Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 4 | 37-50
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo zbiorowe a suwerenność państw

Warianty tytułu
Collective Security and State Sovereignty
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem niniejszych rozważań, dotyczących współczesnych stosunków międzynarodowych są z jednej strony suwerenność, a z drugiej - bezpieczeństwo międzynarodowe oraz analiza związku pomiędzy systemem bezpieczeństwa zbiorowego a suwerennością państw w kontekście utrzymania trwałego pokoju i stabilności na świecie. Państwa są tradycyjnie przywiązane do idei suwerenności, jednakże do najbardziej charakterystycznych cech stosunków międzynarodowych naszych czasów należy narastanie różnego rodzaju zagrożenia, zarówno ze strony państwa (np. Iran, Korea Północna), jak i ze strony innych podmiotów (np. Al-Kaida). Bezpieczeństwo i suwerenność to dwa podstawowe pojęcia w literaturze i doktrynie prawnomiędzynarodowej. Dzieje się tak z dwóch powodów: po pierwsze - głównymi aktorami w stosunkach międzynarodowych są państwa, będące suwerennymi podmiotami, a stosunki czy też współpraca między nimi oparte są w zasadzie na poszanowaniu owej suwerenności; po drugie - kwestia bezpieczeństwa jest podstawowym zagadnieniem i warunkiem niezbędnym do wykonywania w pełni suwerennych praw tychże państw oraz zapewnienia współpracy międzynarodowej i rozwoju społeczno-gospodarczego. W artykule tym poruszono również problem konieczności instytucjonalizacji legalnego użycia siły, zarówno w organizacjach ogólnoświatowych, jak i na gruncie struktur regionalnych organizacji międzynarodowych, aby szybko i skutecznie zarządzać sytuacjami i konfliktami zagrażającymi pokojowi i bezpieczeństwu międzynarodowemu. W artykule zwrócono również szczególną uwagę na rolę i miejsce organizacji międzynarodowych w procesie utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, zarówno na poziomie ogólnoświatowym, jak i regionalnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of these reflections on the contemporary international relations is, on the one hand, sovereignty and, on the other, international security, and the analysis of the relationship between the system of collective security and the sovereignty of states in the context of sustainable peace and stability in the world. States have traditionally been tied to the idea of sovereignty. However, among the most characteristic features of the international relations of our time is the growing number of various types of threats originating in states (e.g. Iran, North Korea), in organisations or other entities (e.g. al-Qaeda). Security and sovereignty are two basic concepts most commonly discussed in literature and international legal doctrine. There are two reasons for that: (i) firstly, the main actors in international relations are states which are sovereign entities and the relations or cooperation between them is based on respect for the principle of that sovereignty, and (ii) secondly, the issue of safety is a key issue and a prerequisite for the performance of fully sovereign rights of these countries, necessary to ensure international cooperation and socio-economic development. This paper discusses the need to institutionalise legitimate use of force in global organisations as well as in their regional structures, and to rapidly and effectively manage situations and conflicts intercept to international peace and security. It also draws special attention to the role and place of international organisations in the maintenance of international peace and security both, at universal, and regional level. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
37-50
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • A. Abass, The United Nations, the African Union and the Darfur Crisis: Of Apology and Utopia, "Netherlands International Law Review" 54, 2007.
 • A. Wasilkowski, Suwerenność a współzależność, w: I. Michalska (red.), Suwerenność we współczesnym prawie międzynarodowym, Warszawa 1991.
 • D. Mierzejewski, Bezpieczeństwo a problem suwerenności państw we współczesnym świecie, w: Z. Leszczyński, S. Sadowski (red.), Suwerenność państwa we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2005.
 • D. Mierzejewski, Bezpieczeństwo europejskie w warunkach przemian globalizacyjnych, Toruń 2011.
 • E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides (red.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Bydgoszcz-Warszawa 2003.
 • E.J. Nolan, Global Engagement Cooperation and Security in the 21th Century, Washington, D.C., 1994.
 • H.C. Johnson, G. Niemeyer, Collective Security: The Validity of an Ideal, "International Organization" 8, 1954, nr 1.
 • I. Wierzchowska, Suwerenność państwowa w prawie międzynarodowym, w: I. Gawłowicz, I. Wierzchowska (red.), Koncepcje suwerenności - zbiór studiów, Warszawa 2005.
 • J. Bodin, Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej, PWN, Warszawa 1958.
 • J. Cardona Liorens, La cooperation entre les Nations Unieś et les accord et organismes regionaux pour le reglement pacifique des affaires relatives au maintien de la paix et de la securite Internationales, w: Boutros Boutros Ghali amicorum discipulorumque liber. Paix, developpement, democratic, t. 1. Bruxelles 1998.
 • J. Kranz, Reflexionssur la souverainete, w: Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century. Essays in Honour of K. Skubiszewski, Kluwer Law International, 1996.
 • J. Tyranowski, Suwerenność i kompetencja własna państw a integracja europejska, w: E. Małuszyńska, B. Gruchman (red.), Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa 2012.
 • K. Żukrowska (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, Warszawa 2011.
 • Karta Narodów Zjednoczonych z 26 czerwca 1945 r. (Dz. U. 1947, Nr 23, poz. 90 ze zm.).
 • L. Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2006.
 • L. Ehrlich, Prawo narodów, Kraków 1947.
 • L. Ehrlich, Prawo narodów, Kraków 1958.
 • L. Ehrlich, Prawo narodów, Lwów 1932.
 • L. Henkin, International Law: Politics, Values and Functions: General Course on Public International Law, "Revue canadienne de droit international" 216, 1989.
 • M.N. Shaw, Prawo międzynarodowe, Warszawa 2000.
 • O. Beaud, La notion d'Etat, w: Vocabulaire juridique fondamental du droit, "Archives de philosophie du droit" 35, 1990.
 • P.G. Danchin, Things Fall Apart: The Concept of Collective Security in International Law, w: P.G. Danchin, H. Fisher (red.), United Nations Reform and the New Collective Security, University of Maryland School of Law Legal Studies Research Paper Series, Cambridge 2009.
 • R. Kwiecień, Suwerenność państwa, rekonstrukcja i znaczenie idei w prawie międzynarodowym, Warszawa 2004.
 • R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.
 • R. Zięba, Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, "Sprawy Międzynarodowe" 1989, nr 10
 • R. Zięba, Teoria ogólna bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, w: Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW, Warszawa 2006.
 • Regional Organizations and the Developpement of Collective Security: Beyond Chapter VII of the UN Charter, Oxford 2004.
 • T. Łoś-Nowak, Państwo jako uczestnik stosunków międzynarodowych, w: A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.), Studia z teorii polityki, Wrocław 1998.
 • T. Łoś-Nowak, Wstęp do teorii stosunków międzynarodowych, Poznań 1999.
 • W. Malendowski, Zimna wojna. Sprzeczności, konflikty i punkty kulminacyjne w radziecko-amerykańskiej rywalizacji, Poznań 1994.
 • Y. Dinstein, War, Agression and Self-defence, Cambridge 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429272
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.