Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 5 | 11-31
Tytuł artykułu

Współpraca międzygminna - formy, zakres, motywacje

Warianty tytułu
Inter-Municipality Collaboration - Forms, Scope, Motivations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współpraca międzygminna pomaga rozwiązywać problemy zarządzania lokalnego, ale łączy się także z wieloma trudnościami organizacyjnymi i politycznymi. Artykuł podejmuje próbę oszacowania skali współpracy jednostek samorządu gminnego w Polsce przede wszystkim na podstawie sprawozdań budżetowych gmin, związków samorządowych i spółek komunalnych. Pokazuje niewielką, ale systematycznie rosnącą skalę współpracy, wskazując także na sektory gospodarki, których współpraca dotyczy najczęściej. Podejmuje także zagadnienia motywów stojących za tworzeniem instytucji współpracy, a także próbuje wskazać czynniki wpływające pozytywnie na trwałość współpracy. (abstrakt oryginalny)
EN
Inter-municipality collaboration helps resolve local management problems, but it is also related to numerous organizational and political difficulties. The article attempts to estimate the scale of collaboration between municipal self-government units in Poland, primarily on the basis of the budget reports of the municipalities, self-government associations and municipal companies. It shows a small but steadily growing scale of collaboration, also indicating the sectors of the economy, to which the collaboration most frequently applies. It also discusses the matter of the motives behind the creation of institutions of collaboration, as well as trying to identify the factors that positively affect the sustainability of the cooperation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
11-31
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • R. Hertzog, Inter-Municipal Cooperation: A Viable Alternative to Territorial Amalgamation?, w: P. Swianiewicz (red.), Territorial Consolidation Reforms in Europe, Budapeszt 2010, s. 285-308.
 • O. Borraz, P. Le Galés, France: The Inter-Municipal Revolution, w: B. Denters, L. Rose (red.), Comparing Local Governance: Trends and Developments, Londyn 2005.
 • G. Marcou, La réforme teritoriale: analyse du nouveau project de réforme des collectivités territoriales, w: J.C. Nemery (red.), Quelle nouvelle réforme pour les collectivités territoriales françaises?, Paryż 2010.
 • L. Hartmann, H. Wollmann, Inter-Communal Cooperation in Cross-Country Variance: A Sketch in Institutionalist Mapping, Discussion paper presented at a workshop on local-to-local partnerships, Bodo 22-24.05.2007 r.
 • H. Wollmann, Comparing Two Logics of Interlocal Cooperation: The Cases of France and Germany, "Urban Affairs Review" 2010/2, s. 263-292.
 • C. Deffigier, Intercommunalité et teritorialisation de l'action publique en Europe, "Revue française d'administration publique" 2007/121-122, s. 79-98.
 • R. Hulst, A. Montfort (red.), Inter-Municipal Cooperation in Europe, Dordrecht 2007.
 • P. Swianiewicz (red.), Working Together: Inter-Municipal Cooperation in Five Central European Countries, Budapeszt 2011, s. 329, http://lgi.osi.hu/publications/2011/421/Swianiewicz_Working_Together_final_08_20_2011.pdf. Council of Europe, Toolkit Manual: Inter-Municipal Cooperation, Strasburg 2010.
 • K. Dowding, R. Feiock, Intralocal competition and cooperation, w: K. Mossberger, S. Clarke, P. John (red.), The Oxford Handbook of Urban Politics, Oxford 2012, s. 29-50.
 • R. Axelrod, The Evolution of Cooperation, Nowy Jork 1984, za: J. Krukowska, M. Lackowska, Metropolitalne kolory europeizacji. Instytucjonalizacja ZIT w kontekście doświadczeń współpracy w funkcjonalnych obszarach miejskich, "Studia Regionalne i Lokalne" 2016 (w druku).
 • Z. Leoński, Formy współdziałania w samorządzie terytorialnym, w: A. Błaś (red.), Związki komunalne w Polsce i w państwach Europy Zachodniej, "Przegląd Prawa i Administracji" 1996/XXXV.
 • M. Furmankiewicz, Funkcjonalno-przestrzenne sieci współpracy samorządów lokalnych, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002/1, s. 5-24.
 • M. Fuhrmann, M. Grochowski, M. Pieniążek, W. Wilk, T. Zegar, Warszawa - obszar metropolitalny Warszawy - Mazowsze. Relacje międzygminne: współpraca czy obojętność?, "Samorząd Terytorialny" 2005/7-8, s. 17-35.
 • M. Furmankiewicz, J. Stefańska, Partnerstwa terytorialne jako sieci organizacyjne. Analiza powiązań w trzech wybranych "lokalnych grupach działania" w Polsce, "Studia Regionalne i Lokalne" 2010/1.
 • A. Porawski (red.), Współpraca JST w Polsce. Stan i potrzeby, Poznań 2013.
 • M. Lackowska, P. Swianiewicz, Czy projekty unijne stymulują współpracę międzygminną?, w: E. Małuszyńska (red.), Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów: perspektywa europejska, Poznań 2013, s. 265-281.
 • K. Szmigiel-Rawska, S. Dołzbasz, Trwałość współpracy przygranicznej, Warszawa 2012.
 • J. Łukomska, K. Szmigiel-Rawska, Finansowe aspekty współpracy samorządów, "Studia Regionalne i Lokalne" 2015/3.
 • P. Swianiewicz, J. Krukowska, M. Lackowska, Profesjonalizacja absorpcji funduszy. Beneficjenci samorządowi centralnie zarządzanych programów operacyjnych w okresie 2007-2013, Warszawa 2012.
 • M. Kachniarza, Instytucjonalne formy współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego w zespołach miejskich, "Studia Miejskie" 2012/8, s. 45-56, Warszawa.
 • A. Cole, France: Between Centralization and Fragmentation, w: J. Loughlin, F. Hendriks, A. Lidström (red.), The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe, Oxford 2010.
 • H. Sullivan, C. Skelcher, Working across boundaries: collaboration in public services, Basingstoke 2002.
 • E. Kerrouche, France and Its 36,000 Communes: An Impossible reform?, w: H. Baldersheim, L. Rose (red.), Territorial Choice: The Politics of Boundaries and Borders, Londyn 2010.
 • M. Lackowska, P. Swianiewicz, Dwuszczeblowe struktury zarządzania obszarami metropolitalnymi w Europie, "Samorząd Terytorialny" 2013/4.
 • D. Klimovskỳ, O. Mejere, J. Mikolaityte, U. Pinterič, D. Šaparniene, Inter Municipal Cooperation in Lithuania and Slovakia: Does Size Structure, Matter?, "Lex Localis" 2014/3.
 • J. Herbst, Kraina nieufności: kapitał społeczny, rozwój gospodarczy i sprawność instytucji publicznych w polskiej literaturze akademickiej, w: P. Swianiewicz, J. Herbst, M. Lackowska, A. Mielczarek, Szafarze darów europejskich, Warszawa 2008.
 • H. Heinelt, D. Kübler, Metropolitan Governance in Europe, Londyn 2005.
 • P.E. Mouritzen, J. Svara, Leadership at the Apex, Pittsburgh 2002.
 • S. Zerbinati, Multi-Level Governance and EU Structural Funds: An Entrepreneurial Local Government Perspective, "Local Government Studies" 2012/5, s. 577-598.
 • M. Olson, The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Cambridge 1965.
 • A.F. Tavares, R.C. Feiock, Intermunicipal Cooperation in Regional Governance in Europe: An Institutional Collective Action Framework, referat na konferencji ECPR, Glasgow 3-6.09.2014 r.
 • P. Swianiewicz, Ocena podziału terytorialnego państwa z uwzględnieniem efektywności funkcjonowania urzędów organów jednostek samorządu terytorialnego, raport przygotowany na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427653
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.