Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 2(11) | 54-87
Tytuł artykułu

Warunki legalności, moc dowodowa oraz charakter prawny informacji podatkowych pochodzących od kontrahentów podatników

Autorzy
Warianty tytułu
Conditions of Legality, Evidential Force and Legal Character of Tax Information Originating from Contractors of Taxpayers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zanalizowano informacje podatkowe pochodzące od osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o zdarzeniach wynikających ze stosunków prawa cywilnego lub prawa pracy, które mogą mieć wpływ na zobowiązania podatkowe lub na wysokości zobowiązania podatkowego osób lub jednostek, z którymi została zawarta umowa.
EN
The subject of this pronouncement is an attempt to dogmatically analyse tax information originating from legal persons, organizational units having no legal personality and natural persons leading economic activity on events resulting from relationships under civil law or labour law, which may have influence upon tax liability arising or upon the amount of tax obligation of the persons or units with whom a contract was concluded. Studying conditions of the legality of tax information, the author of this paper tried to point at premises that must be fulfilled so that tax authorities can collect it and then admit it in the character of evidence in a tax case. Whereas checking the evidential force of this information, the author tried to demonstrate that in the case of the lack of counter proofs, it is possible to concede tax information value of proof relieving that is confirming the correctness of tax returns. They cannot however constitute the only incriminatory proof. According to the author, they cannot constitute the individual base for imposing an obligation on the taxpayer of the duty in the larger size or granting it the right in the smaller size than it would result from a filed in tax return. Because the tax information is a proof applied towards proving personal sources, not offering guarantee in addition dawning on to the objective truth in such a step, how it is had in the case of the different proof of the witnesses' testimony applied in view of the said evidential sources, for which they are. In a situation, in which tax information does not confirm data resulting from tax books deriving from the party of proceedings, they should constitute the rise to making evidential proceedings. As part of inspection acts, tax control or such proceedings other evidence should be gathered, giving the greater confidence of getting to the objective truth. Only then, in comparison with other proofs, they can constitute the base for reconstructing the state of fact. Only then taking by the tax authority lordly action - in the form of the tax decision - is possible. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
54-87
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • Adamiak B., [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz 2007, Wrocław 2007, s. 789.
 • Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego: komentarz, Warszawa 2006.
 • Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa, Wrocław 2003.
 • Bartosiewicz A., Kubacki R., Swoboda działalności gospodarczej. Zmiany w podatkach. Komentarz, 2004, opubl. Lex on line.
 • Bernal A., Legalne i nielegalne metody ucieczki przed podatkiem a obejście prawa podatkowego [w:] Procedury podatkowe - gwarancje procesowe czy instrument fiskalizmu! praca pod redakcją H. Dzwonkowskiego, "Biblioteka Monitora Podatkowego", Warszawa 2005.
 • Brzeziński B., Kalinowski M., Masternak M., Olesińska A., Ordynacja podatkowa 2004, opubl. Legalis.
 • Chostowski A., Szczepankowski P. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 1996, s. 92 i 93.
 • Guzek L., Dowody w postępowaniu podatkowym, Monitor Podatkowy 2001, Nr 1.
 • Ihnatowicz I., Człowiek. Informacja. Społeczeństwo, Warszawa 1989.
 • Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. PWN 1999.
 • Kmiecik R., Karczmarska D., Taracha A., Prawo dowodowe, Kraków 2005.
 • Korzan K., Postępowanie nieprocesowe, C. H. Beck, Warszawa 1997.
 • Kosikowski C., Dzwonkowski H., Huchla A., Ustawa Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2003, opubl. Lex on line.
 • Kosikowski C., Etel L., Pietrasz P., Dowgier R., Presnarowicz S., Ordynacja podatkowa. Komentarz, opubl. Lex Administracja Skarbowa.
 • Łaszczyca G., Martysz Cz., Matan A., Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003.
 • Majchrzycka-Guzowska A., Finanse i prawo finansowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
 • Marszał K., Proces karny, Katowice 1997.
 • Nowacki J., Tobor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Kraków 2000.
 • Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Dom Organizatora, Toruń 2005.
 • Pietrasz P., Wyjaśnienia strony a przesłuchanie strony w procedurze podatkowej, "Monitor Podatkowy" 2005, Nr 5.
 • Radwański Z., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 1994.
 • Rutkowski B., Dowody w postępowaniu podatkowym, Warszawa 1999.
 • Supernat J., Instrumenty działania administracji publicznej. Studium z nauki administracji, Kolonia Limited 2003.
 • Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1966.
 • Szubiakowski A., Wierzbwski M. (red.), A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe i egzekucyjne, Warszawa 2002.
 • Wywiad z I. Ożóg, Rzeczpospolitej z 8.01.2008 r., nr 6 (7907).
 • Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 2005.
 • Zieniewicz I., Wpływ cech patologicznych pisma na wartość dowodową ekspertyzy pismoznawczej, Kraków 2005.
 • Zoll F., Prawo cywilne w zarysie. Część ogólna, t. 1, z. 1, Kraków 1946.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171425136
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.