Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 4 | 29-39
Tytuł artykułu

Dobór ekwiwalentnych rozwiązań prawnych w procesie transplantacji prawa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Choice of Equivalent Legal Solutions in the Transplantation of Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie zagadnienia, w jaki sposób badania prawnoporównawcze mogą przyczynić się do skutecznej transplantacji rozwiązań prawnych. W pierwszych trzech punktach opracowania dokonano wyjaśnienia pojęć: 'transplantacja prawa', 'analiza prawnoporównawcza', 'funkcjonalny ekwiwalent prawny'. Wskazano też na wzajemne zależności występujące między nimi. W szczególności artykuł koncentruje się na wstępnym etapie badania komparatystycznego, w którym prawnik komparatysta dokonuje wyboru ekwiwalentnych rozwiązań prawnych. W badania komparatystycznych duże znaczenia mają tłumaczenia. Sposób tłumaczenia komparatystycznego ma swoją specyfikę. Te odrębności są badane przez prawników komparatystów, którzy w tej kwestii formułują różne teorie. Koncepcje te zostały przedstawione w punkcie IV.2. Natomiast w ostatnim punkcie przedmiotem rozważań jest szczególna sytuacja, gdy brakuje ekwiwalentu funkcjonalnego i nie ma obiektywnej możliwości przetłumaczenia takiego terminu. W podsumowaniu sformułowano wniosek, że tłumaczenie prawnooporównawcze powinno uwzględniać kontekst i cel badania prawnoporównawczego, a więc pośrednio wpływać na kształt nowej instytucji (transplantu prawnego). (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present how a comparative legal research can contribute to effective transplantation of legal solutions. The first three sections clarify the notions of: 'transplantation of law', 'comparative law analysis', and 'functional legal equivalent.' The interdependence between those notions is also indicated. The article focuses in particular on the initial stage of a comparative study in which a comparatist lawyer chooses an equivalent legal solution. In comparative studies translations of legal terms are of major importance. A comparative translations has its own specific features. These differences are examined by comparative lawyers who then produce different theories on the subject. Their concepts are presented in section IV.2. The study also accounts for other cases affecting the result of a comparative research, and namely the absence of a functional equivalent resulting in a lack of an objective way to translate a given term. The overall conclusion arising from the article is that a comparative translator should take into account the context and purpose of the study for which it is made, and in this way influence the outcome of the entire scientific research, affecting, in consequence, the shape of the new institution, that is a legal transplant. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29-39
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • A. Kozieja-Dachterska, Großwörterbuch der Wirtschafts- und Rechtssprache, Band 1: Deutsch-polnisch, Warszawa 2006.
 • B. Pozzo, Comparative law and language, w: M. Bussani, U. Mattei (eds.), Cambridge Companion to Comparative Law, Cambridge 2012.
 • D. Nelken, Legal transplant and beyond: of disciplines and metaphors, w: A. Harding, E. Örücü, Comparative Law in the 21st Century, London-New York 2002.
 • E. Örücü, A general view of 'legal families' and of 'mixing systems', w: E. Örücü, D. Nelken (eds.), Comparative Law. Handbook, Oxford-Portland 2007.
 • E. Örücü, Enigma of Comparative Law: Variations on Theme for the Twenty-first Century, Leiden-Boston 2004.
 • I. Szymczak, Metoda nauki o porównywaniu systemów prawnych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 76, 2014, z. 3.
 • J. Gordley, The functional method, w: P.G. Monateri (ed.), Methods of Comparative Law, Northampton 2012.
 • J.H. Röver, Vergleichende Prinzipien dinglicher Sicherheiten. Eine Studie zur Methode der Rechtsvergleichung, München 1999.
 • K. Quitmann, Eigentums- und Besitzschutz im deutschen und englischen Recht: Rechtsvergleichende Analyse des Spannungsverhältnisses zwischen Eigentum und Besitz, Berlin 2011.
 • M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2012.
 • M.A. Damirli, Comparative law hermeneutics: cognitive possibilities, w: W.E. Batler, O.V. Kresi, I.S. Shemshuchenko (eds.), Foundations of Comparative Law. Methods and Typologies, London 2011.
 • Niemiecki kodeks cywilny (Bürgerliches Gesetzbuch).
 • R.A. Miller, P.C. Zumbansen, Comparative Law as Transnational Law, Oxford 2012.
 • Szwajcarski kodeks cywilny (Zivilgesetzbuch).
 • U. Liukkunen, The method of understanding and an internal viewpoint - on the interface between comparative law and private international law, "Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft" 106, 2007.
 • U. Mattei, Compartive law and Critical Legal Studies, w: M. Reimann, R. Zimmermann, Comparative Law, Oxford 2008.
 • Z. Radwański, Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171425486
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.