Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 4 | 41-55
Tytuł artykułu

Charakter prawny relacji rodzice - dorosłe dzieci w kontekście zobowiązań alimentacyjnych rodziców

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Legal Nature of the Parent - Adult Children Relationship in the Context of Parental Child Maintenance Obligation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje relację dorosłych dzieci z rodzicami zobowiązanymi do alimentacji. Przedmiotem rozważań jest kwestia obowiązku wzajemnego szacunku między dorosłymi dziećmi a rodzicami, następnie problem kontaktów realizowanych niezależnie od władzy rodzicielskiej, w szczególności w sytuacji, w której dorosłe dziecko domaga się alimentów dla zaspokojenia kosztów edukacji w ramach studiów wyższych. Autorka podejmuje problem naruszenia zasad współżycia społecznego przez dorosłe dziecko w stosunku do rodziców zobowiązanych do alimentacji. Analizie poddano także możliwość uchylenia się od alimentacji wówczas, gdy dziecko nie dopełnia obowiązków rodzinnych. Szczególne miejsce w rozważaniach zajmuje problem obowiązku informacyjnego dziecka w stosunku do rodziców oraz możliwość dochodzenia do uzyskania informacji przez rodziców w sytuacji dążenia do uchylenia obowiązku świadczeń alimentacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the relationship between adult children and their parents under the child maintenance obligation of parents towards their children. The main subject of the deliberations is mutual respect between the two parties. Other issues analysed in the paper include parents - adult children relations other than those arising from parental authority, particularly in situations in which an adult child demands financial support to meet the cost of higher education. The violation by an adult child of the principles of social coexistence against parents with parental obligations is analysed, and a possibility of exempting parents from their obligation to provide for education when an adult child fails to fulfil his or her family obligations is also considered. Particular attention has been put on the children's obligation to inform parents as well as the possibility of parents to seek and be given information in a situation in which they seek such exemption. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
41-55
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • A. Oleszko, Dochodzenie roszczeń o świadczenia alimentacyjne, Warszawa 1990.
 • A. Sylwestrzak, Obowiązki dziecka wobec rodziców, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 63, 2001, z. 3.
 • A. Sylwestrzak, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 2010.
 • A. Szlęzak, Zasada równej stopy życiowej w prawie rodzinnym, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 47, 1985, z. 1.
 • A. Szpunar, Stosowanie art. 5 k.c. w sprawach o alimenty, "Palestra" 1989, nr 5-7.
 • B. Bladowski, A. Gola, Alimenty, Warszawa 1986.
 • B. Kordasiewicz, Zachowek w: System prawa prywatnego, t. 10: Prawo spadkowe, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2009.
 • D.J. Sosnowska, Alimenty a prawo karne. Praktyka wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2012.
 • G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pokrewieństwo i powinowactwo. Komentarz do art. 61 -144, Lex/el [dostęp: maj 2014].
 • H. Haak, Obowiązek alimentacyjny, Toruń 1995.
 • H. Haak, Władza rodzicielska. Komentarz, Toruń 1995.
 • J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2011.
 • J. Haberko, Dziadkowe-wnuki. Osobista więź prawnorodzinna i relacja prawnospadkowa, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 74, 2012, z. 3.
 • J. Haberko, Umowa o wykonanie tatuażu ze szczególnym uwzględnieniem wykonania tatuażu na ciele małoletniego, "Przegląd Sądowy" 2014, nr 9.
 • J. Ignaczewski, Obowiązek alimentacyjny po nowelizacji. Art. 128-1441 KRO. Komentarz, Warszawa 2009.
 • J. Ignatowicz, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, wyd. 3, Warszawa 2012.
 • J. Kremis w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2013.
 • J. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, pod red. J. Pietrzykowskiego, Warszawa 1993.
 • J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne, Warszawa 2010.
 • J. Strzebinczyk, w: System prawa prywatnego, red. T. Smyczyński, t. 12, wyd. 2, Warszawa 2011.
 • J. Zatorska, Komentarz do art. 87 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Lex/el. [dostęp: 27.06.2014].
 • J. Zatorska, Komentarz do zmiany art. 1441 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadzonej przez Dz. U. z 2008 r. Nr 220 poz. 1431, Lex/el [dostęp: maj 2014].
 • J.S. Piątowski, Redakcja systemu prawa rodzinnego i opiekuńczego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985.
 • K. Piasecki, Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz inne przepisy prawne dotyczące rodziny, Warszawa 1999.
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. B. Dobrzański, J. Ignatowicz, Warszawa 1975.
 • M. Andrzejewski, Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej (dziecko, rodzina, państwo), Kraków 2003.
 • M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. 4, Warszawa 2011.
 • M. Andrzejewski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2013.
 • M. Łączkowska, Prawo alimentacyjne jako przykład regulacji prawnej solidarności międzypokoleniowej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 74, 2012, z. 3.
 • M. Pazdan, w: Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 7, red. K. Pietrzykowski, t. 2, Warszawa 2013.
 • M. Śladkowski, Uwzględnienie woli dziecka przy wykonywaniu władzy rodzicielskiej, "Jurysta" 2000, nr 6.
 • Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza, wykładnia, komentarz, red. W. Stojanowska, Warszawa 2010.
 • Pismo Święte Starego Testamentu.
 • S. Grzybowski, Obowiązek alimentacyjny krewnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" 1957, z. 4.
 • SN z 16 grudnia 1987 r., III CZP 91/86, OSNP 1988, nr 4, poz. 2).
 • T. Domińczyk, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2000.
 • T. Hilarowicz, Czy obowiązek alimentacyjny obejmuje obowiązek łożenia na koszty prowadzenia procesu cywilnego, "Palestra" 1957, nr 4.
 • T. Smyczyński, Alimentacja członków rodziny a system zabezpieczenia społecznego, Warszawa 1989.
 • T. Smyczyński, Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka a polityka socjalna państwa, Warszawa 1978.
 • T. Smyczyński, Pojęcie i metody pomiaru niedostatku jako przesłanki obowiązku alimentacyjnego, "Państwo i Prawo" 37, 1982, z. 12.
 • T. Smyczyński, Roszczenia alimentacyjne a zasady współżycia społecznego, "Studia Prawnicze" 1983, nr 1.
 • T. Smyczyński, Stosunek alimentacyjny a stosunek zobowiązaniowy, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 47, 1985, z. 1.
 • T. Sokołowski, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, wyd. 4, Poznań 2008.
 • T. Sokołowski, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, wyd. 5, Poznań 2010.
 • T. Sokołowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, wyd. 2, Warszawa 2013.
 • T. Sokołowski, Władza rodzicielska nad dorastającym dzieckiem, Poznań 1986.
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, t.jedn.: Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.
 • W. Kowalski, Zmiana stosunków źródłem zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego, w: Egzekucja świadczeń alimentacyjnych, "Currenda" 2011, Lex/el.
 • W. Stojanowska, Wyrok NSA (do 2003.12.31) w Łodzi z 16 października 2003 r., I SA/Łd 788/02, Lex, nr 90294.
 • Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 6 maja 2010 r., X CA 36/10, POSAG 2011, nr 1, poz. 38-46.
 • Wyrok SN z 16 stycznia 2001 r. II CKN 40/99, Lex, nr 52373.
 • Wyrok SN z 24 marca 2000 r., I CKN 1538/99, Lex, nr 51629.
 • Wyrok SN z 30 czerwca 1999 r., III CKN 199/99, Lex, nr 503217.
 • Wyrok WSA w Łodzi z 23 listopada 2010 r., II SA/Łd 784/10, Lex, nr 755930.
 • Wytyczne alimentacyjne Sądu Najwyższego z 1987 roku (Uchwała Izby Cywilnej i Administracyjnej Z. Gąsior, Obowiązek alimentacyjny rodziców względem małoletnich dzieci, "Nowe Prawo" 1956, nr 4.
 • Z. Krzemiński, Alimenty i ojcostwo, wyd. 3, Lex/el, 2008.
 • Z. Krzemiński, Ojcostwo i alimenty, Warszawa 1993.
 • Z. Krzemiński, Postępowanie odrębne w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi, Warszawa 1978.
 • Z. Krzemiński, Rozwód, Warszawa 2007.
 • Z. Krzemiński, Sądowe ustalenie ojcostwa, Warszawa 1966.
 • Z. Pawłowski, W kwestii ustalania wysokości zobowiązań alimentacyjnych, "Państwo i Prawo" 6, 1951, z. 12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171425492
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.