Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 | 113-122
Tytuł artykułu

Pojednanie pokrzywdzonego ze sprawcą jako podstawa do umorzenia postępowania w świetle projektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego

Autorzy
Warianty tytułu
Reconciliation of the Victim and the Perpetrator as a Basis for Discontinuance of Criminal Proceedings in Light of the Draft Amendment of the Criminal Law Codification Committee
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obecnie trwają prace legislacyjne nad projektem nowelizacji Kodeksu postępowania karnego i niektórych innych ustaw, w którym przewiduje się dodanie do ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny art. 59a w brzmieniu następującym: "Na wniosek pokrzywdzonego umarza się postępowanie karne o występek zagrożony karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, jeżeli przed rozpoczęciem przewodu sądowego w pierwszej instancji sprawca pojednał się, w szczególności w wyniku mediacji, z pokrzywdzonym i naprawił szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie". Przepis ten nakazuje umorzenie postępowania karnego w przypadku, gdy sprawca nie tylko pojednał się z pokrzywdzonym, lecz także naprawił szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie. Jednocześnie przyznaje pokrzywdzonemu decydującą rolę, albowiem od jego zgody zależeć będzie, czy prokurator w postępowaniu przygotowawczym, a sądowym - sąd, wyda decyzję umarzającą postępowanie. W uzasadnieniu projektu wskazuje się, że dzięki tej regulacji "z procesu karnego w szybszy sposób będą eliminowane sprawy, których prowadzeniem nie jest zainteresowany sam pokrzywdzony, z uwagi na zakończenie sporu, a do uczestniczenia w których byłby jednak zobowiązany bez wprowadzenia tej instytucji". (fragment tekstu)
EN
The paper discusses the proposal to add article 59a to the Criminal Code of the following wording: 'At the victim's request, criminal proceedings regarding an offence punishable with imprisonment not exceeding 5 years may be discontinued if, before the commencement of judicial proceedings in the first instance the perpetrator has reconciled with his victim in the course of, in particular, mediation, and redressed the damage or otherwise provided compensation'. The proposed amendments give rise to a number of controversies. In particular, a question may be asked whether reconciliation of the perpetrator and the victim is sufficient to determine that the former need not be punished. The paper is an attempt to evaluate the proposal put forward by the Codification Committee. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
113-122
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • A. Ignor, H. Matt, Integration und Offenheit im Strafprozeß Vorschlage zu einer Reform des Strafverfahrens, StV 2002 (2), za: M. Rogacka-Rzewnicka, Oportunizm ścigania przestępstw - wybrane aspekty teoretyczne, "Prokuratura i Prawo" 2004, nr 11-12.
 • A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2011.
 • A. Murzynowski, Mediacja w toku postępowania przygotowawczego, w: S. Stachowiak (red.), Współczesny polski proces karny. Księga ofiarowana Profesorowi Tadeuszowi Nowakowi, Poznań 2002.
 • B. Henrich, Rechtsstaatliche Mindestgarantien im Strafverfahren, "Iura Helf" 2003 (3).
 • Council of Europe, The Simplification of Criminal Justice, 2000, Recommendation No (87) 18, Council of Europe Strasbourg.
 • F. Casorla, La justice penale de proximite, lentement mais surement, "Revue penitentiare et de droit penal" 2004, nr 3.
 • J. Schulenburg, Zasady legalizmu i oportunizmu w niemieckim kodeksie postępowania karnego - zależności i sprzeczności, "Prokuratura i Prawo" 2003, nr 5.
 • M. Rogacka-Rzewnicka, Oportunizm i legalizm ścigania przestępstw w świetle współczesnych przeobrażeń procesu karnego, Warszawa 2007.
 • P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 1-296, t. 1, wyd. 4, Warszawa 2011.
 • Projekt ustawy z 5 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem dostępny na: big.ms.gov.pl.
 • U. Hellmann, Strafprozeßrecht, Berlin-Heidelberg 1998.
 • Uzasadnienie rządowego projektu nowego Kodeksu postępowania karnego: Kodeks karny - Kodeks postępowania karnego - Kodeks karny wykonawczy - z uzasadnieniami, Warszawa 1997.
 • W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010.
 • W. Wróbel, w: G. Bogdan et al. (red,), Kodeks karny. Cześć ogólna. Komentarz, t, 1: Komentarz do art. 1-116 K.k., Kraków 2004.
 • Wyrok SA w Krakowie z 17 grudnia 2001 r., II AKa 186/01, KZS 2002, z. 6, poz. 14.
 • Wyrok SA w Krakowie z 17 września 1992 r., II Akr 158/92, KZS 1992, z. 10, poz. 10.
 • Wyrok SA w Krakowie z 24 czerwca 1996 r., II AKa 121/96, KZS 1996, z. 7-8, poz. 49.
 • Wyrok z 23 stycznia 1992 r., II Akr 164/91, KZS 1992, z. 2, poz. 15.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171436800
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.