Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 | 21-34
Tytuł artykułu

Nieodpłatna pomoc prawna jako instrument zabezpieczenia społecznego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Free Legal Assistance as an Instrument of Social Security
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem opracowania jest analiza przepisów ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej i ocena, a celem analizy jest określenie, w jakim stopniu nieodpłatna pomoc prawna może być uznana za instrument zabezpieczenia społecznego. Autor przedstawia zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym zakres przedmiotowy tej pomocy oraz krąg osób uprawnionych do jej otrzymania, a także rozwiązania organizacyjno-finansowe i porównuje je z regulacjami prawa procesowego dotyczącymi zwolnienia z kosztów sądowych oraz ustanowienia pełnomocnika z urzędu. Następnie omawia pojęcie "zabezpieczenie społeczne" i na jego tle ocenia przepisy ustawy. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the study is an analysis of the regulations of the Act of 5 August 2015 on Free Legal Assistance and Legal Education with a purpose of evaluating if free of charge legal assistance can be considered to constitute an instrument of social security. The rules of providing free legal assistance, including the scope of this assistance and persons entitled to receive it, as well as the organisational and financing solutions are presented and compared with the regulations of the procedural law on the exemption from court fees and state-funded legal aid fees. The term 'social security' is also discussed and analysed and against its background the regulations of the Act of 5 August 2015 are analysed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21-34
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Banaszak, B. (2012), Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Lex.
 • Grego-Hoffmann, M. (2012), Rola pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Lex.
 • Jaśkiewicz, W., Jackowiak, C., Piotrowski, W., Prawo pracy. Zarys wykładu, Warszawa 1970
 • Jędrasik-Jankowska, I. (1987), Ubezpieczenie społeczne (chorobowe, rentowe i emerytalne). Zarys części ogólnej, Łódź.
 • Jończyk, J. (2001), Prawo zabezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna, Kraków.
 • Kolasiński, K. (1978), Rozstrzyganie sporów o świadczenia z zabezpieczenia społecznego, Warszawa.
 • Lach, D.E. (2009), Pojęcie zabezpieczenia społecznego a przedmiot prawa socjalnego, [w:] Problemy zatrudnienia we współczesnym ustroju pracy. Księga jubileuszowa na 55-lecie pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Włodzimierza Piotrowskiego, Poznań: 115-126.
 • Lach, D.E. (2015), Powierzanie realizacji zadań publicznych z zakresu zabezpieczenia społecznego podmiotom niepublicznym, Państwo i Prawo 70(2): 35-57.
 • Lach, D.E. (2014), Realizacja nabytych i niekonstytucyjnie zawieszonych praw emerytalnych (kilka uwag na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 2/12), Studia i Analizy Sądu Najwyższego, t. 7, Warszawa: 235-263.
 • Lach, D.E. (2011), Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa.
 • Minc, B. (1963), Ekonomia polityczna socjalizmu, Warszawa.
 • Piotrowski, J. (1965), Zabezpieczenie społeczne, [w:] Strzelecki, E. (red.) Polityka Społeczna, Materiały do Studiów, Warszawa.
 • Rajkiewicz, A. (1979), Zabezpieczenie społeczne, [w:] Rajkiewicz, A. (red.), Polityka społeczna, Warszawa: 432-467.
 • Sarnecki, P (2003), Omówienie art. 45, [w:] Garlicki, L. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 3, Warszawa: 1-2.
 • Szubert, W. (1957), Zagadnienia prawne ubezpieczenia społecznego, Państwo i Prawo 12(1):
 • Szubert, W. (1973), Studia z polityki społecznej, Warszawa.
 • Zacher, H.F. (1993), Abhandlungen zum Sozialrecht, Heidelberg.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440418
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.