Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 | 15-28
Tytuł artykułu

Skuteczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji z zakresu międzynarodowego przemieszczania odpadów

Warianty tytułu
Efficiency of Administrative Law on the Example of the Regulation on International Shipment of Waste
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem podjęcia tematyki zaprezentowanej w niniejszym opracowaniu jest zwrócenie uwagi na trudności związane z wykonywaniem przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) obowiązków ciążących na tym organie na podstawie rozporządzenia nr 1013/06 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, w zakresie stwierdzenia, że międzynarodowe przemieszczanie odpadów ma charakter nielegalny, i określenia sposobu postępowania z tym odpadem. Brak na gruncie przepisów prawa unijnego oraz prawa krajowego jasnego i precyzyjnego kryterium pozwalającego zaliczyć odpowiednią substancję lub przedmiot do kategorii "odpadów" (w szczególności w wypadku odpadów w postaci pojazdu) istotnie ogranicza skuteczność, przejrzystość działań powierzonych GIOŚ w tym zakresie. Istotność omawianej problematyki podkreśla fakt, że zakwalifikowanie pojazdu jako "odpad" umożliwia poddanie go przepisom rozporządzenia 1013/2006 (tj. zobowiązanie do poddania odzyskowi lub unieszkodliwianiu w sposób racjonalny ekologicznie, co w praktyce bardzo często oznacza pozbawienie właściciela jego konstytucyjnego prawa własności). Co więcej, ze względu na to, że treść norm z zakresu międzynarodowego przemieszczania odpadów stanowi jednocześnie część unijnego prawa ochrony środowiska, konsekwencje nienależytej implementacji tych norm prawnych przez organy administracji mogą być daleko idące. (fragment tekstu)
EN
The purpose of the paper is to identify difficulties connected with the performance by Chief Inspector of Environmental Protection of the tasks defined in the Order No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council dated 14 June 2006 on shipments of waste. It is claimed that international shipment of waste in the form of vehicle is illegal. The lack of clarity and accuracy of the regulations of substantive law concerning determination of CHIEP' tasks in that field (especially in the context of the absence of binding guidelines for legal interpretation of these regulations) results in an uncertainty regarding accuracy of the judicial proceedings and decision recognising a damaged vehicle transported across the border as waste. This, in consequence, increases the risk of a breach of the constitutional ownership right, as well as the probability of allegation of improper implementation of the European Union law. Some alternative ways in which waste may be transported have been offered. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
15-28
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Bibliografia
 • B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2009.
 • B. Majchrzak, Procedura zgłoszenia robót budowlanych, Warszawa 2008.
 • Dyrektywa nr 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów, Dz. Urz. UE L 114/9 z 27 kwietnia 2006 r.
 • E. Knosala, Prawo jako instrument sterowania działaniami administracji publicznej, w: J. Łukasiewicz (red.), Polityka administracji, Rzeszów 2008.
 • K. Karpus, Gospodarowanie odpadami w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na gruncie dyrektyw ramowych w sprawie odpadów, Włocławek 2011.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483 ze zm.
 • M. Górski, Gospodarowanie odpadami w świetle wymagań prawa wspólnotowego i polskiego prawa wewnętrznego, Poznań 2005.
 • M. Górski, Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2009.
 • R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011.
 • S. Wrzosek, System: administracja publiczna. Systemowe determinanty nauki administracji, Lublin 2008.
 • Ustawa z 10 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, t.jedn.: Dz. U. 2012, poz. 1137.
 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, t.jedn.: Dz. U. 2013, poz. 267.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171436640
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.