Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 | 21-35
Tytuł artykułu

Konstytucyjne i inne ustawowe źródła funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce - aspekty dochodowe w ujęciu przekrojowej ewolucji regulacji konstytucyjnych i ustawowych od 1990 r.

Autorzy
Warianty tytułu
The Constitutional and Other Statutory Sources of Operation of Territorial Self-Government in Poland - Profit Aspects in a Cross-Sectional View of the Evolution of Constitutional and Statutory Regulations Since 1990
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule autorka dokonuje retrospekcji regulacji konstytucyjnych, począwszy od pierwszej, pochodzącej z 1921 r., przez kolejne (nawet przy uwzględnieniu tych, które nie przewidywały funkcjonowania samorządu terytorialnego), aż po obowiązujące unormowania wynikające z Konstytucji RP z 1997 r. czy Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. Autorka dokonuje analizy tych regulacji prawnych, które odpowiadają za finansowe aspekty podstaw działania samorządu terytorialnego, ponieważ to one decydują o zdolności realizacji samorządowych zadań publicznych. Rozważania kończy analizą kolejnych nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article, the authoress takes a retrospective look at the constitutional regulations, starting from the first, from 1921, through successive regulations (even those which did not provide for the operation of territorial self-government) until the current regulations, which are effective in the Constitution of the Republic of Poland of 1997 and the European Charter of Local Self-Government. The authoress analyses those legal regulations, which reflect the financial aspects of the basis of operation of territorial self-government, because they define the capacity to perform territorial self-government public tasks. The considerations end on an analysis of the successive amendments to the Act on the income of territorial self-government units. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21-35
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • J. Regulski, M. Kulesza, Droga do samorządu. Od pierwszych koncepcji do inicjatywy Senatu (1981-1989), Warszawa 2009, s. 45 i n.
 • J. Regulski, Pogadanki o samorządzie terytorialnym, Warszawa 1999.
 • A.J. Kozłowski, Uwarunkowania polskiego modelu samorządu terytorialnego, Olsztyn 1999, s. 44 i n.
 • K. Trembecka, Okrągły Stół w Polsce (koncepcje samorządu terytorialnego), "Samorząd Terytorialny" 1999/4, s. 3-10.
 • A.K. Piasecki, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2009, s. 143-151.
 • A. Agopszowicz, Z. Gilowska, Ustawa o samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa 1997, s. 43-44.
 • Z. Witkowski, Samorząd terytorialny w Małej Konstytucji, http://ww2.senat.pl/k2/agenda/seminar/a/920929m.pdf, s. 22.
 • M. Granat, Ustrój samorządu terytorialnego, w: W. Skrzydło (red.), Zarys prawa konstytucyjnego, Lublin 1993, s. 217-224.
 • B. Zawadzka, Samorząd terytorialny w "Małej Konstytucji", w: J.S. Kugler (red.), "Mała Konstytucja" w procesie przemian ustrojowych w Polsce, Warszawa 1993, s. 207.
 • M. Jastrzębska, Podstawy polityki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2000/7-8.
 • C. Kosikowski, Powinności i możliwości prawne oddziaływania państwa na wydatki publiczne, "Państwo i Prawo" 2004/12, s. 4.
 • E. Kornberger-Sokołowska, Realizacja zasady adekwatności w procesach decentralizacji finansów publicznych, "Samorząd Terytorialny" 2001/3, s. 3-14.
 • Z. Gilowska, Finansowanie samorządu terytorialnego według ustawy o finansach publicznych oraz dochodach jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 1999/3, s. 54-55.
 • W. Miemiec, P. Pest, Normatywne kryteria wyrównywania poziomego dochodów gmin i powiatów, w: R.P. Krawczyk, M. Stec (red.), Samorząd. Finanse. Nadzór i kontrola, Warszawa 2013, s. 105.
 • M. Gintowt-Jankowicz, Finanse terenowe a decentralizacja, w: M. Kulesza (red.) Model władzy lokalnej w systemie reformy gospodarczej, t. 3, Warszawa 1984, s. 75-76.
 • T. Dębowska-Romanowska, Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, Warszawa 2010, s. 239.
 • W. Miemiec, Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z finansowaniem projektów i programów ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, w: B. Filipiak, A. Szewczuk (red.), Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Szczecin 2008, s. 255-265.
 • E. Kornberger-Sokołowska, Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków unijnych, w: Nauka finansów publicznych - dotychczasowy dorobek, perspektywy rozwoju, Kazimierz Dolny 2008, s. 111-114.
 • A. Hussein, Wykorzystanie funduszy europejskich przez samorządy - nauka może zbadać to, czego nie może NIK, w: Nauka finansów publicznych - dotychczasowy dorobek, perspektywy rozwoju, Kazimierz Dolny 2008, s. 63-69.
 • B. Kucia-Guściora, Komentarz do art. 5 ustawy o finansach publicznych, w: P. Smoleń (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2012, s. 114-121.
 • E. Denek, Finanse samorządu terytorialnego, w: Finanse publiczne, Warszawa 1995, s. 142.
 • A. Bury, Dochody powiatów i województw w świetle postanowień Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 1999/3, s. 25-26.
 • A. Pragier, Zarys skarbowości komunalnej, cz. 2, Warszawa 1926, s. 142.
 • W. Miemiec, Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych, Wrocław 2005, s. 69.
 • H. Izdebski, Funkcjonowanie instytucji wpłat na subwencję ogólną ("janosikowe") z punktu widzenia finansów m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego, "Samorząd Terytorialny" 2013/11, s. 8.
 • K. Lankosz, Rada Europy - 60 lat na rzecz jedności Rady Europejskiej, Bielsko-Biała 2009, s. 6-25.
 • P. Zygadło, System redystrybucji finansowej na rzecz województw. Przypadek Mazowsza, "Samorząd Terytorialny" 2013/11, s. 17-31.
 • J. Harasimowicz, Budżet państwa, t. 1, Warszawa 1956, s. 41.
 • J. Lubowiecki, Założenia rozwoju budżetów terenowych, Łódź 1957, s. 134.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427155
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.