Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 | 93-107
Tytuł artykułu

Gmina jako podmiot systemu wspierania wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A Municipality (Gmina) as Part of the Support System for Generation of Electricity from Renewable Energy Sources
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł wskazuje na prawne aspekty funkcjonowania systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z instalacji OZE, jako dozwolonej formy pomocy publicznej udzielanej poszczególnym przedsiębiorcom. Prawo europejskie wskazuje, że owa pomoc publiczna może być udzielona każdemu podmiotowi prowadzącemu taką działalność gospodarczą, a szczegółowe zasady i tryb jej udzielania pozostawia do uregulowania poszczególnym państwom członkowskim. W polskim systemie prawnym prowadzenie działalności gospodarczej przez gminy jako jednostki samorządu terytorialnego podlega specjalnym uregulowaniom prawnym. Niemniej dostarczanie, a w związku z tym również wytwarzanie energii elektrycznej z instalacji OZE jest działalnością, którą w określonych okolicznościach mogą podejmować także gminy. Jednakże gminy mogą bezpośrednio wykonywać gospodarkę komunalną jedynie w sferze użyteczności publicznej, organizując bądź zaspokajając zbiorowe potrzeby wspólnoty. Poza sferą użyteczności publicznej gminy mogą powoływać spółki komunalne prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli spełnione są przesłanki z ustawy o gospodarce komunalnej z 1996 r. Jedną z istotnych przesłanek wykroczenia przez gminę poza ramy użyteczności publicznej jest podjęcie działalności ważnej dla rozwoju gminy (art. 10 ust. 3 ustawy). Wytwarzanie energii elektrycznej z OZE może być traktowane jako działalność ważna dla rozwoju gminy. W konsekwencji gmina może pośrednio uczestniczyć w systemie wsparcia OZE, tworząc odrębną prawnie spółkę komunalną, która po spełnieniu określonych warunków będzie wytwórcą OZE w rozumieniu przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes certain aspects of the system of state support for renewable energy sources as a permissible state aid provided to undertakings. Under EU legal regulations such financial support may be furnished to an entity which conducts an economic activity. Setting precise rules is left to the Member States. Under Polish law the economic activity of a municipality is regulated by special legislation, while provision and generation of electricity from renewable energy sources remains within the scope of the allowable activity of municipalities. However, municipalities may only engage directly in the public utility sector, which means the organisation and satisfaction of the collective needs of a community. It is worth noting that outside the public utility sector they are free to create municipal companies to conduct economic activity, but only if certain legal conditions are met (see the Act on Municipal Economy of 1996). One of those conditions is taking up an activity which is crucial for the development of the municipality (Article 10 section 3 of the Act). It seems that generation of energy from renewable energy sources can easily be regarded as crucial for the development of a municipality. Consequently, a municipality may participate in the renewable energy sources support system by setting up a company which will be a producer of energy from renewable energy sources as referred to in the provisions of the Act on Renewable Energy Sources of 2015. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
93-107
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Uniwersytet Politechniczny im. Piotra Wielkiego w Petersburgu, Rosja
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Arnull, A., Dashwood, A., Dougan, M., Ross, M., Spaventa, E., Wyatt, D. (2006), Wyatt and Dashwood's European Union Law, London.
 • Banasiński C., Kulesza, M. (2002), Ustawa o gospodarce komunalne. Komentarz, Warszawa.
 • Chmielnicki, P. (red.), (2004), Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa.
 • Chmielnicki, P. (red.), (2013), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa.
 • Cieśliński, A. (2008), Wspólnotowe prawo gospodarcze. Swobody rynku wewnętrznego, Warszawa.
 • Cybulska, R., Komentarz do art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym, [w:] Dolnicki, B. (red.), Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, wyd. 2, Lex Omega, nr 7726.
 • Cybulska, R., Komentarz do art. 14 ustawy o samorządzie województwa, [w:] Dolnicki, B. (red.), Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, Lex Omega, nr 8704.
 • Dolnicki, B. (red.), (2016), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa.
 • Dudzik S., Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem, Lex Omega, nr 33918.
 • Dudzik, S. (1998), Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego - problematyka prawna, Kraków.
 • Hauser, R., Niewiadomski, Z. (red.), (2011), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniem do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, Warszawa.
 • Etel, M., Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Lex Omega, nr 141275.
 • Gronkiewicz-Waltz, H., Wierzbowski, M. (red.), (2015), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjno-prawne, wyd. 4, Warszawa.
 • Henzelmann, T., Hoff, P (2014), Zielone finansowanie i nowe "zielone złoto", [w:] Berger, R. (red.) Zielony wzrost, zielony zysk. Jak zielona rewolucja stymuluje gospodarkę, Warszawa: 280-285.
 • Kaczorowska, A. (2013), European Union Law, London-New York.
 • Kobiałko, D. (2015), Analiza ustawy o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 roku w świetle przepisów unijnych dotyczących pomocy publicznej, Przegląd Prawniczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, Z. III, Warszawa:167-183.
 • Kocowski, T. (2014), Gmina jako przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej, [w:] Kocowski, T., Gola, J. (red.), Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 372, Wrocław: 193-208.
 • Kosiński, E. (2007), Rodzaje i zakres sektorowych wyłączeń zastosowania ogólnych reguł ochrony konkurencji, Poznań.
 • Materna, G., Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji, Lex Omega, nr 108073.
 • Mathijsen, P.R.S.F. (2007), A Guide to European Union Law, London.
 • Rifkin, J. (2012), Trzecia Rewolucja Przemysłowa, Katowice.
 • Saganek, P., Komentarz do art. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskej, [w:] Wąsik, M., Półtorak, N., Wróbel, A. (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Lex Omega, nr 124517.
 • Szopiński, W. (2015), Czy systemy wsparcia dla energii z odnawialnych źródeł przewidziane w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii można uznać za pomoc publiczną?, Przegląd Prawniczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, Z. III, Warszawa: 153-166.
 • Szydło, M. (2008), Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa.
 • Szyszczak, E., Cygan, A. (2005), Understanding EU Law, London.
 • Winiarska, K. (2011) , Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 625, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 32: 677-688.
 • Wiśniewski, G., Jak Polska realizuje unijne zobowiązania dot. energii z OZE?,http://www.cire.pl/item,122915,13,0,0,1,0,0,jak-polska-realizuje-unijne-zobowiazania-dot-energii-z-oze.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440436
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.