Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 4 | 69-80
Tytuł artykułu

Immunitet państwowego statku powietrznego w świetle prawa międzynarodowego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Immunity of a State Aircraft in Light of International Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Immunitet państwowego statku powietrznego stanowi interesujące zagadnienie badawcze, które jak dotąd nie zostało w sposób wyraźny uregulowane w prawie międzynarodowym i stosunkowo rzadko jest omawiane w doktrynie prawa międzynarodowego. Niewielkie zainteresowanie immunitetem państwowego statku powietrznego budzi pewne zaskoczenie, jeżeli porównamy je ze stosunkowo dużym znaczeniem, jakie przypisuje się immunitetowi państwowych statków morskich. (abstrakt oryginalny)
EN
The immunity of a state aircraft is an interesting research area, but rarely addressed in international law or discussed in the doctrine of international law. Little interest in this regard is surprising if we compare it with the relatively broadly discussed issue of immunity of state vessels. The result of the research process presented in the article is the thesis that an aircraft owned or operated by a State for non-commercial purposes is entitled to immunity under certain multilateral conventions. Interestingly, crucial in this respect are treatises related to the law of the sea, rather than air law. It is also justifiable to claim that the discussed immunity arises from general international law. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
69-80
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
 • A. Aust, Handbook of International Law, Cambridge 2010.
 • A/CN.4/410 and Add.1-5 Comments and observations received from Governments Extract from the Yearbook of the International Law Commission 1988, vol. II(1).
 • C. Allen, Law of the Sea Tribunal Resoundingly Affirms the Sovereign Immunity of Warships and Orders Ghana to Release Argentine Tall Ship ARA Libertad, December 15th, 2012, http://opiniojuris.org/2012/12/15/.
 • Cudak przeciwko Litwie, skarga nr 15869/02, wyrok z 23 marca 2010 r.
 • Digest of United States Practice in International Law 2001, Washington 2002.
 • Draft Articles on Jurisdictional Immunities of States and Their Property 1991, "Yearbook of the International Law Commission" 1991, vol. 2 (Part Two).
 • Dz. U. 1959, Nr 35, poz. 212 ze zm.
 • Dz. U. 1965, Nr 37, poz. 232.
 • Dz. U. 1982, Nr 13, poz. 98.
 • Dz. U. 1985, Nr 48, poz. 245.
 • Dz. U. 2002, Nr 59 poz. 543.
 • Dz. U. R. P. 1937, Nr 33, poz. 254.
 • F.L. Kirgis, United States Reconnaisance Aircraft Collision with Chinese Jet, "AS IL Insights" 6, 2001, issue 7, http://www.asil.org/insights.
 • Foreign Sovereign Immunities Act, 28 U.S. Code Chapter 97.
 • Foreign State Immunity Act 5769-2008, http://www.coe.int/t/dlapil/cahdi/Source/state_immunities/Israel%20Immunities%20January%202009.pdf.
 • Foreign States Immunities Act 1985, http://www.comlaw.gov.au/Details/C2010C00145.
 • H. Fox, The Law of State Immunity, Oxford 2008.
 • http://cil.nus.edu.sg/1952/1952-convention-on-damage-caused-by-foreign-aircraft-to-third-parties-on-the-surface/.
 • http://oireachtasdebates.oireachtas.ie/debates%20authoring/debateswebpack.nsf/takes/dail2013121000070.
 • http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13520&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
 • http://www.coe.int/t/dlapil/cahdi/Source/state_immunities/Cahdi%20%282005%29%206%20bil%20PartI%20Austria.pdf.
 • http://www.coe.int/t/dlapil/cahdi/Source/state_immunities/CAHDI%20_2005_%206%20bil%20Part%20I%20FINLAND.pdf. [dostęp: 30.11.2015].
 • http://www.spacelaw.olemiss.edu/library/aviation/IntAgr/multilateral/1919_Paris_conevention.pdf.
 • https://treaties.un.org/doc/source/RecentTexts/English_3_13.pdf.
 • https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.20/C20_Order_15.12.2012.corr.pdf
 • I. Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford 2008.
 • I.A. Vlasic (ed.), Explorations in Aerospace Law: Selected Essays by John Cobb Cooper, 1946-1966, Montreal 1968, za: A.S . Williams, The interception of civil aircraft over the high seas in the global war on terror, "Air Force Law Review" 59, 2007.
 • J. Sutor, Immunitet państwa, Warszawa 2011.
 • J. Symonides, Międzynarodowa ochrona podwodnego dziedzictwa kulturowego, "Stosunki Międzynarodowe" 2003, nr 1-2.
 • Jones i inni przeciwko Arabii Saudyjskiej, wyrok Izby Lordów z 14 czerwca 2006 r., http://www.interights.org/document/101/index.html.
 • Konwencja międzynarodowa o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących immunitetów statków państwowych z 10 kwietnia 1926 r. oraz Protokół dodatkowy do tej Konwencji z 24 maja 1934 r. (Dz. U. 1937, Nr 2, poz. 17 oraz Dz. U. 1977, Nr 7, poz. 27).
 • Konwencja o morzu pełnym z 29 kwietnia 1958 r. (Dz. U. 1963, Nr 33, poz. 187)
 • Konwencja o prawie morza z 10 grudnia 1982 r. (Dz. U. 2002, Nr 59, poz. 543).
 • Konwencja o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego z 12 października 1929 r. (Dz. U. 1933, Nr 8, poz. 49).
 • Konwencja o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi z 16 grudnia 1970 r. (Dz. U. 1972, Nr 25, poz. 181).
 • Konwencja o zwalczaniu bezprawnych aktów dotyczących międzynarodowego lotnictwa cywilnego z 10 września 2010 r.
 • Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego z 23 września 1971 r. (Dz. U. 1976, Nr 8, poz. 37).
 • Konwencja w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych z 14 września 1963 r. (Dz. U. 1971, Nr 15, poz. 147).
 • Konwencja z 29 kwietnia 1958 r. o morzu terytorialnym i strefie przyległej (https://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx).
 • Ł. Kułaga, Glosa do wyroku Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie immunitetu jurysdykcyjnego państwa (Republika Federalna Niemiec przeciwko Republice Włoskiej), "Przegląd Sejmowy" 2012, nr 4.
 • Report of the International Law Commission on the work of its forty-first session, 2 May - 21 July 1989, Official Records of the General Assembly, Forty-fourth Session, Supplement No. 10, Extract from the Yearbook of the International Law Commission 1989, vol. II(2)A/44/10, pkt 552.
 • M. Kałduński, M. Balcerzak, Immunitet jurysdykcyjny państwa - glosa do wyroku ETPCz z 23.03.2010 r. w sprawie Cudak v. Litwa, "Europejski Przegląd Sądowy" 2010, nr 11.
 • M. Kaldunski, The law of state immunity in the case concerning jurisdictional immunities of the state (Germany v. Italy), "The Law and Practice of International Courts and Tribunals" 13, 2014.
 • M. Menkes, Immunitet jurysdykcyjny i egzekucyjny państwa, Warszawa 2013.
 • M. Żylicz, Katastrofa smoleńska w świetle międzynarodowego prawa lotniczego, "Państwo i Prawo" 66, 2011.
 • M.N. Shaw, International Law, Cambridge 2009.
 • Oleynikov przeciwko Rosji, skarga nr 36703/04, wyrok z 14 marca 2013 r.
 • Postanowienie SN z 29 października 2010 r., IV CSK 465/09, http://wpia2.uni.lodz.pl/zeupi/pliki_upload/IV%20CSK%20465%20%20%2009%20Natoniewski%20wyrok.pdf.
 • R. O'Keefe, Article 3, w: idem, Ch.J. Tams, A. Tzanakopoulos (eds.), The United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property: A Commentary, Oxford 2013.
 • Report of the Ad Hoc Committee on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, 4-15 February 2002, General Assembly Official Records Fifty-seventh Session, Supplement No. 22 (A/57/22).
 • S.C. McCaffrey, Summary record of the 2120th meeting, A/CN.4/SR.2120, Extract from the Yearbook of the International Law Commission 1989, vol. I, pkt 57.
 • Second report on jurisdictional immunities of States and their property, by Mr. Motoo Ogiso, Special Rapporteur, A/CN.4/422 & Corr.1 and Add.1 & Corr.1, Extract from the Yearbook of the International Law Commission: 1989, vol. II(1), pkt 29.
 • State Immunity Act 1985, http://www.coe.int/t/dlapil/cahdi/Source/state_immunities/CANADA_Immunities_2013_State_Immunity_Act.pdf.
 • State Immunity Act, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1978/33.
 • Wallishauser przeciwko Austrii, skarga nr 14497/06, wyrok z 20 czerwca 2013 r.
 • www.ulc.gov.pl/_download/prawo/prawo_miedzynarodowe/konwencje/9919_g.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171425504
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.