Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 5 | 62-76
Tytuł artykułu

Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z uwagi na zakłócenia porządku publicznego związane ze sprzedażą tych napojów

Warianty tytułu
Withdrawal of the Licence to Sell Alcoholic Beverages Because of a Disturbance of Public Order Related to the Sale of These Beverages
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule autor kompleksowo omawia problematykę cofnięcia przez organ administracji zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ze względu na zakłócenia porządku publicznego związane ze sprzedażą tych napojów w danym lokalu. Autor dokonuje analizy konstytucyjności przyjętych przez ustawodawcę rozwiązań oraz przedstawia przesłanki ich prawidłowego stosowania i wymogi procesowe - w tym dowodowe - warunkujące legalne w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych cofnięcie przez organ przedmiotowego zezwolenia. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article, the author comprehensively discusses the issues of an administrative authority withdrawing a licence to sell alcoholic beverages because of a disturbance of public order related to the sale of these beverages in given premises. The author analyses the constitutionality of the solutions adopted by the legislature and presents premises of their proper application and procedural - including evidential - requirements conditioning the withdrawal of the licence legally, in light of the case law of the administrative courts. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
62-76
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski, doktorant
Bibliografia
 • J. Ciapała, Konstytucyjna zasada wolności działalności gospodarczej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2001/4, s. 29.
 • M. Magdziarczyk, Glosa do uchwały NSA z 30 października 2007 r., II GPS 2/07, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2009/1, s. 163-170.
 • R. Sawuła, Glosa do wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 22 marca 2005 r. (sygn. akt II SA/Bd 1157/04), "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2006/4-5, s. 199.
 • R. Sawuła, Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Tekst ustawy z komentarzem, orzecznictwem i aktami wykonawczymi, Rzeszów 2003, s. 58-59.
 • S. Dudzik, Prawne konsekwencje naruszenia ustawowych zasad sprzedaży napojów alkoholowych (wybrane zagadnienia), "Samorząd Terytorialny" 2007/3, s. 63.
 • W. Jankowski w: T.H. Grzegorczyk (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2013, s. 227.
 • S. Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2012, s. 15, 17.
 • I. Niżnik-Dobosz, G. Zalas, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz, doktryna, orzecznictwo, Kraków 2002, s. 351-352.
 • R. Sawuła, Administracyjnoprawne środki ograniczenia dostępności do alkoholu. Uwagi na tle nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, "Samorząd Terytorialny" 1997/3, s. 59.
 • I. Wąsowska-Grzesznik, Zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, w: R. Szałowski (red.), Gubernaculum et Administratio. Przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie. Wybrane zagadnienia prawnoadministracyjne, Częstochowa 2013, s. 77-78.
 • C. Martysz w: G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 2010, s.
 • R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014, s. 579.
 • E. Iserzon w: E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, Warszawa 1964, s. 115-116.
 • A. Hanusz, Zasada swobodnej oceny dowodów w postępowaniu podatkowym oraz jej granice, "Państwo i Prawo" 2001/10, s. 64-65, 74-75.
 • F. Elżanowski w: M. Wierzbowski, A. Wiktorowska (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2013, s. 432-433.
 • B. Adamiak w: B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2012, s. 353.
 • A. Wróbel w: A. Wróbel, M. Jaśkowska, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz LEX, Warszawa 2013, s. 526-527.
 • P. Przybysz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2013, s. 261.
 • R. Suwaj, Judycjalizacja postępowania administracyjnego, Warszawa 2009, s. 209-210.
 • K. Pachnik, Ocena dowodów w polskich procedurach sądowych i administracyjnych, Siedlce 2015, s. 33.
 • A. Wiktorowska w: M. Wierzbowski (red.), Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2012, s. 122.
 • P. Daniel, Administracyjne postępowanie dowodowe, Wrocław 2013, s. 38-40.
 • C.M. Evans, Alcohol, Violence and Aggression, "British Journal on Alcohol and Alcoholism" 1980/3, s. 104-114.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427677
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.