Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 6 | 59-69
Tytuł artykułu

Ocena rozwoju społeczno-gospodarczego gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem metod analizy wielowymiarowej

Warianty tytułu
Assessment of Gminas' Socioeconomic Development in the Mazowieckie Voivodship Using Methods of Multivariate Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Statystyczne metody porównywania obiektów pozwalają na ich badanie z uwzględnieniem kilku cech jednocześnie, zwiększając przy tym efektywność badań. Można zatem stwierdzić, że metody wielowymiarowej analizy porównawczej danych mogą stanowić swoiste instrumentarium badań rozwoju lokalnego. W artykule przedstawiono propozycję zastosowania do badania poziomu rozwoju gmin woj. mazowieckiego dwóch metod wielowymiarowej analizy porównawczej, tj. wskaźnika względnego poziomu rozwoju oraz miary syntetycznej uwzględniającej metodę unitaryzacji zerowanej. Ocenę poziomu rozwoju gmin przeprowadzono wykorzystując cechy ilościowe na podstawie danych statystyki publicznej dla lat 2007 i 2013. (abstrakt oryginalny)
EN
Statistical methods for comparing objects allow them to study taking into account several features simultaneously, thereby increasing the efficiency of testing. It can be concluded that the methods of multidimensional comparative data analysis can provide specific research instruments of local development. The article presents the proposal to apply to study the level of development of gminas in the Mazowieckie Voivodship two methods of multidimensional comparative analysis, ie. indicator of the relative level of development as well as a synthetic measure which takes into account the zero unitarisation method. The assessment of the development level of gminas was carried out using quantitative characteristics based on data from the official statistics for the years 2007 and 2013. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
59-69
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Chrzanowska M., Drejerska N., Pomianek I. (2013a), An attempt to determine the functional area of Warsaw with the use of the measure of relative development level and Hellwig's measure, Acta Scientiarum Polonorum, "Oeconomia", No. 12 (1).
 • Chrzanowska M., Drejerska N., Pomianek I. (2013b), Analiza porównawcza poziomu rozwoju gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego w latach 2002 i 2009 z wykorzystaniem metody k-średnich, [w:] Szkutnik W. (red.), Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności. Metody i modele w rozwoju regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Szmigiel-Rawska K. (2014), Diagnoza obszaru metropolitalnego Warszawy. Raport syntetyczny, Geoprofit, Ecorys, Warszawa.
 • Jewtuchowicz A. (2005), Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.
 • Kukuła K. (2012), Propozycja budowy rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilościowych oraz jakościowych, [w:] Binderman Z., Zieliński W. (red.), Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, t. XIII/1, Warszawa.
 • Kukuła K. (2014), Budowa rankingu województw ze względu na wyposażenie techniczne rolnictwa w Polsce, "Wiadomości Statystyczne", nr 7.
 • Łuniewska M., Tarczyński W. (2006), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Niedziółka M. (2011), Lokalne implikacje globalizacji, [w:] Kuciński K. (red.), Globalizacja, Difin, Warszawa.
 • Obszar Metropolitalny Warszawy w 2012 r. (2014), Urząd Statystyczny w Warszawie.
 • Szewczuk A. (2011), Rozwój lokalny i regionalny - główne determinanty, [w:] Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa.
 • Wiatrak A. P. (2011), Strategie rozwoju gmin wiejskich, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Zasady realizacji instrumentu ,,Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce" (2014), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 • Zioło M. (2011), Metody ilościowe w analizie i prognozowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Teoria iprakty-ka, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435426
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.