Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 4 | 133-145
Tytuł artykułu

Lex petrolea jako autonomiczny reżim prawny prawa międzynarodowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Lex Petrolea as an Autonomous Legal Regime of International Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Specyficzny dział lex petrolea wykształcił się na gruncie doktryny krajowej i międzynarodowej, ustawodawstw krajowych regulujących sektor energetyczny, umów naftowych, orzecznictwa, a także praktyki podmiotów funkcjonujących w przemyśle naftowym. Zarówno procesy internacjonalizacji, jak i rozwiązania partykularnych problemów w tym sektorze są globalnie bardzo podobne i podążają raczej za trendami międzynarodowymi niż krajowymi. Doktryna światowa boryka się jednak z brakiem powszechnej zgody co do uznania bądź nieuznania lex petrolea za odrębny reżim prawny. Celem artykułu jest uporządkowanie wiedzy z tego zakresu w drodze analizy dorobku doktryny prawa międzynarodowego, umów zawieranych dla umożliwienia dokonywania czynności sektorze naftowym, relewantnych orzeczeń sądów arbitrażowych i praktyki działania zaangażowanych podmiotów. Po ustaleniu istoty lex petrolea oraz kształtu normatywnego tego reżimu, wyniki analizy porównano z poszczególnymi założeniami przyjętymi w Raporcie Grupy Roboczej Komisji Prawa Międzynarodowego, zawierającym propozycję kryteriów uznania grupy norm dotyczących szczególnego zakresu merytorycznego za reżim autonomiczny i stosowania jej jako lex specialis. Pozwoliło to na potwierdzenie hipotezy, że lex petrolea stanowi autonomiczny reżim prawny. (abstrakt oryginalny)
EN
The specific branch lex petrolea evolved from the national and international doctrine, national laws governing the energy sector, oil contracts, case law, and the practice of entities operating in the oil industry. Both, the internationalisation processes and the solutions to particular problems in this sector, are very similar worldwide and tend to follow the international rather than national trend. The world doctrine, however, is struggling with a lack of universal agreement on the recognition or non-recognition of lex petrolea as a separate legal regime. The aim of this article is to organise knowledge in this field by analysing the output of the doctrine of international law, contracts to perform actions in the petroleum sector, of relevant decisions of arbitration courts and practices of actors involved. After determining the essence of lex petrolea and its normative shape, the results of the analysis were compared with the assumptions made in the Report of the Working Group of the International Law Commission which proposed criteria for the recognition of a group of norms from a specific substantive scope as a self-contained regime and its application as a lex specialis. Thus the hypothesis that lex petrolea is a self-contained regime has been confirmed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
133-145
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • 15 United Nations General Assembly Official Records, supl. nr 16.
 • 17 United Nations General Assembly Official Records, supl. nr 17.
 • A. de Jesús, The prodigious story of the lex petrolea and the Rhinoceros. Philosophical aspects of the transnational legal order of the Petroleum Society, "TPLI Series on Transnational Petroleum Law" 2012, nr 1.
 • A. El-Kosheri, International arbitration and petroleum contracts, w: Encyclopedia of Hydrocarbons, Rome 2009.
 • A. El-Kosheri, T. Riad, The law governing a new generation of petroleum agreements, "ICSID Review" 1, 1986, nr 2.
 • A.Z. El Chiati, Protection of Investments in the Context of Petroleum Agreements, w: Recueil des Cours, Académie de droit international de la Haye, t. 204, Martinus Nijhoff Publishers, 1988.
 • AAA/ICDR International Rules 2010, International Centre for Dispute Resolution and American Arbitration Association, https://www.adr.org/aaa/ShowProperty?nodeId=/UCM/ADRSTG_002037 [dostęp: 7.08.2014].
 • AMOCO Arabia Saudyjska v. Arabian American Oil Company (Aramco), orzeczenie z 23 sierpnia 1958 r., "International Law Reports" 1958, nr 27.
 • B. Simma, D. Pulkowski, Of planets and the Universe: self-contained regimes in international law, "The European Journal of International Law" 17(3), 2006.
 • Brazylijska ustawa naftowa nr 9478 z 6 sierpnia 1997, http://www.anp.gov.br/brasil-rounds/round1/Docs/LDOC01_en.pdf [dostęp: 2.08.2014].
 • British Petroleum Company (Libya) Limited v. Rząd Libijskiej Republiki Arabskiej, orzeczenie z 10 października 1973 r., "International Law Reports" 53, 1979.
 • C. Duval et al., International Petroleum Exploration and Exploitation Agreements: Legal, Economics & Policy Aspects, New York 2009.
 • C. Turpin, Contracts, w: International Encyclopedia of Comparative Law, Mohr 1982.
 • C.O. García-Castrillón, Reflections on the law applicable to international oil contracts, "The Journal of World Energy Law & Business" 2013, nr 14.
 • Charter of States' economic rights and duties, 12 grudnia 1974 r.
 • Concerted action in favour of economic development of economically less developed countries, 15 grudnia 1960 r.
 • D.A. Rojas, Colombia - towards a new petroleum contractual regime, "International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional" 2004, nr 3.
 • Emir Kataru v. International Marine Oil Company Limited, orzeczenie z 12 czerwca 1953 r., "International Law Reports" 1953, nr 20.
 • European Principles of Contract Law, http://www.jus.uio.no/lm/eu.contract.principles.parts.1.to.3.2002/portrait.pdf [dostęp: 11.08.2014].
 • http://platformlondon.org/carbonweb/documents/drc/A_Lake_of_Oil_Congo_DRC_Tullow_PLATFORM_May_2010.pdf [dostęp: 2.08.2014].
 • http://www.pilottaskforce.co.uk [dostęp: 26.07.2014].
 • http://www.unglobalcompact.org/ [dostęp: 11.08.2014].
 • International Finance Corporation v. Islamska Republika Iranu, orzeczenie z 14 lipca 1987 r., "International Legal Materials" 1988, nr 27, pkt 220, http://www.trans-lex.org/231900 [dostęp: 2.08.2014].
 • International Law Commission, Report on the work of its fifty-eighth session (1 May to 9 June and 3 July to 11 August 2006), Chapter XII: "Fragmentation of international law: difficulties arising from the diversification and expansion of international law", General Assembly, Official Records, Sixty-first Session, supl. nr 10 (A/61/10), http://legal.un.org/ilc/reports/2006/2006report.htm [dostęp: 31.07.2014].
 • K. Talus, S. Looper, S. Otillar, Lex petrolea and the internationalization of petroleum agreements: focus on Host Government Contracts, "Journal of World Energy Law and Business" 5(3), 2012.
 • L.E. Cuervo, OPEC from myth to reality, "Houston Journal of International Law" 2008, nr 30.
 • Libyan American Oil Company v. Rząd Libijskiej Republiki Arabskiej, orzeczenie z 12 kwietnia 1977 r. "International Law Materials" 1981, nr 20.
 • M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, Cambridge University Press, Cambridge 2010.
 • Mobil Cerro Negro, LTD v. Petróleos de Venezuela and PDVSA Cerro Negro, S.A. z 23 grudnia 2011 r. ICC 15416/JRF/CA, http://settysoutham.files.wordpress.com/2012/11/award-complete.pdf [dostęp: 1.08.2014].
 • P. Mayer, La neutralisation du pouvoir normatif de l'État en matière de contrats d'État, "Journal du Droit International" 1986, nr 5.
 • P. Pinsolle, The status of vacated awards in France: the Cour de Cassation Decision in Putrabali, "Arbitration International" 24, 2008, nr 2.
 • P. Vareilles-Sommières, A. Fekini, Les nouveaux contrats internationaux d'exploration et de partage de production pétrolière en Libye, "Journal du Droit International" 2009, nr 1.
 • Permanent sovereignty over natural resources, 14 grudnia 1962 r.
 • Petroleum Development (Trucial Coast) Ltd. v. Sheikh of Abu Dhabi (1951), orzeczenie z 14 sierpnia 1951 r., "International Law Reports" 1951, nr 18.
 • Phillips Petroleum Company Venezuela Limited i ConocoPhillips Petrozuata B.V. v. Petróleos de Venezuela, S.A. z 17 września 2012 r. ICC 16848/JRF/CA i 16849/JRF, http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iareporter.com%2Fdownloads%2F20120924%2Fdownload&ei=FbjbU_eKOo6M7Aabv4GwAQ&usg=AFQjCNFqIZHg-lJyQjTuj-_cHDcORf1Gnw&bvm=bv.72197243,d.ZGU [dostęp: 1.08.2014].
 • R.D. Bishop, International arbitration of petroleum disputes: the development of a lex petrolea, "Yearbook Commercial Arbitration" 23, 1998.
 • Rezolucja Instytutu Prawa Mięzynarodowego z 11 września 1979 r. w sprawie prawa właściwego dla umów między państwem a zagraniczną osobą prywatną (The Proper Law of the Contract in Agreements Between a State and a Foreign Private Person, http://www.idi-iil.org/idiE/resolutionsE/1979_ath_01_en.PDF, 2014-08-02).
 • Right to exploit freely natural wealth and resources, 21 grudnia 1952 r., 7 United Nations General Assembly Official Records, supl. nr 20.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), Dz. Urz. L 177/6.
 • Rząd Kuwejtu v. American Independent Oil Company (Aminoil), orzeczenie z 24 marca 1982 r., "International Legal Materials" (21), 1976, http://www.trans-lex.org/261900 [dostęp: 15.09.2014].
 • S. Otillar, B. Welmaker, Contract structures for petroleum transactions in Latin America: investment in the petroleum industry through joint ownership, w: R. Colmenter, D. Enríquez (eds.), International Oil and Gas Transactions in Latin America, Instituto Technologico Autonomo de Mexico 2011.
 • Sapphire International Petroleum v. National Iranian Oil Co., orzeczenie z 15 marca 1963 r., "International Law Reports" 1963, nr 35.
 • T. Childs, Update on lex petrolea: the continuing development of customary law relating to international oil and gas exploration and development, "Journal of World Energy Law & Business" 4(3), 2011.
 • T. Martin, Lex petrolea in the international oil and gas industry, w: R. King, Dispute Resolution in the Energy Sector: A Practitioner's Handbook, Globe Law and Business, London 2012.
 • T. Wälde, International Standards: A Professional Challenge for Natural Resources and Energy Lawyers, w: E. Bastida, T. Wälde, J. Warden-Fernandez (eds.), International and Comparative Mineral Law and Policy. Trends and Prospects, Kluwer, The Hague 2005.
 • Texaco Overseas Petroleum Company/ California Asiatic Oil Company v. Rząd Libijskiej Republiki Arabskiej, orzeczenie z 19 stycznia 1977 r., "International Law Reports" 53, 1979.
 • U.N. Code of Conduct on Transnational Corporations, 23 International Legal Materials 626 (1984), http://www1.umn.edu/humanrts/ataglance/compdftun.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171425534
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.