Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 33 | 92-102
Tytuł artykułu

Trybunał Konstytucyjny a polityka

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Constitutional Tribunal and Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel artykułu ma jedynie charakter przyczynkowy, ukazując Trybunał Konstytucyjny na tle polityki. W szczególności w okresie transformacji ustrojowej, rola Trybunału Konstytucyjnego daleko wykraczała poza ramy ukształtowane w demokracji. Trybunał Konstytucyjny stał się nie tylko strażnikiem, ale często twórczym interpretatorem przepisów konstytucyjnych. Trybunał Konstytucyjny w swojej działalności uzyskał wysoki autorytet, a jednym z ważnych powodów była jego pluralistyczność pod względem politycznym, co istotnie wpływało na jego niezależność. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose of the article is only character contributory, showing the Constitutional Trubunal against the policy. In particular, during the period of political transformation, the role of the Constitutional Tribunal transcended far beyond formed in a democracy. The Constitutional Court has become not only a guard, but often creative interpreter of the constitutional provisions. The Constitutional Tribunal in its activity gained high authority, and one of the important reasons was his pluralism in political terms, which significantly affect its independence. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
92-102
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski, doktorant
Bibliografia
 • Ustawa konstytucyjna z 23 kwietnia 1935 r. (Dz.U.R.P. Nr 30, poz. 227).
 • Ustawa konstytucyjna o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym z 17 października 1992 r. (Dz.U. Nr 84, poz. 426).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 448 z późn zm.).
 • Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z 1 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 102, poz. 643 z późn. zm.).
 • Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z 25 czerwca 2015 r., (Dz.U. poz. 1064 z późn zm.).
 • Orzeczenie TK z 28 maja 1986 r., U 1/86 OTK 1986, s. 32.
 • Orzeczenie TK z 30 stycznia 1991 r., K 11/90, OTK 1991, s. 27-72.
 • Orzeczenie TK z 15 stycznia 1991 r., U 8/90, OTK 1991, s. 134-141.
 • Orzeczenie TK z 19 czerwca 1992 r., U 6/92, OTK 1992, s. 136-213.
 • Orzeczenie TK z 7 czerwca 1994 r., K 17/93, OTK 1994, nr 1, poz. 11.
 • Postanowienie TK z 6 grudnia 1994 r., U 5/94, OTK 1994, nr 2, poz. 41.
 • Wyrok TK z 3 grudnia 2015 r., K 34/15, http://otk.trybunal.gov.pl/.
 • Alberski R., Trybunał Konstytucyjny w polskich systemach politycznych, Wrocław 2010.
 • Czeszejko-Sochacki Z., Przebieg prac na utworzeniem polskiego Trybunału Konstytucyjnego, "Przegląd Sejmowy" 1994, nr 3.
 • Czeszejko-Sochacki Z., Sądownictwo konstytucyjne w Polsce na tle porównawczym, Warszawa 2003.
 • Dudek D., Model polskiego sądu konstytucyjnego (Uwarunkowania ustrojowe, kompetencyjne i ustrojowe), "Studia Prawnicze KUL" 2011, nr 2.
 • Dudek D., Autorytet Prezydenta a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2013.
 • Garlicki L., Sądownictwo konstytucyjne w Europie Zachodniej, Warszawa 1987.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2003.
 • Garlicki L., Ewolucja ustrojowej roli i kompetencji polskiego Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red. M. Zubik, Warszawa 2006.
 • Granat M., Legitymacja sądu konstytucyjnego na gruncie czystej teorii prawa H. Kelsena, "Przegląd Sejmowy" 1999, nr 4.
 • Granat M., Sądownictwo konstytucyjne w Europie Środkowej i Wschodniej, [w:] Prawość i Godność. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz, Lublin 2003.
 • Gwiżdż A., Trybunał Konstytucyjny, "Państwo i Prawo" 1983, nr 12.
 • Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2008, Trybunał Konstytucyjny, Warszawa 2009.
 • Ludwikowska A., Sądownictwo konstytucyjne w Europie Środkowo-Wschodniej w okresie przekształceń demokratycznych. Studium porównawcze, Toruń 1997.
 • Morawski L., Czy sądy mogą się angażować politycznie?, "Państwo i Prawo" 2006, nr 3.
 • Pietryga T., Trybunał - próba psychoanalizy, Rzeczpospolita z dnia 10 grudnia 2015 r.
 • Policastro P., Prawa podstawowe w demokratycznych transformacjach ustrojowych. Polski przykład, Lublin 2002.
 • Roszkowski W., Najnowsza historia Polski 1914-1993, t.II.
 • Rozmaryn S., Kontrola konstytucyjności norm, "Państwo i Prawo" 1948, nr 12.
 • Staszewicz M., Ewolucja uprawnień Trybunału Konstytucyjnego na tle jego orzecznictwa, [w:] Ius et Veritas. Księga poświecona pamięci Michała Staszewicza, red. D. Dudek, A. Janicka, W.Sz. Staszewski, Lublin 2003.
 • Surowiec J., Ewolucja poglądów na instytucje sądowej kontroli konstytucyjności ustaw w Polsce Ludowej, [w:] Trybunał Konstytucyjne - materiały konferencyjne, red. J. Trzciński, Wrocław 1987.
 • Szyszkowski W., Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych (Studium prawa konstytucyjnego), Warszawa 1969.
 • Wronkowska S., Kilka uwag o "prawodawcy negatywnym", "Państwo i Prawo" 2008, nr 10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442638
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.