Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 4 | 9-17
Tytuł artykułu

Kontekst reformy studiów prawniczych

Warianty tytułu
The Context of the Reform of Law Studies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dyskusji o reformie studiów prawniczych od dziesięcioleci tkwimy w sporze między praktycznością a akademickością: o parytety między przedmiotami dogmatycznymi a ogólnohistorycznymi. Autor podnosi, że właściwy sens praktyczności leży gdzie indziej. Chodzi o to, w jakim stopniu studia prawnicze kształtują umiejętność prawniczego myślenia, to jest samodzielnego, racjonalnego rozwiązywania konfliktów. Na tej podstawie autor pyta, jak angielskie doświadczenia trzyletnich studiów prawniczych i ich krytyka w Niemczech mogą wzbogacić polską dyskusję na temat wprowadzania procesu bolońskiego na wydziałach prawa. Główne płynące z takich rozważań inspiracje to: ograniczenie masowości studiów prawniczych przez wprowadzenie testu predyspozycji dla kandydatów; ograniczenie liczby przedmiotów obowiązkowych i głębsze połączenie nauki prawa współczesnego z ekonomicznym, kulturowym i historycznym wyjaśnieniem jego zasad i typowych konfliktów. Studia prawnicze powinny pozostać jednolite i trwać dłuższej niż trzy lata. Natomiast społeczne i finansowe skutki odejścia od masowości studiów prawniczych wydziały prawa mogą łagodzić ofertą dwustopniowych studiów bogatych w prawnicze treści, np. studiów prawno-ekonomicznych lub prawno-filologicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The discussion on the reform of law studies in the last dozens or so years has been centred on a dispute whether the practical skills or academic knowledge shall prevail in the teaching of law. The author argues that the concept of practicality lies somewhere else. What is really important is to what extent studying law equips future graduates with the skills of legal reasoning, that is independent and rational solving of problems. A question is therefore asked if the British experience of a 3-year Bachelor's course in law and its criticism in Germany may help in the recent discussion whether the Bologna model should also be implemented in law schools in Poland. Consequently, what needs to be discussed includes issues such as: restriction of the availability of law studies by aptitude tests for candidates, a fewer number of obligatory subjects, or stronger ties between the teaching of contemporary law and its economic, cultural and historical context, together with explanation of legal principles and typical conflicts. It is concluded that law studies should last longer than three years, while the social and financial consequences of their lesser availability may be mitigated by other course options with substantial content of legal issues (e.g. law and economic, or law and linguistics). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9-17
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • A. Watson, The Shame of American Legal Education, Lake Mary 2006.
 • A. Zoll, Przedmowa, w: K. Pol, Poczet prawników polskich, Warszawa 2000.
 • B. Dauner-Lieb (profesor Uniwersytetu w Kolonii, ekspert komisji ds. reformy wykształcenia prawniczego), Podiumdiskussion, w: Ch. Baldus, T. Finkenauer T. Rufner (red.), Juristenausbildung in Europa zwischen Tradition und Reform, Tubingen 2008.
 • B. Sitek, P. Polaczuk, Reforma szkolnictwa wyższego. Kształcenie prawników w Polsce na tle doświadczeń innych państw europejskich, "Forum Prawnicze" 2012, nr 5 (13).
 • Ch. Baldus, Perspektywy nauki prawa w świetle raportu niemieckiej Rady Nauki, "Forum Prawnicze" 2013, nr 1 (15).
 • Ch. Baldus, T. Finkenauer, T. Rufner, Die Bologna-Reform aus Hochschullehrersicht, w: Ch. Baldus, T. Finkenauer T. Rufner (red.), Bologna und das Rechtsstudium, Tubingen 2011.
 • E. Borkowska-Bagieńska, Wokół reformy studiów prawniczych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2013, nr 4.
 • E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański (red.), Wybrane problemy nauki i nauczania prawa, Opole 2010.
 • E. Kustra, Wokół problemu multicentryczności systemu prawa, "Państwo i Prawo" 2006, z. 6.
 • E. Łętowska, Multicentryczność współczesnego system prawa i jej konsekwencje, "Państwo i Prawo" 2005, z. 4.
 • F. Zoll, Jaka szkoła prawa?, Łódź 2004.
 • H. Schobel, Einfuhrung des Bologna-Modells in der deutschen Juristenausbildung?, w: Ch. Baldus, T. Finkenauer T. Rufner (red.), Bologna und das Rechtsstudium, Tubingen 2011.
 • H.B. Schafer, A.J. Wulf, Jurists, Clerics and Merchants. The Rise of Learned Law in Medieval Europe and its Impact on Economic Growth, "German Working Papers in Law and Economics" 2013, article 2, http://www.bepress.com/gwp/default/vol2013/issl/art2 (dostęp: 25.10.2013).
 • H.P. Glenn, The Legal Traditions of the World, Oxford 2000.
 • http://www.ed.ac.Uk/polopoly_fs/l.104225l/file Manager/2012%20for%20web.pdf (dostęp: 28.10.2013).
 • http://www.lnat.ac.uk/lnat-preparation/practice-tests.aspx (dostęp: 27.10.2013).
 • http://www.ox.ac.uk/about_the_university/facts_and_figures/undergraduate_admissions_statistics/ (dostęp: 28.10.2013).
 • http://www.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Elementbibliothek/Bibliothek_Politik_und_Verwaltung/Bibliothek_MJ/jumiko/I_l_Juristenausbildung.pdf (dostęp: 25.10.2013).
 • http://www.study.cam.ac.uk/undergraduate/apply/ statistics/ (dostęp: 28.10.2013).
 • J. Banzer (minister sprawiedliwości Hesji), Podiumdiskussion, w: Ch. Baldus, T. Finkenauer, T. Rufner (red.), Juristenausbildung in Europa zwischen Tradition und Reform, Tubingen 2008.
 • J. Riedel (prezes Sądu Krajowego w Kolonii, ekspert komisji ds. reformy wykształcenia prawniczego), Podiumdiskussion, w: Ch. Baldus, T. Finkenauer T. Rufner (red.), Juristenausbildung in Europa zwischen Tradition und Reform, Tubingen 2008.
 • J.C. Smith, Smith and Thomas: A Casebook on Contract, London 2000.
 • LNAT: National Admissions Test for Law, New York 2006.
 • M. Trybus, Grossbritannien, w: Ch. Baldus, T. Finkenauer, T. Rufner (red.), Bologna und das Rechtsstudium, Tubingen 2011.
 • N. Irti, L'eta della decodificazione, Varese 1979.
 • P. Krause, Geschichte der Justiz- und Verwaltungsausbildung in Preussen und Deutschland, w: Ch. Baldus, T. Finkenauer, T. Rufner (red.), Juristenausbildung in Europa zwischen Tradition und Reform, Tubingen 2008.
 • P. Machnikowski, Szkoły bezrobotnych prawników?, "Na Wokandzie" 2013, nr 4 (18).
 • P. Maharg, Transforming Legal Education: Learning and Teaching the Law in the Early Twenty-first Century, Aldershot 2007.
 • P. Moraitis, H. Murphy, Language, Law and Identity: A Language and Learning Response to the Challenges of Widening Participation of Students in Law Subjects, "The Law Teacher" 47, 2013, nr 2.
 • P.-C. Muller-Graff, Deutsche Juristenausbildung im internationalen Kontext, w: Ch. Baldus, T. Finkenauer, T. Rufner (red.), Bologna und das Rechtsstudium, Tubingen 2011.
 • R.J. Smith, Property Law, Harlow 2000.
 • Raport Komisji Konferencji Ministrów Sprawiedliwości ds. Wykształcenia Prawniczego z 15.10.2005 r.
 • T. Giaro, Prawo i historia prawa w dobie globalizacji. Nowe rozdanie kart, w: idem (red.), Prawo w dobie globalizacji. Konferencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 5 marca 2010, Warszawa 2011.
 • W. Lang, Wokół multicentryczności systemu prawa, "Państwo i Prawo" 2005, z. 7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429268
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.