PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 (12) | 25-30
Tytuł artykułu

Samodzielność finansowa polskich gmin - dyspersja regionalna

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financial Independence of Polish Municipalities - Regional Dispersion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Narastająca przez lata dysproporcja rozwojowa pomiędzy poszczególnymi regionami Polski jest faktem nie wpisanym w kreowany współcześnie obraz rozwoju Polski jako gospodarki względnie spójnej, silnej, odpornej na globalne problemy finansowe. Gospodarka silna to ta, która wykazuje samodzielność finansową, a stopień tej samodzielności warunkowany jest udziałem dochodów własnych w dochodach ogółem. Struktura budżetów polskich gmin i miast na prawach powiatu po stronie dochodowej wprawdzie wskazuje na zwiększanie się udziału dochodów własnych w dochodach ogółem w latach 2002-2013, to jednocześnie wskazuje występowanie wyraźnych regionalnych dysproporcji rozwojowych. Samodzielność finansowa jako najsilniejszy atrybut samodzielności samorządu gminnego ma charakter względny. Dla oceny funkcjonowania samorządu istotne znaczenie ma nie tylko fakt, czy odnotowuje się wzrost dochodów, ale istotą pomiaru powinno być zidentyfikowanie wzajemnych relacji poszczególnych kategorii dochodowych w ujęciu statycznym, dynamicznym i przestrzennym. W tym układzie najmniej korzystnie plasuje się region wschodni. Biorąc pod uwagę kumulatywny wymiar istniejącej dysproporcji i jej względną stałość okazuje się, że pomimo realizacji licznych przedsięwzięć w ramach polityki spójności UE nie przyniosła ona założonych efektów, a wręcz przeciwnie doszło do dywergencji regionalnej. Z kolei w kontekście potencjalnych szans wynikających z realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich istnieje realne zagrożenie nadmiernego zadłużania samorządów w związku z koniecznością zapewnienia obowiązkowego wkładu własnego. Gminy regionu wschodniego charakteryzują się istotnie mniejszą samodzielnością finansową, czego wyrazem jest istotnie niższy udział dochodów własnych w dochodach ogółem. Wprawdzie dystans rozwojowy mierzony wartością tego wskaźnika nieco zmniejszył się na przestrzeni lat 2002-2013, to w praktyce systematyczny przyrost dochodów ogółem i własnych przełożył się na zwiększenie dystansu względnego.(fragment tekstu)
EN
The structure of the budgets of Polish municipalities and cities with county rights shows to increase the share of own revenues in total revenues in the years 2002-2013, and at the same time shows the presence of distinct regional developmental disparities at the expense of the eastern region. This situation shows the lack of real effects of cohesion policy. On the other hand, in the context of potential opportunities arising from the implementation of projects co-financed with EU funds there is a real risk of excessive indebtedness of local governments in relation to the need to ensure the own contribution.(original abstract)
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, <http,//stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks>, 18.03.2015
 • Informacja o wynikach kontroli. Wykonywanie zadań regionalnych izb obrachunkowych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z nadmiernego zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego, LBI-4101-025/2014, Nr ewid. 18/2015/14/066/LBI, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2015
 • Jastrzębska W., Lechwar M., Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju lokalnego - wybrane aspekty, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy" z. 15, 2009, s. 177-187
 • Kosek-Wojnar M., Finanse samorządu terytorialnego, Kraków 2002
 • Kotlińska J., Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", ROK LXXI, z. 3, 2009, s. 143-161
 • Krawczyk G., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju ekologicznym układów lokalnych - studium przypadku (Cementownia Chełm S.A.), "Rocznik Żyrardowski" Tom VI, 2008, s. 233-252
 • L., Ziemińska A., Kondycja finansowa gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa pomorskiego, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 4(18), 2010, s. 73-85.
 • Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, Wrocław 2004
 • Polityka regionalna, <http,//www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_regionalna/strony/glowna.aspx>, 18.03.2015
 • Portal funduszy europejskich, <http,//www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Strony/Polska_pieknieje. aspx>, 16.09.2015
 • Skowron S., Krawczyk G., Kapitał wniesiony w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych jako stymulanta rozwoju lokalnego, "Rocznik Żyrardowski" Tom V, 2007, s. 157-170
 • Słodowa-Hełpa M., Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania, Warszawa 2013
 • Sobczyk A., Rozwój lokalny - wybrane problemy finansowania, "Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Org. Gosp. Żywnościowej", nr 81, 2010, s. 125-136
 • Walczak P., Wprowadzenie, w: Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE, red. P. Walczak, Warszawa 2014, s. XIX-XXI
 • Zawora J., Samodzielność finansowa samorządów gminnych Podkarpacia, "Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Org. Gosp. Żywnościowej", nr 81, 2010, s. 137-145
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171426537
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.