Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 | 205-230
Tytuł artykułu

Praca socjalna a innowacje społeczne - między rutyną i zmianą

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social Work vs Innovations - between Routine and Change
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi próbę przełożenia cech innowacji społecznych na cele, zamierzone zmiany oraz nowatorskie zadania w pracy socjalnej.  Zaproponowana matryca potencjału innowacyjnego w pracy socjalnej jest ujęciem modelowym, zawierającym zasób propozycji możliwych do wykorzystania w procesie modernizowania pracy socjalnej na różnych poziomach organizacji życia zbiorowego i w zależności od ustroju, przyjętej opcji polityki społecznej oraz sytuacji gospodarczej kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is an attempt to transform the features of social innovations into intended changes and novel tasks in social work. The proposed matrix of innovative potential in social work constitutes a novel approach which contains a variety of possible applications in the process of modernising social work at different levels of the organisation of the community life, depending on the political regime, social policy adopted and the economic situation in a given country. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
205-230
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Bassi, A. (2011), Social innovation: some definitions, Social Innovation Europe. Magazine 29.09.2011.
 • Brown, L. (2010), Balancing risk and innovation to improve social work practice, British Journal of Social Work 40(4): 1211-1228.
 • Cahill, G. (2010), Primer on social innovation: a compendium of definitions developed by organizations around the world, The Philanthropist 23(3): 259-272.
 • Dunn, H. (1961), High Level Wellness, Arlington.
 • European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions - Social Public Services Research Group (2001), Quality in Social Public Services, Dublin.
 • European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2002), Quality in Social Public Services. Results and Conclusions. Barcelona 13-14 December 2001, Dublin.
 • Hardwick, L., Smith, R., Worsley, A. (eds.), (2016), Innovations in Social Work Research. Using Methods Creatively, Jessica Kingsley Publishers, London.
 • Hare, I. (2004), Defining social work for the 21st Century: The International Federation of Social Workers' revised definition of social work, International Social Work 47(3): 407-424.
 • Hettler, B. (1982), Wellness promotion and risk reduction on university campus, [w:] Faber, M., Reinhardt, A. (eds.), Promotion Health through Risk Reduction, Collier Macmillan Publishers, London.
 • Hubert, A. (2010), Empowering people, driving change: social innovation in the European Union, The Bureau of European Policy Advisors at the European Commission.
 • INNOSERV Consortium (2013), Promoting Innovation in Social Services. An Agenda for Future Research and Development. Summary Findings and Key Recommendations, www.inno-serv.eu [dostęp: marzec 2014].
 • Kaźmierczak, T. (2009), Czy praca socjalna w Polsce jest nowoczesna?, [w:] Szymczak, W. (red.), Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej, TN KUL, Lublin.
 • Kaźmierczak, T. (2012), Pracownicy socjalni, kapitał ludzki, profesjonalna praktyka, [w:] Rymsza, M. (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Laino, E., Suto, T. (2013), Pushing Further: International Expert Meetings on Innovation in Social Services, WP 9- International Workshops, June, 2013, www.inno-serv.eu [dostęp: wrzesień 2015].
 • Łuczyńska, M. (2012), Kliniczna praca socjalna, [w:] Kaźmierczak, T., Rymsza, M. (red.), W stronę aktywnych służb społecznych, Warszawa.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2014), Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw, Wariant II, sierpień 2014, Warszawa.
 • Mulgan, G. (2006), The Process of Social Innovation, Innovations: Technology, Governance, Globalizations 1(2) 2006, s. 145-162.
 • Murray, R., Caulier-Grice, J., Mulgan, G. (2010), Social Innovator Series: Ways to Design, Develop and Grow Social Innovation, The Young Foundation, www.socialinnovator.info [dostęp: lipiec 2015].
 • Murray, R., Caulier-Grice, J., Mulgan, G. (2010), The Open Book of Social Innovation, Social Innovator Series: Ways to Design, Develop and Grow Social Innovation. The Young Foundation - A Centre of Social Innovation, London.
 • Nandan, M., London, M., Bent-Goodley, T. (2015), Social workers as social change agents: social innovation, social intrapreneurship, and social entrepreneurship, Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance 39(1): 38-56.
 • Olech, A., Łuczyńska, M. (2014), Pracownicy socjalni w Polsce - portret zbiorowy 2013, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa.
 • Ornacka, K., Żuraw, K., Miś, L. (2013), Zooterapia jako innowacyjna metoda pracy socjalnej wspierająca jakość życia seniorów, Zeszyty Pracy Socjalnej 18(3): 175-186.
 • Phillis, J., Jr., Deiglmeier, K., Miller, D. (2008), Rediscovering Social Innovation, Stanford Social Innovation Review 6(4): 34-43.
 • Pol, E., Ville, S. (2009), Social innovation: buzz word or enduring term?, Journal of Socio-Economics 38(6): 878-885.
 • Serrat, O. (2010), Sparking social innovations, Knowledge Solutions 15(2), 2010.
 • Sing, H. (2004/2005), Social policy and social work under the conditions of a "general dissent of orientation", [w:] Hamalainen, J., Sing, H., Social insecurity and social exclusion: old and new challenges for social policy and social work, Part II-III, IUC Journal of Social Work Theory & Practice 10.
 • Challenges for Social Policy and Social Work, Part II-III, IUC Journal of Social Work Theory & Practice Issue 10.
 • Szarfenberg, R. (red.), (2011), Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup. Diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji, Krajowy raport badawczy projektu 1.18: "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, WRZOS, Warszawa.
 • The 10 Best Social Work Jobs (2012), www.createacareer.org/best-social-work-jobs/ [dostęp: wrzesień 2015].
 • Vale, A. (2009), Social Innovation. New Perspectives, Sociedade e Trabalho Booklets 12.
 • Westley Frances, F., Antadze, N. (2010), Making a difference: strategies for scaling social innovation for greater impact, The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal 15(2): article 2.
 • Workforce Survey Findings 2015, The Institute for Research and Innovation in Social Services (Iriss), http://blogs.irss.org.uk/viewfromhere/workforce-2015/survey-2015 [dostęp: grudzień 2015].
 • Woźniak, Z. (1998), Praca socjalna - między zawodem a profesją, [w:] Pracownik socjalny jako profesjonalista, Związek Miast Polskich, Katowice: 19-34.
 • Woźniak, Z. (2008), Funkcjonowanie pomocy społecznej w polskich miastach, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 70(3): 185-202.
 • Woźniak, Z. (2014), Socjologia kliniczna - interwencyjny wariant praktycznych zastosowań socjologii, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76(4): 333-346.
 • Woźniak, Z. (2016), Kliniczna praca socjalna - pożądana specjalność czy mnożenie bytów ponad miarę?, Praca Socjalna [w druku].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440462
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.