Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 | 47-57
Tytuł artykułu

Zasada legalizmu a kompetencja do udzielenia dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Autorzy
Warianty tytułu
The Principle of Legalism and Competence in Awarding Grants from Territorial Self-Government Unit Budgets
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Normy kompetencyjne określające prawo udzielenia dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego zostały ustanowione w sposób bezpośredni lub pośredni w 17 ustawach. W sześciu z nich ustawodawca dodatkowo sformułował dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego upoważnienie do wydania tzw. dotacyjnej uchwały trybowej, będącej aktem prawa miejscowego. Ogólne podstawy prawa dotacyjnego zostały natomiast określone w ustawie o finansach publicznych. Jak podkreśla autorka, to przeregulowanie uprawnień dotacyjnych jednostek samorządu terytorialnego spowodowało, że w literaturze i większości orzecznictwa nadzorczego i sądowego wykształciło się przekonanie, iż instrument wydatkowy w postaci dotacji samorząd może stosować wyłącznie wtedy, gdy ma do tego wyraźne upoważnienie ustawowe - wyraźną normę kompetencyjną zawierającą słowo "dotacja". Przeprowadzona w artykule analiza samorządowego dotowania w świetle konstytucyjnej zasady legalizmu, a także próba klasyfikacji tzw. samorządowych tytułów dotacyjnych dowodzą, że powyższe przekonanie jest błędne i świadczy jedynie o dominacji w orzecznictwie i piśmiennictwie państwowego modelu samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)
EN
Norms of competence specifying the right of a territorial self-government unit to award grants have been laid down, directly or indirectly, in 17 Acts. In six of them, the lawmakers also formulated a right for the governing body of the territorial self-government unit to issue a so-called procedural grant resolution which is an act of local law. However, the general grounds of a grant law were specified in the Public Finance Act. As the authoress emphasizes, it was the over-regulation of the rights of the territorial self-government units to award grants that resulted in the conviction arising in the literature and most of the supervisory and court judgements that the territorial self-government can only use a spending instrument in the form of a grant when there is explicit authorization for this by law - a clear competence regulation containing the word "grant". The analysis conducted in the article of the award of grants by territorial self-government units in the light of the constitutional principle of legality, as well as an attempt to classify so-called self-government titles to grants, demonstrated that this conviction is erroneous and only demonstrates that jurisprudence and the legal literature are dominated by the state model of territorial self-government. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
47-57
Opis fizyczny
Twórcy
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku; Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Bibliografia
 • J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2012, s. 28-29, 45-47, 68.
 • T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2013, s. 76-99.
 • L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2015, s. 57.
 • A. Ostrowska, Problemy z dotowaniem sportu kwalifikowanego z budżetu samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" 2008/7-8, s. 87-93.
 • A. Ostrowska, Dotowanie sportu przez jednostki samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" 2013/12, s. 5-20.
 • A. Ostrowska, Przeznaczenie wydatków budżetu państwa. Art. 127-133, w: E. Ruśkowski, J.M. Salachna (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014, s. 587-632.
 • A. Borodo, Współczesne problemy prawne budżetu państwowego, Toruń 2014, s. 108.
 • M. Kulesza, O tym, ile jest decentralizacji w centralizacji, a także o osobliwych nawykach uczonych administratywistów, "Samorząd Terytorialny" 2009/12, s. 10-15.
 • T. Moll, Zakres działania i zadania gminy, w: B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2010, s. 104-111.
 • T. Bigo, Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928.
 • Z. Leoński, Ustrój i zadania samorządu terytorialnego w Polsce, Poznań 1994
 • Z. Niewiadomski, Polski samorząd terytorialny w świetle standardów europejskich, "Samorząd Terytorialny" 1992/11.
 • M. Kulesza, Niektóre zagadnienia prawne definicji samorządu terytorialnego, "Państwo i Prawo" 1990/1.
 • D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2007, s. 104-105.
 • T. Rabska, Pozycja samorządu terytorialnego w Konstytucji, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1995/2, s. 42-46.
 • B. Dolnicki, Samorząd terytorialny - zagadnienia ustrojowe, Kraków 1999, s. 18.
 • J.M. Salachna, Granice samodzielności legislacyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Studium prawnofinansowe na gruncie ustrojowym, Gdańsk 2012, s. 95-134.
 • P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008, s. 28-30.
 • M. Paczocha, Glosa do wyroku WSA w Rzeszowie z 19 czerwca 2006 r. (sygn. akt I SA/Rz 400/06), "Finanse Komunalne" 2007/1-2.
 • C. Kosikowski, Naprawa finansów publicznych w Polsce (przyczyny, metodologia, kierunki i propozycje), Białystok 2011, s. 131.
 • A. Wiktorowska, Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2002, s. 156-157.
 • R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 5: Prawne formy działania administracji, Warszawa 2013, s. 127.
 • K. Owsiak, Z historii doktryny samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2007/754, s. 123-134.
 • E. Nowacka, Spór o pojęcie samorządu terytorialnego w doktrynie prawnej okresu międzywojennego, "Samorząd Terytorialny" 1992/4, s. 3-11.
 • W. Lachiewicz, M. Legutko, M. Winiarz, Udzielanie dotacji z budżetów samorządów, Warszawa 2006, s. 14.
 • A. Walasik, A. Babczuk, A. Talik (red.), Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Planowanie, udzielanie, rozliczanie, Warszawa 2013, s. 16.
 • M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2010, s. 215.
 • T. Dębowska-Romanowska, Zagadnienia prawne wydatków publicznych na rzecz osób trzecich, Łódź 1993, s. 47-48.
 • W. Lachiewicz, P. Ciszewski (red.), Dotacje oświatowe. Udzielanie, rozliczanie, kontrola wykorzystania, Warszawa 2013.
 • A. Ostrowska, Spór o właściwość sądową w sprawach ustalania wysokości dotacji oświatowych, "Finanse Komunalne" 2015/3, s. 5-16.
 • I. Lipowicz za: J. Przedańska, Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 19-22 września 2010 r. Relacja, "Samorząd Terytorialny" 2011/1-2, s. 159.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427159
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.