Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 6 | 31-44
Tytuł artykułu

Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy w podregionach

Warianty tytułu
Human Capital and Economic Growth in the Polish Sub-Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne modele wzrostu, obok tradycyjnych zmiennych reprezentujących pracę i kapitał, uwzględniają także indykatory kapitału ludzkiego. Dysproporcje przestrzenne rozwoju podregionów w Polsce skłaniają do podejmowania prób określenia głównych czynników obserwowanych różnic. Celem artykułu jest analiza związków pomiędzy PKB per capita i poziomem kapitału ludzkiego w podregionach (NUTS 3), a także zbadanie zależności przestrzennych w kształtowaniu się każdej z miar. Zaobserwowano, że podregiony o niskich wartościach kapitału ludzkiego wykazują w Polsce Zachodniej tendencję do tworzenia skupień. W kształtowaniu się PKB na mieszkańca nie stwierdzono występowania zależności przestrzennych. Przedstawiono również wyniki estymacji modelu objaśniającego PKB per capita z uwzględnieniem kapitału ludzkiego. Wyniki analizy ekonometrycznej wskazują na istotny, pozytywny wpływ zgromadzonego w podregionie kapitału ludzkiego na PKB per capita. Badanie przeprowadzono na podstawie danych za 2012 r. (abstrakt oryginalny)
EN
The contemporary growth models, apart from the variables representing labour and capital, take into consideration also human capital measures. The spatial disproportions in the level of development of Polish regions give rise to the attempts of defining the factors influencing the differences. The main objective of the paper is the analysis of the relationships between the regional GDP per capita and human capital level in Polish NUTS3 regions. The additional objective is investigating whether the before mentioned phenomena exhibit spatial dependence. It was found that sub-regions with low values of human capital tend to cluster in the western Polish territories. There are no significant spatial relationships in the formation of the GDP per capita. In the second part of the paper, there are presented the estimation results of the model explaining the regional GDP per capita. The results show the significant, positive influence of the human capital level on the GDP. The study was conducted based on data for 2012. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
31-44
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Anselin L. (1995), Local Indicators of Spatial Association-LISA, "Geographical Analysis", Vol. 27, No. 2.
 • Becker G. S. (1964), Human Capital, Columbia University Press for the National Bureau of Economic Research, New York.
 • Cliff A. D., Ord J. K. (1973), Spatial Autocorrelation, Pion, London.
 • Dańska-Borsiak B., Laskowska I. (2014), Selected Intangible Factors of Regional Development: An Analysis of Spatial Relationships, "Comparative Economic Research", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Vol. 17 (4): s. 23-41.
 • De la Fuente A. (2002), On the sources of convergence: A close look at the Spanish regions, "European Economic Review European Economic Review", Vol. 46: s. 569-599.
 • Di Liberto A. (2008), Education and Italian regional development, "Economics of Education Review", Elsevier, Vol. 27 (1): s. 94-107.
 • Florczak W. (2006), Miary kapitału ludzkiego w badaniach ekonomicznych i społecznych, "Wiadomości Statystyczne", nr 12.
 • Herbst M. (red.) (2007), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Kapitał ludzki w Polsce w 2010 r. (2012), GUS.
 • Kukuła K. (2000), Metoda Unitaryzacji Zerowanej, PWN, Warszawa.
 • Kukuła K. (2012), Propozycja budowy rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilościowych oraz jakościowych, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych", tom XIII/1: s. 5- 16.
 • Le Gallo J., Ertur C. (2003), Exploratory Spatial data analysis of the distribution of regional per capita GDP in Europe, 1980-1995, "Papers in Regional Science", Vol. 82 (2): s. 175-201.
 • Mankiw N., Romer D., Weil D. (1992), A contribution to the empirics of economic growth, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 107 (2): s. 407- 437.
 • Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, DIFIN, Warszawa.
 • Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów gospodarczych, "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne", Warszawa.
 • Schultz T. W. (1961), Investment in Human Capital, American Economic Review", Vol. 51: s. 1-17.
 • Suchecki B. (red.) (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 • The Well-being of Nations. The Role of Human and Social Capital (2001), OECD, http://www.oecd.org/dataoecd/36/40/33703702.pdf. (dostęp 15.05.2014 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435416
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.