura.
 • M. Kulesza, D. Sześciło, Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa 2013, s. 26.
 • M. Stahl, Akty planowania (akty polityki), w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 5,Prawne formy działania administracji, Warszawa 2013, s. 370-371.
 • R. Stankiewicz, Znaczenie aktów planowania w prawie ochrony środowiska, w: M. Błachucki, T. Górzyńska (red.), Źródła prawa administracyjnego a ochrona wolności i praw obywateli, Warszawa 2014, s. 190.
 • Z. Duniewska, M. Górski, B. Jaworska-Dębska, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Plany, strategie, programy i inne zbliżone formy prawne działania administracji, w: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005, s. 141-175.
 • Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006, s. 52.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443510
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.