Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. 63a | 65-85
Tytuł artykułu

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na równowagę gospodarczą kraju goszczącego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Effect of Fdi on Economic Stability of the Host Country
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Globalizacja gospodarki światowej, w której dominującą rolę odgrywają wielkie korporacje transnarodowe, podejmując nieustannie swoje kolejne bezpośrednie inwestycje zagraniczne, to proces, który obserwatora i badacza współczesnej gospodarki interesuje, inspiruje, ale i zmusza do refleksji. Artykuł jest jednym z wielu przykładów takiej refleksji. Autor podejmuje w nim próbę określenia najważniejszych wybranych efektów, towarzyszących bezpośrednim inwestycjom zagranicznym, których prezentacja zachodzi w kontekście mechanizmu obrazującego dążenie przez gospodarkę do ogólnej równowagi gospodarczej. Ściślej rzecz biorąc, przedmiotem analizy jest oddziaływanie bezpośrednich inwestycji na ogólną równowagę gospodarki kraju goszczącego.(abstrakt oryginalny)
EN
Globalization of the world economy, in which the leading role is played by transnational corporations, constantly taking his next foreign direct investment, a process that the observer and researcher interested in the modern economy, inspires, but also makes you think. This article is one of many examples of such reflection. The author makes an attempt to define the main selected effects that accompany foreign direct investment, the presentation takes place in the context of the pursuit of the imaging mechanism of the economy to the overall economic balance. More particularly, the present analysis is the impact of FDI on the overall balance of the economy of the host country.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
65-85
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Bibliografia
 • Effect of Fdi on Economic Stability of the Host Country 1. Barro R.J.: Makroekonomia. PWE, Warszawa 1997.
 • 2. Begg D., Fisher S., Dornbusch R.: Ekonomia, t. 2. PWE, Warszawa 1992.
 • 3. Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Makroekonomia, PWE, Warszawa 2007.
 • 4. Bieńkowski W.: Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej. PWN, Warszawa 1995.
 • 5. Caves R.E., Frankel J.A., Jones R.W.: Handel i finanse międzynarodowe. PWE, Warszawa 1998.
 • 6. Chiang A.C.: Podstawy ekonomii matematycznej. PWE, Warszawa 1994.
 • 7. Chojna J., Sokołowska B.: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce na bilans płatniczy, [w:] Kotyński J. (red.): Zagraniczna polityka gospodarcza i handel zagraniczny Polski 1999-2000, IKiCHZ, Warszawa 2000.
 • 8. Górski J., Sierpiński W.: Historia powszechnej myśli ekonomicznej. PWN, Warszawa 1987.
 • 9. Hines J.R., Jr. Rice E.M.: Fiscal Paradise: Foreign Tax Havens and American Business. "Quarterly Journal of Economics, 1109, luty 1994.
 • 10. Jodkowski A.: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce jako element kształtowania konkurencyjności. "Raporty: Studia Nad Konkurencyjnością", Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, nr 36.
 • 11. Karpuś P.: Strategie rozwoju gospodarczego. "Ekonomista", nr 1, 1990.
 • 12. Ładyka S.: Współczesne tendencje rozwojowe w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w gospodarce światowej. Instytut Gospodarki Światowej, 1995.
 • 13. Machlup F.: Equilibrium and Disequilibrium: Misplaced Conreteness and Disguised Politics. "Economic Journal", marzec 1958.
 • 14. McGrew A.: Conceptualizing Global Politics, [in:] McGrew A. (ed.): Global Politics, Polity Press, Cambridge 1992.
 • 15. Michalska E.: Korporacje międzynarodowe a wzrost gospodarczy. "Gospodarka Planowa", nr 5, 1973.
 • 16. Milewski R.: Elementarne zagadnienia ekonomii. PWN, Warszawa 1999.
 • 17. Puzio-Wacławik B.: Inwestycje zagraniczne w Polsce i ich wpływ na sytuację na rynku pracy. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 465.
 • 18. Rogall H.: Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2010.
 • 19. Root F.R.: International trade and investment. 5th edition, South-Western Publishing Co., Cincinnati, West Chicago, Ill., Dallas Pelham Manor, NY, Palo Alto, Calif.
 • 20. Swan T.: Longer-run Problems of the Balance of Payments, [in:] Caves R., Johnson H., Readings in International Economics, Irwin, Homewood IL, 1968.
 • 21. Tarasiński L.: The impact of Foreign Direct Investment on Polands Balance of Payments in the Years 1990-2000, [in:] The role of Foreign Direct Investment in Competitive Economy, praca zbiorowa pod redakcją E. Bojar, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2004.
 • 22. Tarasiński L.: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel międzynarodowy, [w:] Teoria i praktyka ekonomi a konkurencyjność gospodarowania, [w]: praca zbiorowa pod redakcją E. Frejtag-Mika, Diffin, Warszawa 2006.
 • 23. Tarasiński L.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik postępu w strukturze gospodarczej kraju goszczącego, [w]: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionu, praca zbiorowa pod redakcją W. Karaszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007.
 • 24. Tarasiński L.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a bilans handlowy i struktura przewag komparatywnych, [w]: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki, praca zbiorowa pod red. E. Frejtag-Mika, PWE, Warszawa 2009.
 • 25. Tarasiński L.: Umiędzynarodowienie produkcji w perspektywie historycznej, [w:] G. Kozun-Cieślak (red.), Światowy rynek kapitału, Difin, Warszawa 2012.
 • 26. Witkowska J.: Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce światowej a procesy integracji gospodarczej (ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej i Polski). "Studia Europejskie", nr 1, 1997.
 • 27.Wysokińska Z.: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na dostosowania strukturalne w gospodarce, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, praca zbiorowa pod redakcją Z. Olesińskiego. PWE, Warszawa, 1998.
 • 28. Zorska A.: Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171425951
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.