Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 | 58-67
Tytuł artykułu

Rodzaje i zakres iluzji fiskalnych wśród polskich radnych w świetle wyników badań jakościowych

Warianty tytułu
Types and Scope of Fiscal Illusion among Polish Councillors in the Light of the Results of Qualitative Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia wyniki pierwszego etapu badań poświęconych iluzjom fiskalnym w polskim systemie finansów lokalnych. Etap ten obejmował pogłębione wywiady z dziesięcioma radnymi wybranej rady miejskiej, które w założeniach miały stanowić tradycyjne badanie o charakterze jakościowym, ale pełniły również funkcję pretestu przed zasadniczym badaniem ankietowym o charakterze ilościowym. Wyniki badań wskazują na ogólnie niski poziom wiedzy radnych na temat finansów samorządu terytorialnego w ujęciu systemowym, ale również na duże zróżnicowanie wiedzy i poglądów, uzależnione stażem pracy w radzie, indywidualnymi zainteresowaniami i aktywnością oraz pełnionymi w niej funkcjami. W pierwszym etapie badań została potwierdzona główna hipoteza badawcza zakładająca, że system finansowania samorządu terytorialnego oparty na dochodach o charakterze transferów z budżetu państwa wpływa na powstawanie i utrwalanie iluzji fiskalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of the first stage of research devoted to fiscal illusions in the Polish system of local finance. This step involved in-depth interviews with ten selected councillors of a selected town council, which, by assumption, were to constitute a traditional study of a qualitative nature, but also had the role of a pre-test before the main questionnaire survey of a quantitative nature. The results of the survey indicate a generally low level of knowledge of councillors about territorial self-government finance in systemic terms, but also a wide variety of knowledge and views, which depend on the length of service in the council, individual interests and activity, as well as the roles held in it. The main hypothesis from the research, which assumed that a system of financing territorial self-government based on income of the nature of transfers from the state budget contributed to the emergence and consolidation of fiscal illusions, was confirmed in the first stage of the research. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
58-67
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • B. Guziejewska, Iluzje fiskalne w zdecentralizowanych systemach finansów publicznych, w: L. Patrzałek (red.), Finanse lokalne. Wybrane zagadnienia, Poznań 2009, s. 59 i n.
 • J.M. Buchanan, Finanse publiczne w warunkach demokracji, Warszawa 1997, s. 158 i n.
 • W.E. Oates, On the Nature and Measurement of Fiscal Illusion: A Survey, w: G. Brennan i in. (red.), Taxation and Fiscal Federalism: Essays in Honour of Russell Mathews, Sydney 1998, s. 65-82.
 • W.E. Oates, Fiscal Federalism, Nowy Jork 1972; W.E. Oates, Lump-sum Intergovernmental Grants Have Price Effects, w: P. Mieszkowski, W. Oakland (red.), Fiscal Federalism and Grants-in-aid, Waszyngton 1979.
 • W.E. Oates, An Essay on Fiscal Federalism, "Journal of Economic Literature" 1999/37.
 • R. Bahl, J. Linn, Fiscal Decentralization and Intergovernmental Transfers in Less Developed Countries, w: W.E. Oates (red.), The Economics of Fiscal Federalism and Local Finance, Massachusetts 1998, s. 632-645.
 • B. Guziejewska, Intergovernmental Fiscal Relations. Theoretical Aspects and Poland's' Experience, "Financial Internet Quarterly. e-Finanse" 2013/3, s. 29.
 • S.J. Bailey, Strategic Public Finance, Nowy Jork 2004.
 • N. Gemmell, O. Morrissey, A. Pinar, Fiscal illusion and political accountability: Theory and evidence from two local tax regimes in Britain, "Public Choice" 2002/3-4, s. 199-224.
 • P.M. Gaudemet, J. Molinier, Finanse publiczne, Warszawa 2000, s. 514-519.
 • B. Dollery, A. Worthington, The Empirical Analysis of Fiscal Illusion, "Journal of Economics Surveys" 1996/3, s. 261-297.
 • D.C. Mueller, Public Choice III, Cambridge 2003, s. 221.
 • R.A. Musgrave, P.B. Musgrave, Public Finance in Theory and Practice, Nowy Jork 1980.
 • P. Mourão, Towards a Fiscal Illusion Index, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/9760/1/MPRA_paper_9760.pdf.
 • H.S. Rosen, Public Finance, Nowy Jork 1999, s. 502. N. Gordon, Do Federal Grants Boots School Spending? Evidence from Title I, "Journal of Public Economics" 2004/88, s. 1776.
 • B. Guziejewska, Zewnętrzne źródła finansowania samorządu terytorialnego. Teoria a praktyka, Łódź 2008, s. 132-133.
 • J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Warszawa 2004, s. 899-904.
 • C. Walsh, Fiscal Federalism, "European Economy. Reports and Studies" no 5, 1993.
 • L.P. Feld, C.A. Schaltegger, Voters as a Hard Budget Constraint: On the Determination of Intergovernmental Grants, "Public Choice" 2005/123, s. 148.
 • G. Brennan, J.J. Pincus, A Minimalist Model of Federal Grants and Flypaper Effects, "Journal of Public Economics" 1996/2, s. 229-246.
 • H. Amusa, R. Mabunda, R. Mabugu, Fiscal Illusion at the Local Sphere: An Empirical Test of the Flypaper Effect using South African Municipal Data, "Financial And Fiscal Commission. Working Paper" 2008/72, s. 1-23.
 • P. Pevcin, Stickiness Of Local Government Transfer Revenues In Slovenia, "Humanities and Social Science Review" 2012/1, s. 445-450.
 • H.S. Banzhaf, W.E. Oates, On Fiscal Illusion and Ricardian Equivalance in Local Public Finance, "Georgia State University. Working Paper" 2012, s. 12-15.
 • E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2006, s. 334.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427161
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.