Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 | 35-48
Tytuł artykułu

Charakterystyka quasi-sądowych funkcji Europejskiego Komitetu Praw Społecznych w procesie rozpatrywania skarg zbiorowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Characteristics of Quasi-Judicial Competences of the European Committee of Social Rights in the Course of Reviewing Collective Complaints
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje problematykę kompetencji kontrolnych Europejskiego Komitetu Praw Społecznych jako organu traktatowego w systemie Europejskiej Karty Społecznej Rady Europy. Dorobek traktatowy Rady Europy w dziedzinie ochrony praw człowieka i podstawowych wolności jest bardzo bogaty, a stworzony przez tę organizację system kontrolny może być traktowany jako wzorcowy dla innych organizacji międzynarodowych. Przedmiotem rozważań autora jest system kontrolny Europejskiej Karty Społecznej, którego najważniejszą instytucją jest Europejski Komitet Praw Społecznych jako szczególny organ traktatowy. Komitet wykorzystuje zarówno klasyczne instrumenty kontrolne, jakimi są sprawozdania państw, jak i szczególny instrument kontrolny, jakim są skargi zbiorowe. W procesie rozpatrywania skarg zbiorowych Europejski Komitet Praw Społecznych, jako organ niesądowy, podejmuje i realizuje działania, które uzasadniają określenie jego funkcji kontrolnych jako funkcji quasi-sądowych. Autor prezentuje argumenty na poparcia tej tezy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the competences of the European Committee of Social Rights in monitoring States' compliance with the European Social Charter. The Council of Europe's treaty acquis in the field of the protection of human rights and fundamental freedoms is rich and extensive, and the system of monitoring States' compliance which it has established may be regarded as a reference model for other international organisations. The system of supervising compliance within the European Social Charter is analysed with an emphasis on its main institution - the European Committee of Social Rights - considered to be a particular treaty body. While ruling on the conformity of the situation in States with the European Social Charter, the Committee employs both the classical instruments of control, that is national reports submitted by States, as well as specific instruments of control, that is collective complaints. In reviewing collective complaints, the European Committee of Social Rights undertakes actions which justify the stance of the Committee being equipped with quasi-judicial competences. Arguments to support this thesis have been offered. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
35-48
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Belorgey, J.M. (2009), La Charte sociale en pratique: la jurisprudence du Comite europeen des Droits sociaux, Revista Europea de Derechos Fundamentales 13: 245-257.
 • Brillant, R. (2005), The Supervisory Machinery of the European Social Charter: Recent Developments and their Impact, [w:] de Burca, G., de Witte, B. (eds.), Social Rights in Europe, Oxford: 31-44.
 • Churchill, R. R., Khaliq, U. (2004), The collective complaints system of the European Social Charter: an effective mechanism for ensuring compliance with economic and social rights?, European Journal of International Law 15(3): 445-454.
 • Cullen, H. (2009), The collective complaints system of the European Social Charter: interpretative methods of the European Committee of Social Rights, Human Rights Law Review 9: 61-93.
 • Drzewicki, K. (2005), Prawa socjalne w Radzie Europy, [w:] Machińska, H. (red.), Polska i Rada Europy 1999-2002, Warszawa: 134-146.
 • Drzewicki, K. (1983), Trzecia generacja praw człowieka, Sprawy Międzynarodowe 10: 83-94.
 • Gadkowski, A. (2014), Europejski Komitet Praw Społecznych w systemie organów traktatowych międzynarodowej ochrony praw człowieka, Adam Mickiewicz University Law Review 3: 71-94.
 • Gadkowski, A. (2011), Les reclamations collectives dans le systeme de la Charte sociale europeenne, Cahiers Genevois et Romands de Securite Sociale, nr 46: 9-62.
 • Gadkowski, A. (2014), Prawa socjalne w systemie Europejskiej Karty Społecznej, [w:] Dziemianko, Z., Stach, W., Bezpieczeństwo i prawa człowieka w badaniach młodych naukowców, Poznań: 71-89.
 • Greber, P.-Y. (2007), Le Conseil de L'Europe et la securite sociale: réalisations et perspectives, [w:] Auer, A., Fluckiger, A., Hottelier, M. (ed.), Les droits de l'homme et la constitution, Genewa, Zurych, Bazylea: 443-458.
 • Harris, D., Darcy, J. (2001), The European Social Charter, Ardsley.
 • Jager, M. (1997), The Additional Protocol to the European Social Charter providing for a system of collective complaints, Leyden Journal of International Law 10: 69-81.
 • Lubiszewski, M. (2005), Kodyfikacja ochrony praw człowieka w systemach regionalnych, [w:] Gronowska, B., Jasudowicz, T., Balcerzak, M., Lubiszewski, M., Mizerski, R., Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń: 78-91.
 • Lukas, K. (2014), The collective complaint procedure of the European Social Charter: some lessons for the EU?, Legal Issues of Economic Integration 41: 275-288.
 • Łasak K. (2013), Prawa Społeczne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Warszawa.
 • Łasak K. (2009), Warunki dopuszczalności skargi zbiorowej w systemie Europejskiej Karty Społecznej, w: Machińska, H. (red.), 60 lat Rady Europy. Tworzenie i stosowanie standardów prawnych, Warszawa: od 237 do 257.
 • Nowicki, M.A., (2009), Wokół Konwencji Europejskiej, Warszawa.
 • Świątkowski, A. (2003), Karty Społeczne Rady Europy, Państwo i Prawo 58(8): 36-45.
 • Świątkowski, A. (2004), Quasi-jurysdykcyjna funkcja Komitetu Praw Społecznych Rady Europy, Państwo i Prawo 59(9): 46-55.
 • Świątkowski, A. (2006), Prawo socjalne Rady Europy, Kraków.
 • Świątkowski, A. (2011), Prawa społeczne Romów w świetle europejskiej procedury skarg zbiorowych, Polityka Społeczna 38(2[443]): 1-5.
 • Świtalski, P. (2009), Miejsce Rady Europy w europejskiej architekturze instytucjonalnej, [w:] Machińska, H. (red.), 60 lat Rady Europy. Tworzenie i stosowanie standardów prawnych, Warszawa: 9-34.
 • Trechsel, S. (1997), La mise en oeuvre de la procedure de reclamations collectives, [w:] La Charte sociale du XXI eme siecle. Colloque organise par la Secretariat General du Conseil de l'Europe, Strasbourg 14-16 mai 1997, Strasbourg: 101-135.
 • Valticos, N. (1968), Un systeme de controle international: la mise en œuvre des conventions internationales du travail, RCADI 123: 311-407.
 • Valticos, N. (1971), Les normes de l'OIT en matiere de protection des droits de l'homme, Revue des Droits de l'Homme 4: 691-711.
 • Vasak, K. (1972), Le droit international des droits de l'homme, Revue des Droits de l'Homme 1: 43-51.
 • Wierzbicka, H. (1965), Międzynarodowa Organizacja Pracy i Rada Europy w aspekcie polskiego prawa pracy. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440422
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.