Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 4 | 119-131
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo depozytów w świetle islandzkich i cypryjskich doświadczeń kryzysu finansowego - aspekty regulacyjne

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Safety of Bank Deposits in Light of Icelandic and Cypriot Financial Crisis Experience - Regulatory Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie bezpieczeństwa depozytów zarówno w aspekcie teoretycznym, jako jednego z założeń regulacji działalności bankowej, jak i w wymiarze praktycznym, jako jednego z elementów działań antykryzysowych w sektorze bankowym. Punktem wyjścia analizy są zagadnienia regulacyjne powstałe na gruncie problematyki gwarantowania depozytów. Natomiast główną część artykułu stanowi opis doświadczeń Cypru oraz Islandii - krajów, w których kryzys bankowy osiągnął nadzwyczajną skalę, stając się powodem wyjątkowej ingerencji w uprawnienie deponentów. Istotny akcent został położony na zagadnienia prawne powstałe na gruncie władczych rozstrzygnięć organów państwa, które następnie stały się przedmiotem orzecznictwa właściwych sądów. Węzłowe zagadnienia dotyczące gwarantowania depozytów zostały również poruszone w ramach analizy zmian prawnych na szczeblu UE. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the article is to analyse the safety of bank deposits both from the theoretical and practical perspective. Deposit guarantee schemes constitute an important part of the banking regulation. Deposit insurance is one of the instruments of crisis management. The starting point of the analysis is a brief description of the main regulatory themes relating to deposit insurance. The central part of this article focuses on anti-crisis measures undertaken by Iceland and Cyprus - two countries where the banking crisis reached an exceptional scale becoming the direct cause of a gross violation of the rights of depositors. A significant emphasis has been placed on the legal issues arising from the decisions of the competent authorities, which were subsequently reviewed by appropriate courts of justice. The key issues relating to the deposit guarantee schemes have been raised in the analysis of legislative reforms undertaken at the EU level. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
119-131
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • A. Apostolides, Beware of German gifts near elections: how Cyprus got here and why it is currently more out than in the Eurozone, "Capital Markets Law Journal" 8(3), 2013.
 • A. Demirguc-Kunt, B. Karacaovali, L. Laeven, Deposit insurance around the world: a comprehensive database, Policy Research Working Paper Series, The World Bank 2005.
 • A. Demirguc-Kunt, E. Detragiache, Does deposit insurance increase banking system stability? An empirical investigation, "Journal of Monetary Economics" 49(7), 2002.
 • A. Michaelides, Cyprus: from boom to bail-in, "Economic Policy" 29(80), 2014.
 • A. Pawlikowski, Optymalny model gwarantowania depozytów, "Bezpieczny Bank" 2010, nr 3(42).
 • B. Zdanowicz, Amerykański sposób restrukturyzacji banków - doświadczenia Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), "Bezpieczny Bank" 2014, nr 1(54).
 • B. Zdanowicz, Podstawowe dylematy i kryteria wyboru formuły systemu gwarantowania depozytów w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych, "Bezpieczny Bank" 2007, nr 1(34).
 • Banking Crisis: The Impact of the Failure of the Icelandic Banks. The Fifth Report of the Session 2008-2009, House of Commons Treasury Committee, London 2009.
 • C. Stephanou, The banking system in Cyprus: time to rethink the business model?, "Cyprus Economic Policy Review" 5(2), 2011.
 • Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems, Basel Committee on Banking Supervision, International Association of Deposit Insurers, 2009, http://www.bis.org/publ/bcbs156.pdf [dostęp: 12.06.2015].
 • Decision of the EFTA Surveillance Authority 501/10/COL, Organ Nadzoru EFTA , 15 grudnia 2010 r.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów, Dz. Urz. UE L 173.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012, Dz. Urz. UE L 173.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/19/WE z 30 maja 1994 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów, Dz. Urz. WE L 135 z 31 maja 1994 r.
 • E. Christofi, K. Philippidou, Cyprus, w: J. Cotton (ed.), The Dispute Resolution Review, Law Business Research, London 2014.
 • E. Terták, K. Szeląg, The Financial Crisis and the Reform of Deposit Guarantee Schemes in the EU, "Bezpieczny Bank" 2010, nr 2(41).
 • F.M. Baldursson, R. Portes, Capital controls and the resolution of failed cross-border banks: the case of Iceland, "Capital Markets Law Journal" 9(1), 2014.
 • G.A. Hardouvelis, Overcoming the crisis in Cyprus, 2014, Economy & Markets Eurobank Research.
 • G.Z. Georgiou, Cyprus: the post-bailout battle, "Commercial Dispute Resolution" 4(4), 2013.
 • H. Ngalawa, F. Tchana Tchana, N. Viegi, Banking Instability and Deposit Insurance: The Role of Moral Hazard, MPRA Paper, University Library of Munich 2011.
 • http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=PL&f=ST 8457 2014 INIT [dostęp: 12.06.2015].
 • http://www.iadi.org/aboutIA DI.aspx?id=48, http://www.iadi.org/di.aspx?id=67 [dostęp: 12.06.2015].
 • J. Pruski, J. Szambelańczyk, Systemy gwarantowania depozytów w sieciach bezpieczeństwa finansowego na tle konsekwencji globalnego kryzysu finansowego, "Bezpieczny Bank" 2014, nr 4(57).
 • Judgement of the EFTA Court in Case E-16/11 EFTA - Surveillance Authority vs. Iceland (Icesave), Trybunał EFTA , 28 stycznia 2013 r.
 • Judgement of the EFTA Court in Case E-17/11 - Aresbank S.A. vs. Landsbankinn hf., Fjármálaeftirlitid and Icelandic State, Trybunał EFTA , 22 listopada 2012 r.
 • Judgement of the EFTA Court in Case E-3/11 - Sigmarsson vs. the Central Bank of Iceland, Trybunał EFTA , 14 grudnia 2011 r.
 • Judgement of the Supreme Court of Iceland No 169/2011, Sąd Najwyższy Islandii, 17 stycznia 2013 r.
 • M. Friedman, A.J. Schwartz, A Monetary History of the United States, 1867-1960, Princeton 2008.
 • M.E. Méndez-Pinedo, The Icesave dispute in the aftermath of the Icelandic financial crisis: revisiting the principles of state liability, prohibition of state aid and non-discrimination in European law, "European Journal of Risk Regulation" 2(3), 2011.
 • P. Frątczak, Definicja depozytu w świetle opinii Trybunału EFTA oraz orzeczenia Sądu Najwyższego Islandii w sprawie Aresbank S.A. przeciwko NBI hf., Fjármálaeftirlitid i rządowi Islandii, "Bezpieczny Bank" 2013, nr 1(50).
 • P. Smaga, Paneuropejski system gwarantowania depozytów - część I (wnioski z kryzysu), "Bezpieczny Bank" 2013, nr 2-3(51-52).
 • P. Smaga, Powiązania między sektorem bankowym a kryzysem zadłużeniowym w strefie euro, "Bezpieczny Bank" 2012, nr 3(48).
 • P.S. Bafia, Kazus Icesave. Problem gwarancji depozytów gromadzonych w zagranicznych oddziałach instytucji kredytowych na podstawie sporu brytyjsko-islandzkiego, "Bezpieczny Bank" 2011, nr 2(44).
 • R . Kaszubski, A. Tupaj-Cholewa, Prawo bankowe, Warszawa 2010.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 806/2014 z 15 lipca 2014 r. ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010, Dz. Urz. UE L 225.
 • Supreme Court Verdict No. 340/2011, Sąd Najwyższy Islandii, 28 października 2011 r.
 • Thematic Review on Deposit Insurance Systems. Peer Review Report, Financial Stability Board 2012, http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_120208.pdf [dostęp: 12.06.2015].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171425532
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.