Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 255-271
Tytuł artykułu

Wolontariat w Polsce. Przykład projektu Polska Cyfrowa Równych Szans

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Volunteering in Poland: the Digital Poland of Equal Opportunities Project (PCRS)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest raportem z badania prowadzonego wśród Latarników - wolontariuszy projektu Polska Cyfrowa Równych Szans, osób odpowiedzialnych za wprowadzenie osób w wieku 50+ w cyfrowy świat. Wyniki badań pokazują ogólny rys cech społeczno-demograficznych Latarników, ich wcześniejsze doświadczenia z wolontariatem, specyfikę pracy w projekcie PCRS oraz odbiór społeczny wolontariuszy. Poszczególne dane prezentowane są na tle wyników badań ogólnopolskich, a także europejskiego i polskiego kontekstu funkcjonowania wolontariatu. Wyniki pokazują dość duże zróżnicowanie definiowania samego wolontariatu, a co za tym idzie - różne motywacje włączania się w tego typu działania, a także różne poziomy satysfakcji z bycia wolontariuszem. Porównanie odpowiedzi Latarników z wynikami ogólnopolskich badań wolontariuszy wskazuje na możliwe podobieństwa i różnice między nimi, a zaprezentowane typologie wskazują kluczowe punkty podziału tej heterogenicznej grupy, jaką są wolontariusze. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is a report of a survey of Lighthouse Keepers - volunteers in the project Digital Poland of Equal Opportunities (PCRS) - who are responsible for introducing people aged 50+ to the digital world. The results show the general outline of the socio-demographic characteristics of Lighthouse Keepers, their previous experience of volunteering, details of work with the project (PCRS) and the public perception of volunteers. Individual data are compared with the results of nationwide research, as well as volunteering in a European and Polish context. The results show large differences in definitions of volunteering, and hence different motivations for getting involved in this type of activity, as well as different levels of satisfaction in being a volunteer. A comparison of the Lighthouse Keepers' response with the results of nationwide surveys of volunteers points to possible similarities and differences between them; moreover the typologies presented indicate the key points of the distribution of such a heterogeneous group of volunteers as this. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
255-271
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • B. Wciórka, Polacy o swojej aktywności społecznej, CBOS, Warszawa 2008.
 • civicpedia.ngo.pl [dostęp: 10.03.2016].
 • D. Becelewska, Motywy podejmowania spontanicznej pracy wolontarnej, "Wychowanie Na Co Dzień" 2004, nr 6.
 • E.G. Clary, M. Snyder, The motivations to volunteer: theoretical and practical consideration, "Current Directions in Psychological Science" 8(5), 1999.
 • F. Pazderski, P. Sobiesiak-Penszko, Wolontariat osób dojrzałych w Polsce. Ekspertyza dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2012.
 • G. Makowski, Młody, bogaty, wykształcony, religijny - mit polskiego wolontariusza, CBOS, Warszawa 2011.
 • G. Piekarski, Motywacja egzo- i endocentryczna w działaniach prospołecznych wobec działalności wolontariackiej w świetle zjawiska płci, "Edukacja" 2006, nr 4.
 • https://latarnicy.pl/o-idei/ [dostęp: 10.03.2016].
 • M. Nowak, Teoria nieracjonalnego działania. Socjologiczne studium na temat wolontariatu i społecznego aktywizmu, UAM, Poznań 2015.
 • M. Nowosielski, Odradzanie się społeczeństwa obywatelskiego. Rozwój polskiego trzeciego sektora w latach 1989-2008, Instytut Zachodni, Poznań 2008.
 • N. Hipsz, K. Wądołowska, Aktywność społeczna Polaków - poziom zaangażowania i motywacje, CBOS, Warszawa 2011.
 • N. Hipsz, Potencjał społecznikowski i zaangażowanie Polaków w wolontariat, CBOS, Warszawa 2012.
 • P. Matczak, A. Figiel, Sukcesy i porażki jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego w Poznaniu, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 69, 2006, z. 4.
 • P. Teisseyre, Jak rozumiemy wolontariat, Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2014, http://fakty.ngo./plwiadomosc/961811.html [dostęp: 10.03.2016].
 • P.J. Isley, Enhencing the Volunteer Experience: New Insights in Strengthening Volunteer Participation, Learning and Commitment, Jossey Bass Nonprofit & Public Management Series, San Francisco 1990.
 • T.A. Beehr et al. (2010), Required volunteers: community volunteerism among students in college classes, "Teaching of Psychology" 58(4), 2010.
 • www.wolontariat.org.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171424678
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.