Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 6 | 45-58
Tytuł artykułu

Uwarunkowania konsumpcji osób w wieku 70 lat i więcej

Autorzy
Warianty tytułu
Determinants of Consumption of People Aged 70 and More
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie na hierarchię czynników determinujących konsumpcję w gospodarstwach domowych osób w wieku 70 lat i więcej. Materiał badawczy stanowiły dane z Badania budżetów gospodarstw domowych GUS za 2012 r. W prezentowanym badaniu zastosowano metodę analizy korelacji kanonicznej. Najważniejszymi determinantami wydatków w gospodarstwach domowych osób w wieku 70 lat i więcej okazały się dochody rozporządzalne przypadające na osobę oraz wielkość gospodarstwa domowego. Większe wydatki na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe charakteryzowały gospodarstwa domowe, w których głową gospodarstwa był mężczyzna. W gospodarstwach domowych zlokalizowanych na wsiach oraz prowadzonych przez osoby z wykształceniem podstawowym notowano mniejsze wydatki na usługi, takie jak łączność oraz rekreację i kulturę. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to indicate the hierarchy of factors determining consumption in households of people aged 70 and more. Material consisted of data from a study of household budgets survey for 2012. The present study used the method of canonical correlation analysis. The most important determinants of expenditure in households of people aged 70 and more have proven to be disposable income per capita and the size of the household. More spending on alcoholic beverages and tobacco products were characterized by households in which the head of the household was a man. In households located in rural areas and run by people with primary education reported less spending on services such as communications, recreation and culture. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
45-58
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • Bąk I. (2012), Turystyka w obliczu starzejącego się społeczeństwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 258: s. 13-23.
 • Bylok F. (2013), Strategie zachowań konsumpcyjnych seniorów na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych, "Problemy Zarządzania", tom 11, nr 1 (40): s. 123-142.
 • Czapiński J., Panek T. (2014), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, raport, Warszawa.
 • Czechowska I. D. (2014), Kondycja gospodarstw domowych i konsumentów 60+ oraz uwarunkowania rynkowe ich zachowań, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 326: s. 11-20.
 • Gałązka M., Grzelak A. (2012), Wpływ społeczno-demograficznych determinantów kształtowania się wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w gospodarstwach domowych w Polsce, http://www.kpsw.edu.pl/menu/pobierz/RE5/galazka_wplyw_spoleczno-demograficznych_ksztal- towania_sie_wydatkow_na_zywnosc.pdf.
 • González C. A., Ham-Chande R. (2007), Functionality and health: a typology of aging in Mexico, Salud Publica Mex, Vol. 49: s 448-458.
 • Gutkowska K., Ozimek I., Laskowski W. (2001), Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, Wydawnictwo SGGW.
 • Gutkowska K., Ozimek I. (2005), Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności -kryteria zróżnicowania, Wydawnictwo SGGW.
 • Gutkowska K., Laskowski W., Ozimek I. (2012), Konsumpcja żywności w polskich gospodarstwach domowych - kryteria zróżnicowania, Wydawnictwo SGGW.
 • Gutkowska K., Piekut M. (2014), Konsumpcja w wiejskich gospodarstwach domowych, "Wieś i Rolnictwo", nr 4: s. 95-105.
 • Lee R. (2003), The Demographic Transition, Three Centuries of Fundamental Change, "Journal Econ Perspect", No. 4, Vol. 17: s. 167-190.
 • Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych (2011), GUS.
 • Migdał-Najman K., Szreder M. (2013), Nowe trendy demograficzne a zmiany w konsumpcji w Polsce, "Marketing i Rynek", nr 20 (11): s. 2-8.
 • Piekut M. (2008), Polskie gospodarstwa domowe: dochody, wydatki i wyposażenie w dobra trwałego użytkowania, Wydawnictwo SGGW.
 • Piekut M. (2013), Wydatki na zagospodarowywanie czasu wolnego w gospodarstwach domowych, "Ekonomia i Zarządzanie", nr 3: s. 64-81.
 • Radziukiewicz M. (2012), Zmiany sytuacji dochodowej a wydatki na usługi w polskich gospodarstwach domowych, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1(12): s. 101-116.
 • Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 3, "Analizy wielowymiarowe", StatSoft Polska, Kraków.
 • Szukalski P. (2014), Osoby starsze na rynku dóbr i usług. Bariery realizacji praw konsumenckich, [w:] Szukalski P., Szatur-Jaworska B. (red.), Aktywne starzenie się - przeciwdziałanie barierom, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: s. 70-85.
 • Świtała M. (2007), Ochrona interesów konsumentów w starszym wieku (w świetle badań opinii), [w:] Kieżel E. (red.), Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej, Difin, Warszawa.
 • Zalega T. (2011), Mikrouwarunkowania potrzeb i zachowań rynkowych gospodarstw domowych a nowa konsumpcja, "Studia i Materiały/Wydział Zarządzania", Uniwersytet Warszawski, nr 1-2: s. 79-106.
 • Zalega T. (2012), Konsumpcja. Determinanty. Teorie. Modele, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435422
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.