Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 33 | 30-39
Tytuł artykułu

Umorzenie kompensacyjne postępowania karnego w trybie art. 59a k.k. - zarys problematyki

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Compensatory Discontinuation of the Criminal Proceeding under Art. 59a C.C. - an Outline of the Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorka porusza problematykę umorzenia postępowania karnego w wyniku naprawienia szkody lub (i) zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Wprowadzenie do kodeksu karnego nowej instytucji uregulowanej w art. 59a k.k. stanowi kontynuację polityki państwa, która co do zasady ma na celu wzmocnienie pozycji pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. Przejawem realizacji tego założenia jest rozszerzenie katalogu instytucji prawnych, których podstawę stanowi element koncyliacji lub restytucji szkody wyrządzonej przestępstwem. Taki zabieg legislacyjny konstytuuje nową podstawę z art. 59a k.k. do umorzenia procesu karnego w oparciu o element sprawiedliwości naprawczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The author describes the problem of the discontinuation of criminal proceeding as a result of compensation of damages or (and) non-pecuniary pecuniary damages. The introduction to the new criminal code a new institution regulated by art. 59a c.c. constitutes a continuation of the state's policy, which is generally orientated on the strengthening of the position of the victim. Extension of the catalogue of legal institutions, which are based on the element of conciliation and compensation of the damages caused by a crime, is a manifest of the realisation of this assumption. Such legislative procedure constitutes a new basis from art. 59a c.c. for the discontinuation of criminal proceeding basing on the element of restorative justice. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
30-39
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Bieniek G., Ciepła H., Dmowski S., Gudowski J., Kołakowski K., Sychowicz M., Wiśniewski T., Żuławska Cz., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. I, Warszawa 2011.
 • Chojniak Ł., Umorzenie restytucyjne - odpowiedź na zjawisko nadmiernej kryminalizacji i penalizacji?, [w:] Granice kryminalizacji i penalizacji, red. S. Pikulski, M. Romańczuk- Grącka, Olsztyn 2013.
 • Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2015.
 • Kodeks karny. Komentarz, red. R. A. Stefański, Warszawa 2015.
 • Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2014.
 • Koper R., Warunki umorzenia postępowania karnego w trybie art. 59a k.k., "Ius Novum 2014", nr 3.
 • Lach A., Umorzenie postępowania karnego na podstawie art. 59a k.k., "Prokuratura i Prawo" 2015, nr 1-2.
 • Majewski J., Kodeks karny. Komentarz do zmian, Warszawa 2015.
 • Majewski J., Umorzenie postępowania karnego na wniosek pokrzywdzonego (art. 59a k.k.), "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2015, z. 2.
 • Pilch A., Umorzenie kompensacyjne (art. 59a k.k.), [w:] Nowelizacja Prawa Karnego 2015. Komentarz, red. A. Wróbel, Kraków 2015.
 • Pilch A., Umorzenie kompensacyjne w trybie art. 59a k.k. - wybrane zagadnienia, "Palestra" 2015, nr 7-8.
 • Pilch A., Umorzenie postępowania w trybie projektowanego art. 59a k.k., "Państwo i Prawo" 2013, z. 4.
 • Piwowar M., O sposobach naprawienia szkody, "Państwo i Prawo" 2013, z. 4.
 • Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania. Część ogólna, wyd. 11, Warszawa 2014.
 • Sakowicz A., Umorzenie postępowania karnego na podstawie art. 59 k.k. jako wyjątek od zasady legalizmu, [w:] Zasada legalizmu w procesie karnym, t. II, red. B. Dudzik, J. Kosowski, E. Kruk, I. Nowikowski, Lublin 2015.
 • Sepioło I., Pojednanie pokrzywdzonego ze sprawcą jako podstawa do umorzenia postępowania w świetle projektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2013, nr 2.
 • Stefański R.A., Umorzenie restytucyjne - odstępstwem od zasady legalizmu, [w:] Zasada legalizmu w procesie karnym, t. I, red. B. Dudzik, J. Kosowski, I. Nowikowski, Lublin 2015.
 • Zalewski W., Naprawienie szkody w polskim prawie karnym a postulaty restorative justice, [w:] Kompensacyjna funkcja prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Gostyńskiego, red. S. Waltoś, B. Nita, P. Trzaska, M. Żurkek, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2002, z. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442098
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.