Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 4(46) | 18-35
Tytuł artykułu

Rynek inwestorów wysokiego ryzyka - Aniołowie biznesu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
High Risk Investor Market - Business Angels
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest zaprezentowanie Czytelnikowi źródła kapitału służącego do sfinansowania innowacyjnych pomysłów i projektów w dość początkowej fazie, której zwykle nie chce finansować bank, a nawet fundusze Venture Capital. Jest to zatem kapitał typu Private Equity, w którym zazwyczaj uczestniczy Anioł biznesu na etapie tzw. seed financing, czyli w fazie niezwykle wysokiego ryzyka. W artykule zaprezentowano zarówno miejsce i rolę Aniołów biznesu oraz rolę Archaniołów, którzy pomagają w kojarzeniu młodych innowatorów z Aniołami biznesu, a także miejsce i rolę Devils - Diabłów biznesu pełniących pejoratywną rolę w procesach wdrażania innowacji. Artykuł zawiera też informacje na temat sieci Aniołów biznesu, które odegrały znaczącą rolę w rozwoju kojarzenia innowacji z inwestorami określanymi pojęciem Aniołów biznesu. W ramach tej części publikacji omówiono główne sieci stworzone w USA, jak np. ACNET, sieci europejskie, jak EBAN, oraz sieci w Polsce, takie jak LBA, POLBAN itd. Na tym tle omówiono najciekawsze przykłady wdrożeń zarówno w USA, jak i w Europie oraz w Polsce. W publikacji zawarto informacje o tak spektakularnych przykładach, jak finansowanie powstania firmy Apple lub produkcja insuliny syntetycznej w Polsce zainicjowana przez Ryszarda Krauzego. Zwrócono uwagę na fakt, jak znaczącą rolę w rozwoju bardzo wielu innowacyjnych produktów pełnili i pełnią Aniołowie biznesu. Choć o wielu z nich się nigdy nie dowiemy, to jednak efekty ich działań i sukcesy są znane. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of considerations is to present the Reader with a source of capital serving financing innovative ideas and projects in a quite initial phase which financing is usually unwanted by a bank and even by venture capital funds. Therefore, it is capital of the private equity type, which usually consists of business angels at the stage of the so-called seed financing, i.e. in the phase of extremely high risk. In his article, the author presented the place and the role of business angels as well as the role of archangels who help in connecting young innovators with business angels as well as the place and role of business devils playing a pejorative role in the processes of innovation implementation. The article also contains information on business angels networks which have played a significant role in developing connections of innovations with the investors called business angels. Within the framework of this part of the publication, the author discussed the main networks setting up in the USA as for example ACNET, the European networks such as EBAN, and networks in Poland such as LBA, POLBAN, etc. Against this background, he discussed the most interesting examples of implementations both in the USA and in Europe, and in Poland. The article contains information on such spectacular examples as financing of the emergence of the Apple Company or production of synthetic insulin in Poland initiated by Ryszard Krauze. The author paid attention to the fact how significant role in the development of many innovative products was and is played by business angels. Though we shall never learn of many of them, nevertheless effects of their activities and successes are known. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
18-35
Opis fizyczny
Twórcy
  • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
  • Ambor M. (2004), Kiedy zawodzi bank, anioł nie zawiedzie, "Puls Bizensu".
  • Aniołowie biznesu i ich role we wspieraniu rozwoju przedsiębiorstw (2004), "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 7.
  • Błoński J. (2012), Rozwój rynku Aniołów biznesu, Nowe Media, EBAN, Warszawa.
  • Brzozowska K. (2010), Business Angels na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  • Gąsiorowski D. (2006), Pieniądze z nieba, Sukces, Warszawa.
  • Kornasiewicz A. (2004), Venture Capital w krajach rozwiniętych i w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
  • Mikołajczyk B., Krawczyk M. (2011), Aniołowie Biznesu w sektorze MSP, Difin, Warszawa.
  • Panfil M. (2005), Fundusze Private Equity. Wpływ na wartość spółki, Centrum Doradztwa i Informacji, Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171428981
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.