Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 2(11) | 147-172
Tytuł artykułu

Zakres pojęcia "zadania publiczne" i próba określenia istoty ich realizacji przez organizacje pożytku publicznego

Warianty tytułu
Scope of a Notion "Public Tasks" and Effort to Determine a Nature of Their Realisation by Public Utility Organisations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zdefiniowano pojęcie 'zadania publiczne' oraz scharakteryzowano sens realizacji tychże zadań przez organizacje pożytku publicznego.
EN
Act on public utility activity and on voluntary service determined a place of subjects carrying out the public utility activity, thus activity of extra- governmental organisations in the system of public tasks realisation. The subject scope of the public utility activity determines a catalogue of public tasks specified in art. 4 of the act mentioned above. This list should be certainly wider, not only in a context of actions and activity of subjects performing the public utility activities, determined in art. 3 of the act mentioned above but also including activity in the scope of tasks realised by the public administration agencies, which also realise activity in the sphere of the public tasks mentioned in art. 4, though this activity cannot be treated as the public utility activity, because it does not meet all criteria. Performing the public administration tasks by the public utility organisations on grounds of an order should be considered privatisation of the public tasks sensu largo. In this situation the order takes place outside the administration, realisation of a given task takes place in forms of the private law, i.e. on the civil law basis and responsibility for realisation of the given public task still rests on the State or self-government agency, which ordered it. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
147-172
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • Adamiak B., Administracja publiczna w postępowaniu administracyjnym w okresie przemian, [w:] Księga pamiątkowa profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 1999.
 • Agopszowicz A., Gilowska Z., Ustawa o samorządzie terytorialnym. Komentarz, Wydawnictwo C. H. BECK, Warszawa 1997.
 • Anheier H., An Elaborate Network: Profiling the Third Sector in Germany, [w:] B. Gidron, R. Kramer, Lester M. Salamon eds., Government and The Third Sector: Emerging Relationships in Welfare States, Jossey - Bass, San Francisco 1992.
 • Baron-Wiaterek M., Knosala E., Walczak-Zaremba H., Ustrojowo-prawne instrumenty polityki społecznej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
 • Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa -Kraków 1994.
 • Błaś A., Boć J., Jeżewski J.: Administracja publiczna. Kolonia Limited 2003.
 • Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2004, s. 184.
 • Dolnicki B., Koncepcja województwa samorządu, [w:] Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, pod red. E. Knosala, A. Matan, G. Łaszczy ca, Zakamycze 1999.
 • Elżanowski M., Kompetencje rad nadzorczych i terenowych organów administracji państwowej, [w:] Terenowe organy administracji i rady narodowe po reformie, J. Służewski, Warszawa 1977.
 • Filipek J., Elementy strukturalne norm prawa administracyjnego, Warszawa - Kraków 1982.
 • Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004.
 • Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1998.
 • Jaroszyński M., Zimmermann M., Brzeziński W., Polskie prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 1956.
 • Knosala E., Matan A., Łaszczyca G., Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, Zakamycze 1999.
 • Knosala E., Pojęcie administracji świadczącej w polskiej literaturze prawa administracyjnego, [w:] K. Podgórski (red.), Regulacja prawna administracji świadczącej, Wyd. UŚ, Katowice 1985.
 • Knosala E., Pozycja prawna zespołów ekspertów w administracji, Organizacja - Metody - Technika w Administracji Państwowej 1986, nr 1 (352).
 • Knosala E., Zacharko L., Stasikowski R., Nowe zjawiska organizacyjno- prawne we współczesnej administracji polskiej, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania, Studia i materiały z Konferencji Naukowej poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 15-16 listopad 2005.
 • Kramer R.M., Change and Continuity in British Voluntary Organizations, International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, "Voluntas" 1990, nr 2.
 • Kutx W.R., Ansätze zur Privatisierung öffentlicher Aufgaben, S. Augustin 1976.
 • Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006.
 • Leś E., Od filantropi do pomocniczości. Studium porównawcze rozwoju i działalności organizacji społecznych, Warszawa 2000.
 • Łętowski J., Prawo administracyjne dla każdego, Warszawa 1995.
 • Maurer H., Allgemeines Verwaltungsrecht, München 1990, s. 1.
 • Netting E., McMurty S., Kettner P., Jones-McClintic S., Privatization and its Impact on Nonprofit Service Providers, "Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly" 1990, vol. 19, nr 1.
 • Rivero J., Droit administrativ Dalloz, 185, s. 9.
 • Salamon L., Anheier H., The Emerging Sector. An Overview, The Johns Hopkins University, Baltimore 1994.
 • Schoch F., Privatisierung der Abfallentsorgung, Köln - Berlin - Bonn - München 1992.
 • Stelmasiak J., Szreniawski J., Prawo administracyjne ustrojowe. Podmioty administracji publicznej, Bydgoszcz - Lublin 2002.
 • Stober R., Wirtschafts - Verwaltungsrecht, 8 Aufl. Stuttgart-Berlin-Köln 1993.
 • Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2005.
 • Szreniawski J., Waszkiewicz R., Umowy zawierane przez organy administracji jako prawne formy ochrony zabytków, [w:] Księga pamiątkowa profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 1999.
 • Taylor M., Lansley J., Ideology and Welfare in the UK Voluntary Sector, "Voluntas" 1992, nr 2.
 • Zacharko L., Prywatyzacja zadań publicznych gminy. Studium administracyjnoprawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
 • Zanobini G., L'amministrazione publica, [w:] Enciclopedia del diritto, t. II, s. 235.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171425150
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.