Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 4 | 51-65
Tytuł artykułu

Podstawy traktatowe wolności żeglugi na rzekach międzynarodowych z perspektywy międzynarodowego prawa zasobów wodnych

Warianty tytułu
Treaty Basis of the Freedom of Navigation on International Rivers from the Perspective of International Law Applicable to Water Resources
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaprezentowanie problematyki wolności żeglugi na rzekach międzynarodowych w świetle prawa i praktyki międzynarodowej. Autor analizuje postanowienia najważniejszych umów międzynarodowych, które określały zakres i zasady korzystania z tej wolności. Na tej podstawie formułuje konkluzję, że umowy te nie formułowały powszechnej wolności żeglugi na rzekach międzynarodowych, jak również tezę, że takiej powszechnej wolności żeglugi nie gwarantowała żadna norma prawa zwyczajowego. Problematykę tę autor prezentuje z perspektywy współczesnego międzynarodowego prawa zasobów wodnych, które bardzo wyraźnie powiązane jest z międzynarodowym prawem środowiska. Regulacje tego prawa, a zwłaszcza Konwencja o prawie nieżeglugowego użytkowania międzynarodowych cieków wodnych z 1997 r., nie przewidują powszechnej wolności żeglugi na transgranicznych ciekach wodnych. Podobne konstrukcje znajdujemy w pracach Komisji Prawa Międzynarodowego (reguły helsińskie i reguły berlińskie). (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present the issue of the freedom of navigation on international rivers in light of international law and international practice. An analysis of relevant provisions of pertinent treaties which determine the scope of that freedom and the rules that govern its use leads to a conclusion that no universal principle of freedom of navigation on international rivers has been formulated, nor can be found in the norms of customary international law. This subject is presented from the perspective of contemporary international law applicable to water resources, which is linked to international environmental law. Its regulations, and in particular the 1997 Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses, do not provide for such universal freedom of navigation on transboundary watercourses. Similar approaches may be found in the work of the International Law Commission, for example in its 1966 Helsinki Rules and 2004 Berlin Rules. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
51-65
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • A. Bonde, Traite elementaire de droit international public, Paris 1926.
 • A. Gadkowski, A propos de la liberte de navigation sur les fleuves internationaux: L'affaire de l'Oder devant la Cour permanente de Justice Internationale, "Adam Mickiewicz University Law Review" 2, 2013.
 • A. Gadkowski, Z problematyki międzynarodowego prawa zasobów wodnych, Zeszyty Naukowe WSHiU, t. 25, Poznań 2013.
 • Affaire relative a la juridiction territoriale de la Commission internationale de l'Oder (Allemagne et al. c. Pologne), arret no 16, 1929, Cour permanente de Justice internationale, serie A-no 23.
 • B. Winiarski, Principes generaux du droit fluvial international, "Recueil de Cours de l'Académie de droit international de La Haye" 1933-III.
 • B. Winiarski, Rzeki polskie ze stanowiska prawa międzynarodowego, Poznań 1922.
 • B. Winiarski, Wybór źródeł do nauki prawa międzynarodowego, Warszawa 1938.
 • B.K.J. Vitanyj, The Regime of Navigation on International Waterways, "The Netherland Yearbook of International Law" 5, 1974.
 • C. Parry (red.), The Consolidated Treaty Series, vol. 63 (1813-1815), New York 1969.
 • C.A. Colliard, Droit international et histoire diplomatique, Paris 1948.
 • Convention et Statut sur le regime des voies navigables d'interet international, Barcelone, 20 avril 1921, LNTS, vol. VII.
 • Dunaj: konwencja paryska z 23 lipca 1921 r., tekst: LNTS, vol. XXVI.
 • Dz. U. 2003, Nr 78, poz. 703.
 • Dz. U. RP 1920, Nr 35, poz. 200.
 • Dz. U. RP 1925, Nr 34, poz. 236 i 237.
 • E. Engelhardt, Du regime conventionnel des fleuves internationaux, Paris 1879.
 • G.J. Cano, The Development of the Law of International Water Resources and the Work of the International Law Commission, "Water International" 14, 1989.
 • ILA (2004) Report of the Seventy-First Conference.
 • ILA Berlin Rules, tekst: International Law Association (2004) Report of the Seventy-First Conference.
 • J. Gilas, Rzeki w prawie międzynarodowym XIX i XX wieku, w: Rzeki: kultura - cywilizacja - historia, t. 7, Toruń 1968.
 • J. Makowski, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1930.
 • J. Menkes, Kształtowanie prawa międzynarodowego zasobów wodnych, Warszawa 2000.
 • J. Pieńkos, Prawo międzynarodowe publiczne, Kraków 2004.
 • J. Sandorski, Bohdan Winiarski. Prawo. Polityka. Sprawiedliwość, Poznań 2004.
 • J.B. Moore, A Digest of International Law, Washington 1906.
 • K. Skubiszewski, Bohdan Winiarski jako sędzia międzynarodowy, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1999, z. 3-4.
 • L. Caflish, Regulation of the Uses of International Watercourses, w: S.M.A. Salman, L. Boisson de Chazournes (red.), International Watercourses - Enhancing Cooperation and Managing Conflict, World Bank Technical Paper, t. 14, 1998.
 • L. Gelberg, Zarys prawa międzynarodowego, Warszawa 1977.
 • M. Muszkat (red.), Zarys prawa międzynarodowego publicznego, t. 1, Warszawa 1955.
 • M.M. Kenig-Witkowska, Międzynarodowe prawo środowiska. Wybrane zagadnienia systemowe, Warszawa 2011.
 • M.N. Shaw, Prawo międzynarodowe, Warszawa 2006.
 • P. Fauchille, Traite de droit international public, t. 1, cz. 2, Paris 1921-1925.
 • R.-J. Dupuy, L'ocean partage, Paris 1979.
 • S. McCaffrey, The Law of International Watercourses, Oxford 2007.
 • S. Wajda, Klasyfikacja rzek ze stanowiska prawa międzynarodowego, "Przegląd Stosunków Międzynarodowych" 1979, nr 1.
 • S. Wajda, Międzynarodowy status Odry w okresie międzywojennym a stanowisko Polski, "Przegląd Stosunków Międzynarodowych" 1977, nr 1.
 • S. Wajda, Prawo wolności żeglugi rzecznej ze stanowiska prawa międzynarodowego, "Przegląd Stosunków Międzynarodowych" 1979, nr 5.
 • S. Wajda, Z historii prawnomiędzynarodowej Odry, w: J. Gilas, S. Wajda (red.), Status prawnomiędzynarodowy Odry, Opole 1982.
 • S. Wajda, Żeglowne a nieżeglowne wykorzystanie wód śródlądowych ze szczególnym uwzględnieniem rzek międzynarodowych, "Przegląd Stosunków Międzynarodowych" 1980, nr 6.
 • S.C. McCaffrey, The Codification of Universal Norms: A Means to Promote Cooperation and Equity?, w: L. Boisson de Chazournes, C. Leb, M. Tignino (red.), International Law and Freshwater: The Multiple Challenges International Law and Freshwater, Cheltenham 2013.
 • S.M.A. Salman, The Helsinki Rules, the UN Watercourses Convention and the Berlin Rules: Perspectives on International Water Law, "Water Resources Development" 23, 2007, nr 4.
 • The Helsinki Rules on the Uses of the Waters of International Rivers, International Law Association (1966) Report of the Fifty-Second, Conference, Helsinki.
 • Traktat mniejszościowy z 1919 r.: Dz. U. RP 1920, Nr 110, poz. 728.
 • UN Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses, adopted by the General Assembly of the United Nations on 21 May 1997, UNGA Res. 51/229, UN Doc. A/51/8609.
 • UN Convention on the Protection and Use of Transboundary Waters and International Lakes, tekst: UNTS, vol. 1936.
 • W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 1999.
 • W. Góralczyk, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 1977.
 • Z. Izdebski, Rzeka Odra. Zagadnienie prawa narodów, Katowice 1946.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429276
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.