Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 4 | 67-77
Tytuł artykułu

Odmowa przyjęcia na pokład statku powietrznego według przepisów rozporządzenia (WE) nr 261/2004

Autorzy
Warianty tytułu
Denied Aircraft Boarding under Regulation (EC) No 261/2004
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy problematyki odmowy przyjęcia pasażera na pokład samolotu oraz tzw. overbookingu, czyli niewpuszczenia pasażera na pokład, gdy do odprawy zgłasza się większa liczba pasażerów niż liczba miejsc w samolocie. Kwestię tę omówiono na podstawie dwóch rozbieżnych wyroków: wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11 lipca 2007 r. oraz wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (trzecia izba) z 4 października 2012 r. w sprawie C-321/11 Germán Rodriguez Cachafeiro, Maria de los Reyes Martinez-Reboredo Varela-Villamor/Iberia, Lineas Aereas de Espana SA, wydanych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 z 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w wypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie nr 295/91. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper analyses overbooking and denied boarding in air transportation under Regulation (EC) No 261 2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and cancellation or long delay of flights, and repealing Regulation (EEC) No 295 91. Overbooking is a situation when airlines sell more tickets for a scheduled flight than there are seats on the aircraft. This issue is analysed based on two different judgments: one of the Polish court (Wojewódzki Sąd Administracyjny) and the other of the Court of Justice of the European Union. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
67-77
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Bibliografia
 • A. Kalisz, Interpretacja prawa Unii Europejskiej, w: A. Wróbel (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, t. 1, Warszawa 2010.
 • A. Kalisz, Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Warszawa 2007.
 • A. Konert, Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego, Warszawa 2010.
 • A. Konert, Overbooking w transporcie lotniczym, "Radca Prawny" 2007, nr 4.
 • A. Wróbel, Zgodna z dyrektywami WE/UE sądowa wykładnia prawa państw członkowskich WE/UE. Zarys problemu, w: L. Gardocki et al. (red.), Orzecznictwo sądowe w sprawach karnych. Aspekty europejskie i unijne, Warszawa 2008.
 • Aviation civile. Mermorandum nr 2, "Etat d'avancemente des travaux en vue de developpement d'une politique commune du tranporte aerien", COM (84) 72 Final, Bruselas, 15.03.84.
 • Bruksela, 13.3.2013 COM(2013) 130 final, 2013/0072 (COD).
 • C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. 1, Warszawa 2000.
 • C. Mik, Wykładnia prawa Unii Europejskiej, Toruń 2008.
 • Dz. Urz. C 232 z 6 sierpnia 2011 r.
 • Dz. Urz. WE L 46 z 17 lutego 2004 r.
 • E. Blanchard, Terminal 250: Federal Regulation of Airline Overbooking, "New York University Law Review" 79, 2004, nr 5.
 • http://ec.europa.eu/transport/passengers/consultations/2012-03-11-apr_en.htm.
 • J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2006.
 • M. Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012.
 • O. Bogucki, Problem zakończenia procesu wykładni prawa w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, w: O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło (red.), Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?, Warszawa 2012.
 • Parlament europeen, "Resolution sur le mermorandum de la Commission des Communautes europeenes relatif a la contribution de la C.E. au developpement des services de transport aerien", JO nr C 291, 10.11.80.
 • Parlament europeen, "Resolution sur les restrictions de la concurrence dans le domaine des transports aeriens", JO nr C 291, 10.11.80.
 • Rozporządzenie Rady nr 2407/92 z 1992 r. w sprawie wydawania licencji przewoźnikom lotniczym.
 • S. Biernat, Wykładnia prawa krajowego w zgodzie z prawem Wspólnoty Europejskiej, w: C. Mik (red.), Implementacja prawa integracji europejskiej krajowych porządkach prawnych, Toruń 1998.
 • S. Greń, Accounting Office, Aviation Competition: Restricting Airline Ticketing Rules Unlikely to Help Consumers, Pub. No. GAO-Ol-831, at 5 (2001).
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11 lipca 2007 r., VI SA/Wa 648/07.
 • Wyrok z 10 stycznia 2006 r. w sprawie C344/04,JATA i ELFAA, Zb. Orz.
 • Wyrok z 22 grudnia 2008 r. w sprawie C549/07, Wallentin-Hermann, Zb. Orz.
 • Wyrok z 4 października 2012 r. w sprawie C-321/11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429280
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.